Wstęp do biologii molekularnej – teoria a praktyka

Numer: 
166

Biologia molekularna to dziedzina, która fascynuje wiele osób, ale często jest odbierana jako hermetyczna i trudna do zrozumienia. Problem ten jest szczególnie istotny, gdy weźmie się pod uwagę aparaturę stosowaną w badaniach białek i kwasów nukleinowych, która jest niedostępna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Proponowany wykład jest zaproszeniem do świata biologii molekularnej – przewodnikami będą nauczyciel akademicki Wydziału Biologii UW i student Wydziału Fizyki UW realizujący badania dotyczące struktury białek w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Poprowadzą oni, krok po kroku, po niezwykłym świecie cząsteczek, które oddziałując ze sobą, czynią komórkę żywą. Podróż rozpocznie się od odczytania informacji genetycznej, a skończy na skomplikowanej sieci oddziaływań między białkami. Na wykładzie zostaną poruszone tematy opisywane w podręcznikach licealnych, ale zostaną one uzupełnione o wyniki najnowszych badań.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 27 Września, 2018 - 16:30
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Zapraszamy do świata biologii molekularnej – od odczytywania informacji genetycznej do skomplikowanej sieci oddziaływań między białkami. Oczywiście opowiemy o wynikach najnowszych badań naukowych.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Takao
Ishikawa
Wykonawca
licencjat
Mikołaj
Kuska
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Sala 9/B