Zegary mózgu: życie w czasie i na czas

Numer: 
168

Wykład koncentruje się na zagadnieniu działania zegara mózgowego, który kontroluje sprawne działanie naszych umysłów.

Poszukiwać będziemy odpowiedzi na następujące pytania: Czy nasz mózg potrzebuje „zegara”? Czy zegar mózgowy tyka u wszystkich w jednakowym rytmie? Jakie są tu różnice indywidualne? A jeśli tak, to z czego wynikają?

Przedstawione zostaną dane osób zdrowych na przestrzeni od wczesnej młodości aż po późną starość. Dane te zilustrowane zostaną przykładami pacjentów z uszkodzonym mózgiem oraz osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurodegeneracyjnymi. Zaprezentowane zostaną także możliwości  usprawniania umysłu człowieka w świetle najnowszych badań nad mózgiem, które koncentrują się na usprawnianiu zegara mózgowego.

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN z zastosowaniem autorskiego, innowacyjnego programu komputerowego „Dr Neuronowski”. Program obejmuje zestaw atrakcyjnych gier komputerowych służących usprawnianiu działania umysłu, w tym pamięci, uwagi, mowy. Jest adresowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych wykazujących różnego typu deficyty poznawcze (m.in. zmiany związane z procesem zdrowego starzenia się).

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
czwartek, 27 Września, 2018 - 17:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Pojęcie czas stanowiło jeden z parametrów wykonania zadań poznawczych. W neuronauce XXI w. jest tematem badań nad mózgiem. Różnice indywidualne w działaniu zegara mózgowego, procesy w normie i patolog
Wykonawca
prof. dr hab.
Elżbieta
Szeląg
Miejsce spotkania: 
Pasteura 3
02-093 Warszawa
sala wykładowa Centrum neurobiologii Instytut Nenckiego; 1 p.