Stulecie Niepodległości

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Polska, ale czyja?

Czy Polska odrodzona w 1918 r. po ponad 120 latach obcych rządów należała do wszystkich swych obywateli? Kto i na jakiej podstawie rościł sobie prawa do decydowania o sprawach II Rzeczpospolitej - kto wybierał jej władze, czyje interesy i opinie były przez te władze uwzględniane w większym, a czyje w mniejszym stopniu, kto był zatrudniany w administracji, wojsku, policji? Na te pytania odpowiadać będzie czworo historyków - wybitnych specjalistów od dziejów Polski miedzywojennej: prof. Andrzej Chojnowski, dr hab. Maciej Górny, dr hab Janusz Mierzwa i dr hab Jolanta Żyndul. Debatę poprowadzi prof. Dariusz Stola.

 • pt., 2018-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Kobiety pracujące. O losach robotnic w powojennej Warszawie

"Krem i czekolada" to wystawa poświęcona historiom dawnych pracownic praskich fabryk E. Wedel (Zakładów 22 lipca) oraz Pollena-Uroda. Spotkanie będzie okazją zarówno do aktywnego zwiedzenia wystawy, jak i zapoznania się z szerszym kontekstem historycznym dotyczącym udziału kobiet w tworzeniu polskiego społeczeństwa po 1945 roku. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 14:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość - szanse i zagrożenia. Problemy narodowościowe, społeczne i gospodarcze

Dyskusja o problemach społecznych, gospodarczych i narodowościowych w odradzającej się w 1918 r. Rzeczypospolitej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Mniejszości narodowe wobec niepodległej Polski

Debata z udziałem wybitnych znawców dziejów głównych mniejszości narodowych zamieszkujących II RP skoncentruje się na problemach związanych z recepcją odrodzonej Polski wśród przedstawicieli Ukraińców, Żydów, Niemców i Białorusinów. Osnową będzie kwestia nadziei i obaw, jakie żywione były wobec nowopowstałych struktur państwowych. W tle pozostaną pytania o to, co II RP mogła i chciała zaoferować mniejszościom narodowym ją zamieszkującym. Bez wątpienia istotnym elementem dyskusji będzie także kwestia alternatywnych od przyjętych rozwiązań, jakie postulowały niektóre środowiska mniejszościowe.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe (Nie)pokoje 1918-1923. Trudne narodziny nowego świata

Koniec działań wojennych na froncie zachodnim w listopadzie 1918 r. nie przyniósł w Europie Południowo-Wschodniej i Południowej upragnionego pokoju. Na gruzach wielonarodowych imperiów rozpoczął się wówczas bolesny proces wykuwania się nowego ładu politycznego i społecznego. Powołując się na zasadę prawa narodów do samostanowienia, powstające oddolnie ośrodki władzy walczyły o poparcie społeczne i kontrolę nad terytorium, które uznawały za swoje

 • wt., 2018-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Atrybuty sprawności współczesnego państwa

Żyjemy w świecie niepewnej lub nie do końca pewnej przyszłości. Aby osiągnąć oczekiwane cele, należy dostosować je do potrzeb, biorąc pod uwagę posiadane zasoby. Kluczem do sukcesu jest oszczędne i wydajne gospodarowanie. Odpowiednio zmodyfikowane prakseologiczne walory działań wielkiej organizacji, m.in.: sprawność komunikowania władzy ze społeczeństwem, rozstrzyganie konfliktów między różnymi grupami interesów czy transparentność władzy to przykłady czynników decydujących o tym, że państwo zasługuje na miano sprawnej organizacji.

 • wt., 2018-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe O księżnej Jabłonowskiej, która pierwsza w kraju naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła

Czy wiecie, że to do księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej należały najcenniejsze zbiory przyrodnicze osiemnastowiecznej Europy, że miało to miejsce na Podlasiu. Jako właścicielka samodzielnie zarządzała 11 miastami i 107 wsiami z 24 folwarkami. Księżna wybudowała szpitale, manufaktury, szkołę akuszerek, ufundowała ratusz i kościół.
Z jej polecenia zasadzono 590 gatunków egzotycznych krzewów i drzew z Kocku.

Nauki medyczne
 • śr., 2018-09-26 15:00
Spotkanie festiwalowe Opieka farmaceutyczna to gwarancja zwiększająca bezpieczeństwo pacjentów

Opieka farmaceutyczna to nowa usługa, która ma wejść do polskich aptek już w najbliższym czasie. Ma ona umożliwić Aptekarzom pełnienie funkcji doradczej wszystkim chętnym pacjentom (bezpłatnie !) w bezpiecznym stosowaniu leków recepturowych, leków OTC oraz kupowanych w aptece suplementów diety. Należy pamiętać, iż w miarę przyrastania lat większość z nas zaczyna stosować coraz więcej leków. Taka sytuacja budzi zagrożenie dla naszego zdrowia, gdyż im więcej różnych leków musimy stosować, często nieumiejętnie, tym bardziej, wręcz lawinowo, ryzyko działań niepożądanych rośnie. I dlatego Aptekarz ma być tą zaufaną osobą, która doradzi, jak te leki zażywać, z których można, a z których warto zrezygnować. Opieka farmaceutyczna to również możliwość dokonania przeglądów lekowych każdego z nas, szczególnie tych pacjentów, którzy chorują przewlekle. Te usługi to nasze – pacjentów – bezpieczeństwo. Warto dowiedzieć się dlaczego!

Nauki medyczne
 • śr., 2018-09-26 16:00
Spotkanie festiwalowe Lek roślinny w medycynie ludowej i współczesnej oraz perspektywy rozwoju fitoterapii

Lek pochodzenia naturalnego, lek roślinny, a może produkt leczniczy roślinny? Jakie znaczenie miał w przeszłości, ma dzisiaj, a jakie być może będzie miał jutro. Wino i oliwa, do czego stosowane były w dawnej aptece? Czy skład olejku destylowanego i otrzymanego na drodze ekstrakcji się różni? W jakich postaciach preparatów leczniczych znajdziemy obecnie wyciągi z substancji roślinnych. I czy przyszłość mają tylko izolowane z roślin substancje chemiczne.

Nauki medyczne
 • czw., 2018-09-27 15:00
Spotkanie festiwalowe Niepodległość w Muzeach

Panel dyskusyjny będzie poświęcony sposobom prezentacji najnowszej historii Polski we współczesnych muzeach. Wezmą w nim udział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, kierownik działu Historii i Badań Naukowych  Muzeum Niepodległości Jolanta Załęczny, kierownik działu naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Michał Trębacz oraz były wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Piotr M. Majewski. Spotkanie moderować będzie prof. Marcin Zaremba z Instytutu Historycznego UW.

Tytułowe zagadnienie – niepodległość w muzeach – to przede wszystkim pytanie o misję tych instytucji, ich rolę edukacyjną i funkcje społeczne. Jakich muzeów i wystaw historycznych potrzebuje nowoczesna Polska? Jakimi środkami przekazu powinny się one posługiwać? Jak uczynić je atrakcyjnymi dla zwiedzających? Czy muzea historyczne skutecznie propagują wiedzę historyczną? W jakim stopniu mogą uczestniczyć w dialogu z innymi narodami, przezwyciężać urazy i stereotypy? Uczestnicy panelu będą również dyskutować o autonomii muzeów jako publicznych instytucji kultury oraz o problemie pluralizmu treści i interpretacji we współczesnym muzealnictwie historycznym.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Polacy, Ukraińcy, historia: nieuchronny ciężar przeszłości?

Ostatnie lata w Europie Środkowej i Wschodniej są okresem intensywnego uprawiania państwowej polityki pamięci adresowanej do sąsiadów. Co by się stało, gdyby jej nie było? A jeśli powinna być, to jaka? Właśnie poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy istnieją takie zasoby pamięci historycznej, do których odwołanie mogłoby przyczynić się do odwrócenia negatywnych tendencji w stosunkach między Polakami a Ukraińcami, zamierzamy poświęcić to spotkanie.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2018-09-28 18:00
Spotkanie festiwalowe Żydzi wobec niepodległości II RP

Patriotyzm żydowski w Polsce międzywojennej musiał przejść gruntowną ewolucję. W okresie zaborów Żydzi mogli wybrać kilka możliwych rozwiązań – być lojalni w stosunku do mocarstw zaborczych, mogli stać po stronie Polaków, a nawet razem z nimi walczyć o wolną Polskę albo przynajmniej popierać taką walkę, mogli też pozostać obojętni, jako że niezależnie od rozwoju sytuacji, tak czy inaczej pozostaliby mniejszością narodową w zdominowanym przez inny naród państwie. Ich asymilacja także nie była oczywista – poza zaborem rosyjskim mogła być przyjmowaniem narodowości nie polskiej, ale jednego z narodów państw zaborczych. W momencie odzyskania niepodległości sytuacja diametralnie się zmieniła – Polacy i Żydzi – dwie mniejszości narodowe przestały zajmować równorzędne (i podrzędne) stanowisko w państwie. Żydzi, jako mniejszość, musieli zatem ustosunkować się do nowo powstałego państwa. Zadecydować, czy chcą być tylko jego formalnymi obywatelami, czy też potraktują  je jako ojczyznę, ewentualnie jedną z ojczyzn. Decydując się na to drugie rozwiązanie – a ta decyzja połączyła praktycznie wszystkie ideologie i ugrupowania – musieli nie tylko uzasadnić wobec własnego społeczeństwa ten wybór, ale też w pewnym sensie utożsamić swoje dzieje z dziejami Polaków, zacierając jakiekolwiek ślady, że w czasie rozbiorów nie stali jednoznacznie po stronie odrodzonego państwa polskiego.

Nauki społeczne
 • pt., 2018-09-28 18:30
Spotkanie festiwalowe Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej

Pomysł i koncepcja wystawy wyszły od prof. Rudolfa Jaworskiego, wybitnego niemieckiego historyka Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, emerytowanego profesora Uniwersytetu w Kilonii, od 2014 roku mieszkającego w Konstancji. Profesor Jaworski opracował również scenariusz wystawy, przede wszystkim jednak należą mu się podziękowania za udostępnienie zbioru 54 kart pocztowych, które tworzą podstawowy zrąb tej wystawy, a obecnie znajdują się w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu. Pozostałe karty pocztowe pochodzą ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz muzeum Warszawy. Zebrany materiał daje bardzo ciekawy obraz postrzegania Polski i sprawy polskiej podczas I wojny światowej w propagandzie różnych stron konfliktu za pomocą tak masowego nośnika, jakim były pocztówki.

Prezentowany na wystawie materiał daje wycinek bujnej produkcji kart pocztowych z polskimi motywami, będącymi w obiegu podczas I wojny światowej. Karty miały na celu uchwycenie szybkiego i wiarygodnego przeglądu propagowanych w czasie I wojny światowej wyobrażeń na temat Polski i Polaków. Obok patriotycznej autoprezentacji Polaków i sekundującej im perspektywy francuskiej, mamy oczywiście także punkty widzenia trzech mocarstw rozbiorowych: Rosji, Prus (Niemiec) i Austro-Węgier.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Ku niepodległości. Emancypacja, wynalazki, patriotyzm, czyli jak przetrwać w czasach zaborów

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na spotkanie weekendowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach politycznej nieobecności, Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. Wydarzenie to ma przybliżyć uczestnikom dzieje Polski w drugiej połowie XIX wieku. Społeczeństwo polskie, mimo braku państwowości, kultywowało przywiązanie do historii, tradycji, języka. Zamierzeniem Muzeum jest opowiedzenie o drodze do niepodległości, o różnych obliczach kultury kształtowanej przez Polaków podczas zaborów, o wydarzeniach, ważnych postaciach epoki, literaturze, ubiorze i tańcu. Szacunek dla dziedzictwa przodków, duma z ich dokonań, a przede wszystkim zrozumienie naszych sukcesów i porażek - to cel naszego projektu. 

W programie: 

g. 13.30 Prelekcja „Polacy w armiach zaborców"

g. 11:00 – 15:00

 • Krynoliny, gorsety, kapelusze, czyli moda w II połowie XIX wieku.
 • Żołnierze końca XIX wieku - umundurowanie, broń, musztra, pokazy, pogadanka.
 • Czarna biżuteria - warsztaty inspirowane motywami biżuteri po powstaniu styczniowym. Jakie miala znaczenie, czym sie charakteryzowała, dlaczego była powszechna w końcu XIX wieku.
 • Cylinder - element ubioru elegancego mężczyzny (warsztaty).  
 • Samowar - powszechny atrybut w domach w zaborze rosyjskim (degustacja).
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci "Krasnoludki są na świecie!"
 • Adapter, maszyna do szycia, maszyna do pisania, lampa naftowa, czyli nowe technologie XIX wieku.  
 • Kalendarium wydarzeń, Polska i świat (prezentacja).
Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Maria Skłodowska-Curie - symbol nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość ojczyzny

Pryncypialność poglądów Marii Skłodowskiej-Curie powodowała, iż uczona trzymała się z daleka od polityki. Służąc jednak pomocą, radą czy pieniędzmi, na swój sposób angażowała się w dążenia niepodległościowe ojczyzny. Pierwszy pierwiastek chemiczny odkryty przez małżeństwo Curie w 1898 roku został nazwany przez Marię polonium na cześć kraju jej pochodzenia. W roku 1913 zorganizowała w Warszawie Pracownię Radiologiczną, którą kierowała z Paryża za pośrednictwem swoich uczniów. Jako członek Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce wykorzystywała swoją pozycję we Francji do zbierania funduszy przesyłanych do kraju. Znalazła się wśród tych, którzy poparli tworzenie Legionów Polskich i niepodległościowe dążenia Józefa Piłsudskiego. W dniu 4 stycznia 1919 roku na dworcu liońskim Maria Skłodowska-Curie witała oficjalną delegację Naczelnika Państwa Polskiego, na której czele stanął jej szwagier dr Kazimierz Dłuski.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00