Zastosowanie fizyki jądrowej w leczeniu raka dzisiaj i jutro

Numer: 
201

Fizyka jądrowa już od swoich początków w laboratoriach Marii Skłodowskiej-Curie była interdyscyplinarną nauką, która miała ogromny wpływ na badania medyczne i praktykę kliniczną. Radioterapia jest obecnie stosowana w leczeniu raka od ponad 100 lat. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zmiany, jakim uległo leczenie nowotworów, i dalsze perspektywy skutecznej radioterapii.

Celem radioterapii jest skutecznie napromienić guz, oszczędzając sąsiadujące z nim zdrowe tkanki. Spełnienie jednoczesne tych dwóch warunków - skuteczności i bezpieczeństwa nadal stanowi wyzwanie techniczne, przed którym staje dziś fizyka jądrowa.

Dwie najczęstsze formy radioterapii to radioterapia z użyciem zewnętrznej wiązki uzyskiwanej z akceleratora medycznego oraz brachyterapia, która polega na wszczepieniu radioaktywnych izotopów bezpośrednio do leczonej objętości lub w jej pobliżu.

Radioterapia wiązką zewnętrzną odbywa się za pomocą wiązek elektronów, fotonów i ciężkich jonów. Nowoczesne technologie radioterapii umożliwiają dostarczanie wiązki z wielu kierunków "dopasowanych" do kształtu guza i modulowanych z szybko zmieniającą się intensywnością. Przykłady terapii konformalnej obejmują radioterapię wiązką o  modulowanej intensywności (IMRT), radioterapię stereotaktyczną (SRT) i radiochirurgię stereotaktyczną (SRS)- system CyberKnife oraz radioterapię hadronową.

Typowe techniki brachyterapii obejmują wiele metod, od wszczepiania stosunkowo dużych, widocznych źródeł radioaktywnych w pobliżu lub bezpośrednio do objętości guza, co jest najczęściej stosowane w leczeniu raka prostaty, po radioembolizację, w której dostarczane są miliony mikroskopijnych radioaktywnych mikrosfer Y-90, przez cewnik bezpośrednio do łożyska guza, jak stosuje się dzisiaj w leczeniu guzów wątroby.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 28 Września, 2018 - 16:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Podczas wykładu zostaną omówione zmiany w leczeniu nowotworów promieniowaniem oraz to, jakie są dalsze perspektywy skutecznej radioterapii.
Wykonawca
dr hab.
Anna
Wysocka-Rabin
Miejsce spotkania: 
Ludwika Pasteura 5
02-093 Warszawa
gościnnie na Wydziale Fizyki UW, wejście z rogu ul. Pasteura i ul. Pogorzelskiego, parter, sala 0.06