Spotkanie weekendowe

Typ Tytuł Opis Dziedzinasortuj malejąco Termin
Spotkanie festiwalowe Godzina dla drzewa z cyklu: "Trzy spojrzenia na: bajoro, miasto, drzewo"

Przyjrzymy się drzewu jako miejscu i symbolowi życia. Podczas trzech krótkich wystąpień, wykładowcy wyposażeni w różne narzędzia badawcze spojrzą na samotne drzewo lub na wielki las, każdy z innej perspektywy:

 

1. Ewolucja – jakie cechy z czasów, kiedy nasi przodkowie przemierzali nieprzebyte lasy, nadal wpływają na nasze zachowanie?

 

2. Ekologia – drzewo nie żyje w izolacji, żywe drzewo to cały ekosystem, a martwe drzewo to kolejny ekosystem – co tam się dzieje?

 

3. Ochrona – co chronimy, chroniąc las? 

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 15:00
Spotkanie festiwalowe Kampinoskie bagna i wydmy

Wycieczka poświęcona będzie realizacji projektu pt. "Kampinoskie Bagna", finansowanego ze środków Funduszu Life, którego celem jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. W ramach projektu wykonaliśmy około 30 budowli spowalniających odpływ wody. Niektóre z nich zaprezentujemy w czasie spaceru. Ponadto wspomnimy o powstaniu i budowie kampinoskich wydm oraz historii tego terenu.

Trasa wycieczki: przejście żółtym szlakiem (Sejmikowa Droga) do Mogilnego Mostku, następnie czerwonym szlakiem na południe do cmentarza w Palmirach oraz czarnym szlakiem (Graniczną Drogą, a następnie Kościelną Drogą) do parkingu we wsi Palmiry.

Trasa ma kształt pętli, długość około 15 km.

Zapraszam wszystkich, którzy czują się na siłach przejść taki dystans po drogach leśnych.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 10:30
Spotkanie festiwalowe Czy z wiekiem pamięć musi się pogarszać?

Funkcjonowanie naszego umysłu osłabia się z upływem czasu. Czy faktycznie musi tak być? Czy możemy jakoś spowolnić lub zatrzymać zachodzące zmiany? Podczas warsztatu odpowiemy na pytania dotyczące zmian zachodzących w mózgu, a także poznamy mnemotechniki, czyli techniki ułatwiające zapamiętywanie. Po warsztacie każdy uczestnik będzie potrafił zapamiętać kilkadziesiąt wyrazów - to wcale nie jest magia!

 

Magdalena Przedniczek - Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS, obecnie doktorantka ostatniego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W pracy badawczej zajmuje się tematyką treningów poznawczych. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów. Od 2013 r. jest właścicielką Szkoły Pamięci i prowadzi szkolenia z zakresu treningu pamięci i metod efektywnego uczenia się z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Od 2005 r. wolontariuszka w Fundacji Mam Marzenie, spełniającej marzenia chorych dzieci, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe "Pyszna roślinność” w oczach bp. Władysława Zaleskiego, twórcy kolekcji Flore Tropicale

 „ (…) Główne ulice dalekie są od tego, co w Europie nazywają ulicą. Są to raczej aleje pięknego parku. Małe domki z pięknemi portykami porozrzucane są wśród pysznej roślinności (…)” tak o Kolombo na Sri Lance pisał w 1886 r. młody misjonarz, dr teologii, ksiądz Władysław Michał Zaleski (1852‒1925), późniejszy biskup i delegat apostolski, który w Indiach Wschodnich i Azji Południowej spędził blisko 30 lat. Zaleski był nie tylko reformatorem, który miał na uwadze zwłaszcza wychowanie i edukację młodzieży (pisał dla niej bajki, budował seminaria), ale również zajmował się hagiografią i kochał przyrodę, w szczególności rośliny tropikalne. Stąd wielką jego pasją było zbieranie ikonografii botanicznej. Stworzył imponującą kolekcję wizerunków roślin z całego świata: liczący ponad 32 000 sztuk zbiór ilustracji (rycin, druków, fotografii i rysunków). Największą wartość w kolekcji mają ryciny autorstwa brytyjskich ilustratorów, z których najwcześniejsze pochodzą z 2. poł. XVIII w., a najmłodsze z pocz. XX w. Na wykładzie zaprezentowane zostaną najciekawsze ilustracje zarówno pod względem artystycznym, jak i ikonograficznym. Opowiemy także o najbardziej znanych brytyjskich rodzinach ilustratorów, specjalizujących się w ikonografii botanicznej, m.in. o rodzinie Curtisów, Smithów i Hookerów. Obok bogatej prezentacji multimedialnej dla uczestników przewidziany jest także pokaz wybranych oryginalnych egzemplarzy rycin z kolekcji Flore Tropicale.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Spacer ornitologiczny

Wycieczka ornitologiczna o świcie po Ogrodzie Botanicznym to okazja do poznania naszych ptasich sąsiadów - kapturki, szpaka, kosa, kwiczoła i..., Uczestnicy dowiedzą się, jakie gatunki zamieszkują parki i ogrody w Warszawie; czy naszymi sąsiadami są sowy i ptaki drapieżne oraz kto i gdzie gniazdował w Ogrodzie w tym roku. Prosimy o zabranie lornetek.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-23 08:00
Spotkanie festiwalowe Godzina dla miasta z cyklu: "Trzy spojrzenia na: bajoro, miasto, drzewo"

Przyjrzymy się miastu jako miejscu życia ludzi, innych zwierząt, roślin. Troje wykładowców wyposażonych w różne narzędzia badawcze spojrzy na miejską przyrodę, każde z innej perspektywy:

 

1. Ewolucja – jakie cechy zwierząt migrujących do miast i osiedlających się w miastach faworyzuje dobór naturalny?

 

2. Ekologia – jak działają łąki w mieście? Czy jest tu miejsce dla owadów? 

 

3. Ochrona – czy dzika przyroda w mieście jest potrzebna człowiekowi? Jak o nią dbać w obliczu presji deweloperów?

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 14:00
Spotkanie festiwalowe Co chcielibyście wiedzieć o kompoście?

Jak przyśpieszyć naturalne procesy i najlepiej wykorzystać ich siłę? Jak ujarzmić proces rozkładu materii organicznej, by powstał kompost - szybciej, lepiej i pachnąco? Warsztaty przedstawią kompost - czarne złoto ogrodników. Porozmawiamy o ściółce leśnej i kompoście z liści - co żyje w kompoście, a co w ziemi przy Centrum Sztuki Współczesnej. Sprawdzimy, kiedy kompost jest gotowy do użycia. Opowiemy o różnych sposobach na przydomowe kompostowanie, o komposterach przemysłowych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy kompostować lokalnie czy systemowo?

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Spotkanie w formie wycieczki pieszej ukazujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy spotkania, pod fachowym okiem specjalisty, będą podglądać przyrodę i odkrywać jej tajniki. Ciekawy komentarz oraz wiele ciekawostek z życia zwierząt i roślin przybliżą piękno ojczystej przyrody.

Długość trasy: ok 8 km. Wymogi kondycyjne  - średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Granicy zielonym szlakiem do Dębu Powstańców 1863 r., powrót przez wieś Bieliny do Granicy.
Trasa, urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Z roślinami klimatu ciepłego przez tysiąclecia na przykładzie kolekcji PAN Ogrodu Botanicznego

Zapraszamy na odczyt poświęcony roślinom użytkowym klimatu ciepłego np.: cytrusy, kamelia japońska, wawrzyn szlachetny, rozmaryn lekarski.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Godzina dla bajora z cyklu: "Trzy spojrzenia na: bajoro, miasto, drzewo"

Przyjrzymy się życiu w wodzie, a konkretnie w stojącej wodzie słodkiej – jeziorach i drobnych zbiornikach. Troje wykładowców wyposażonych w różne narzędzia badawcze spojrzy w tę wodę, każdy z  innej perspektywy:

 

1. Ewolucja – zajrzymy do wnętrza jednokomórkowych organizmów wodnych, by z ich DNA odczytać przedziwne historie współpracy i pasożytnictwa.

 

2. Ekologia – zajrzymy w szuwary i pod kamienie, zbadamy dopływy i odpływy rozlewisk, by zrozumieć, jak działają ekosystemowe ‘nerki’.

 

3. Ochrona – poznamy smutne skutki osuszania drobnych zbiorników i mokradeł, dowiemy się, jak można pomóc je zachować.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe Gen - jak go ugryźć?

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z pracą w laboratorium badawczym oraz z niektórymi metodami biologii molekularnej wykorzystywanymi w badaniu genów. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest plazmid, enzymy restrykcyjne, klonowanie genów, oraz że niepozorne drożdże piekarnicze są doskonałym obiektem eksperymentalnym. Podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzą także eksperyment z wykorzystaniem trawienia enzymami restrykcyjnymi.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 11:00
 • ndz., 2018-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Spacer z nietoperzami

Czy w mieście z jego hałasem, nocnym oświetleniem i ruchem drogowym jest miejsce dla nietoperzy? Czy stworzenia, których strategia łowiecka polega na nasłuchiwaniu echa własnych dźwięków, mogą w wielkomiejskich warunkach znaleźć wystarczająco spokojne i wystarczająco zasobne żerowiska? Postaramy się o tym, przy odrobinie szczęścia, przekonać podczas wieczornej wycieczki, wyposażeni w chytre elektroniczne urządzenia, które pozwalają usłyszeć to, co normalnie dla naszych, ludzkich uszu niesłyszalne (i zapewne zwrócimy prowadzącemu spotkanie uwagę, że nie dla wszystkich ludzkich uszu tak do końca niesłyszalne...). Spróbujemy odróżniać niektóre gatunki nietoperzy na podstawie wydawanych przez nie dźwięków i zauważymy, że w wielu wypadkach równie ważną rolę odgrywa to, gdzie tego czy owego nietoperza spotkaliśmy, jaka była pora dnia i co on wtedy robił. Dowiemy się przy okazji nieco o tym, jakie techniki i metody mają obecnie do dyspozycji badacze latających ssaków oraz o tym, czego jeszcze ciągle - pomimo dynamicznego rozwoju warsztatu naukowego w ostatnich czasach - nie wiemy o zamieszkujących nasz kraj nietoperzach. 

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 18:30
Spotkanie festiwalowe Jak nie zostać zjedzonym: broń chemiczna w świecie roślin

Jeśli nie możesz uciec, pozostaje Ci tylko bezwzględna walka o własne życie. Tak właśnie robią rośliny - związane na dobre i na złe z miejscem, w którym wyrosły, wytwarzają cały arsenał środków chemicznych, aby odstraszyć grożących im roślinożerców. Część z wytwarzanych przez rośliny substancji nauczyliśmy się wykorzystywać np. kofeinę (poranna kawa!) czy trucizny mitotyczne (w leczeniu nowotworów), inne pozostają ciągle poważnym zagrożeniem (np. furanokumaryny wytwarzane m.in. przez barszcz Sosnowskiego). Każdą z tych substancji na pewno warto lepiej poznać! 

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Z czym się je to GMO?

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, co to właściwie jest GMO, porozmawiać o tym, z jakich względów może być pożyteczne, a jakie wiążą się z nim zagrożenia, czy też jaki może mieć wpływ na środowisko i społeczeństwo to zapraszamy serdecznie na kawiarnię naukową z udziałem biologa-genetyka prof. Pawła Golika i antropolożki dr Renaty Hryciuk z Uniwersytetu Warszawskiego. W swobodnej, kawiarnianej atmosferze podzielą się z Państwem swoją wiedzą, a także udzielą odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Kawiarnia odbywa się w ramach realizowanego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego projektu Wielki Piknik.
 

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 11:30
Spotkanie festiwalowe Antybiotyki – historia odkrycia, mechanizm działania, wpływ na organizm człowieka

Antybiotyki nie tylko zrewolucjonizowały leczenie infekcji bakteryjnych ludzi i zwierząt, lecz także umożliwiły dynamiczny rozwój nowych dziedzin medycyny (np. transplantologii), w dużej mierze przyczyniając się do bezprecedensowego wydłużenia życia ludzi w wieku XX. Wykład przybliży historię badań nad chemioterapeutykami oraz okoliczności odkrycia antybiotyków. Zostaną omówione mechanizmy toksycznego działania tych leków na komórki bakterii oraz procesy nabywania oporności na antybiotyki przez bakterie. Słuchacze będą także mogli poznać korzyści i efekty uboczne stosowania antybiotyków w terapii ludzi.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe O drzewach. Obserwacje terenowe

Ten rok zaskoczył nas niezwykle ciepłą wiosną. Rośliny kwitły znacznie wcześniej i krócej niż zazwyczaj. Ciekawe, czy wpłynie to na jesienną fenologię?
W czasie warsztatów obejrzymy wybrane drzewa w parku przed Zamkiem Ujazdowskim i zbadamy, na jakim są etapie rozwoju - czy któreś z nich jeszcze kwitną lub owocują? Czy zrzuciły już liście? Czy wytworzyły pąki na przyszły rok? Zajęcia będą połączeniem obserwacji terenowych i laboratoryjnych. Będziemy oglądać fragmenty roślin w powiększeniu pod binokularem.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 11:00
Spotkanie festiwalowe Krystalizacja białka

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób, w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób, w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.
W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem opisywanych ćwiczeń.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Przygoda z chemią

Pokazy eksperymentów zatytułowane „Przygoda z chemią”, które odbędą się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w sobotę, 29 września 2018 roku, już po raz dwudziesty drugi, skierowane są do osób, które ukończyły 12 lat. Podczas trzech pokazów zaplanowanych na godziny: 10.00, 12.00 i 14.00 goście festiwalowi, ubrani w stroje ochronne, będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt doświadczeń, wśród których znajdą się eksperymenty pirotechniczne, np. wulkan chemiczny, fajerwerki zapalane lodem, flary, grzyb atomowy oraz chemiluminescencyjne, np. zorza polarna, spirala światła, tlen singletowy, chemiczne latarki, a także oscylacyjne, np. bijące serce rtęciowe czy fale chemiczne. Goście będą mogli także aktywnie uczestniczyć w eksperymentowaniu w jednej z sal laboratoryjnych, „sadząc” ogród chemiczny, czyszcząc przedmioty wykonane ze srebra, ugniatając płyn nienewtonowski, pisząc prądem, syntetyzując niezwykłą superlepką ciecz, zanurzając róże w ciekłym azocie, produkując chemiczną oranżadę, zmieniając barwę kwiatów kobaltowych, wykorzystując ziemniak do produkcji tlenu, montując ogniwa z ogórków i cytryn, przeprowadzając chromatografię, czy pisząc i odczytując listy z wykorzystaniem atramentu sympatycznego.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Rentgenowska analiza strukturalna kryształów

Kryształy są wszechobecne w powieściach, filmach i sztuce. Dzięki klejnotom bohaterowie uzyskują wyjątkowe, potężne moce. Niekiedy kryształy mają właściwości uzdrawiające, a czasem są minerałem niezbędnym do rozwoju cywilizacji i eksploracji kosmosu. Bywa też, że po prostu są wyjątkowo cenne - ozdabiają korony królów, władców i oczywiście są najlepszymi przyjaciółmi kobiet. Ale jak to wygląda w prawdziwym świecie? Czy kryształy są wszechobecne także w życiu codziennym? Czy mają jakieś szczególne właściwości? A tak właściwie to co to jest ten „kryształ" i czymże jest ta „krystalografia"? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania uzyskasz od prawdziwego krystalografa podczas
wykładu!
 

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Młodzi innowatorzy

Młodzi Innowatorzy. Jest to już 7. edycja serii spotkań poświęconych prezentacji liderów ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców; możliwość zapoznania się z barierami, na jakie natrafiają, oraz oczekiwaniami.

Spotkanie przedstawi inicjatywy społeczne pozwalające ich wspierać oraz możliwości wykorzystania modelu Osterwaldera i Pigneura do dostosowania rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych do potrzeb młodych talentów i rynku pracy, które łączyłyby młodych innowatorów, organizatorów konkursów i innowacyjnych pracodawców.

W spotkaniach brali udział m.in.: laureaci i organizatorzy ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców i innowatorów takich jak: E(x)plory, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Naczelna Organizacja Techniczna, Smart up Adamed, Urząd Patentowy.

Uczestniczyli także przedstawiciele innowacyjnych pracodawców oraz centra co-workingowe Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Doradcy Przyszłości z Wrocławia i ReaktorWarsaw dla startupów technologicznych.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Singapur - Azjatycka Szwajcaria?

Singapur nierzadko nazywany jest Azjatycką Szwajcarią. Prowadzący, mając za sobą czteroletni pobyt i aktywność dyplomatyczną w Singapurze, podejmie próbę wykazania, że teza ta jest w dużym stopniu zasadna. Ponadto przybliży autentyczne problemy tej jedynej w swoim rodzaju aglomeracji, globalnego centrum i jednego z azjatyckich tygrysów gospodarczych. Singapur cieszy się rosnącym zainteresowaniem regionu i świata, bo i z wielu względów jest państwem wyjątkowym. Wyróżnia go chociażby sam fakt, iż funkcjonuje jako zglobalizowane miasto-państwo, ale jest także centrum businessu, handlu, transportu morskiego i lotniczego, finansów, arbitrażu oraz turystyki. Singapur to, jak się niekiedy podkreśla, „kawałek Zachodu w Azji” i współcześnie jest dla regionu tym, czym w średniowieczu była dla Europy Wenecja. Wiele wskazuje na to, iż w tworzącym się dopiero multipolarnym układzie sił rola tego nieco ponad 5 milionowego kraju będzie rosła, zwłaszcza jeśli chodzi o wzmacnianie więzi transpacyficznych.

 

dr Czesław Kozłowski - Wykładowca Uniwersytetu SWPS, współpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Pełnił szereg funkcji dyplomatycznych na placówkach m.in. w Niemczech i Szwajcarii, a ostatnio – w latach 2011-2015 – był Radcą-Ministrem w Ambasadzie RP w Singapurze i kierownikiem sekcji ekonomiczno-handlowej. Jest autorem wielu publikacji, w tym dotyczących procesów integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku.
 

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Kapitał fikcyjny i bańka mieszkaniowa a światowy kryzys w gospodarce kapitalistycznej

Jeżeli zastanawia Was, na czym polega bańka mieszkaniowa lub skąd wziął się kryzys gospodarczy na przełomie 2008-2014 r. – dobrze trafiliście! Ekonomia to tak naprawdę prosta sprawa i proste procesy, do których zrozumienia nie potrzeba żadnej magicznej wiedzy. Wyjaśnimy wspólnie mechanizm kredytu, rozróżnimy pieniądz od kapitału, a także porozmawiamy o tym, jak spekulacje kapitałowe doprowadziły do wielkiego wstrząsu, jakim był kryzys finansowy.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe „A jednak się kręci…” - pokazy doświadczalne z mechaniki

Nawet mechanika może być ciekawa, pod warunkiem, że przeprowadza się doświadczenia, a nie tylko czyta w podręcznikach „o klockach zsuwających się po równi pochyłej”, „piłkach rzucanych z wieży” lub „sile F, którą ciało A działa na ciało B”. W trakcie wykładu z pokazami będziemy mogli przekonać się sami, czy wiedza książkowa naprawdę opisuje  rzeczywistość. W szczególności dowiemy się:

Kiedy mała siła może „pokonać” dużą siłę?

Jakie niespodzianki czekają nas, gdy jedziemy przyśpieszającym pojazdem?

Czy można podlać cały trawnik, nawet mając zbyt krótki wąż?

Czy ciało może „staczać się do góry” po równi pochyłej?

Jak zabezpieczyć statek przed kołysaniem przez fale?

Z jaką siłą działa powietrze na wszystkie przedmioty?

Na zakończenie grupa widzów uniesie się na powietrznej prasie.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Kto właściwie przewidział istnienie fal grawitacyjnych?

Ponad 100 lat temu Albert Einstein, niedługo po sformułowaniu teorii względności, wywnioskował, że przewiduje ona istnienie fal grawitacyjnych. W późniejszych swoich pracach poddał tę hipotezę w wątpliwość, aż w końcu w swoim mniemaniu ją obalił. Wielu uczonych, uznając autorytet Einsteina, nie wierzyło w promieniowanie grawitacyjne. Nieliczni, już po śmierci Einsteina, przekonali środowisko relatywistów, że OTW jednak przewiduje istnienie fal grawitacyjnych. Otworzyło to drogę do budowy detektorów, które trzy lata temu potwierdziły wreszcie doświadczalnie istnienie promieniowania grawitacyjnego. W swoim wystąpieniu opowiem o głównych zwrotach akcji w tej fascynującej historii zmagań kolejnych pokoleń badaczy z prostym pytaniem: co ta teoria właściwie przewiduje?

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Zobaczyć niewidzialne, czyli historia o neutrinach

Fizycy cząstek już od dłuższego czasu zajmują się badaniem najmniejszych składników materii. Budując skomplikowane akceleratory - przyspieszacze cząstek, produkujemy  interesujące nas cząstki, które następnie rejestrujemy za pomocą skomplikowanych i dużych instrumentów - detektorów. Ten wykład chciałam poświęcić tajemniczym cząstkom, którymi są neutrina. Zanim nauczyliśmy się produkować wiązki neutrin w akceleratorach, potrzeba było wielu badań. Na początku XX wieku fizycy wątpili, czy neutrina w ogóle istnieją. Przybliżę Państwu historię od zapostulowania istnienia neutrina w 1930 roku przez Wolfganga Pauliego, poprzez odkrywanie tych cząstek, do chwili obecnej, czyli co teraz o nich wiemy i jak obecnie je badamy.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Wieczór z astronomią w Ostrowiku

Wyjazd do astronomicznej stacji obserwacyjnej w Ostrowiku pod Warszawą. Na miejscu będzie można zobaczyć teleskop, posłuchać popularyzujących wykładów na tematy astronomiczne, popatrzeć w niebo i posilić się przy ognisku.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 16:00
Spotkanie festiwalowe Tajemniczy świat jąder atomowych

Pokaz filmu popularnonaukowego "Tajemniczy Świat Jąder Atomowych"

- reż. J. Grębosz -  Film w prosty sposób wprowadza podstawowe pojęcia z dziedziny fizyki jądrowej oraz opowiada o metodach prowadzenia badań w tej dziedzinie, zabiera widza w podróż od skali galaktycznej do skali mikroświata. Dzięki animacjom komputerowym, na tle muzyki, pokazuje w przystępny sposób, jak odkryto istnienie jądra atomowego i jak badamy jego strukturę za pomocą tak zwanej spektroskopii jądrowej. Film stara się pokazać fascynacje naukowców w odkrywaniu tajemnic wszechświata.

Film został nagrodzony Grand Prix ("Srebrna Sowa") na III Krakowskim Przeglądzie Filmu Naukowego, Kraków 2001.

scenariusz i realizacja: Jerzy Grębosz, muzyka: Carl Orff, Adrian Konarski, konsultacja naukowa: prof. Witold Męczyński, dźwięk: Mirosław Ziębliński, produkcja: Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska

 

Zwiedzanie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW

Zwiedzanie jedynego w Polsce laboratorium dysponującego akceleratorem ciężkich jonów. Wycieczka obejmuje krótkie wprowadzenie do fizyki akceleracji cząstek naładowanych, zapoznanie z zasadą działania cyklotronu, zwiedzenie pomieszczenia akceleratora oraz hali eksperymentalnej wraz z krótkim omówieniem układów pomiarowych do badań z dziedziny fizyki jądrowej. Podczas wędrówki zwiedzający dowiadują się także, jakie badania prowadzi Laboratorium oraz jakie są zastosowania tych badań w energetyce jądrowej i w medycynie. Zostaną omówione zasady działania i zastosowania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (ang. PET).

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-22 10:00
 • sob., 2018-09-22 11:00
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Niezwykły świat niskich temperatur, w których nawet powietrze zamienia się w wodę

To właśnie Polacy, Karol Olszewski oraz Zygmunt Wróblewski, w 1883 jako pierwsi na świecie skroplili tlen i azot z powietrza, czym niezmiernie przyczynili się do zapoczątkowania szerokich badań właściwości materii w bardzo niskich temperaturach. Rzadko można zajrzeć w świat bardzo niskich temperatur, a jednak warto, gdyż w tym świecie ujawniają się właściwości fizyczne wielu substancji. W temperaturze skroplonego azotu, czyli -196° C (ale zimno!) guma staje się krucha jak porcelana, plastik zmienia swój kolor, skorupka jajka zaczyna świecić, z powietrza wydziela się skroplony tlen, a niepozornie wyglądająca substancja ujawnia swoje właściwości nadprzewodnika. Czym jest owo tajemnicze nadprzewodnictwo oraz dlaczego otaczająca nas materia tak zaskakująco zachowuje się w niskich temperaturach - dowiemy się z wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Źródła energii a ochrona klimatu

Realizacja porozumienia paryskiego dotyczącego zapobieżenia niebezpiecznej zmianie klimatu poprzez powstrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej powyżej 2 stopni C oznacza w praktyce całkowite zaprzestanie emisji ze spalania węgla, ropy i gazu w ciągu 30 lat. Dlaczego tak jest? Co będzie, jeśli tego nie zrobimy i doprowadzimy do większej zmiany klimatu? Jak zbudować bezemisyjny system energetyczny w oparciu o dostępne technologie?

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Dziekani Wydziału Fizyki UW opowiedzą o prądzie elektrycznym

Trudno sobie wyobrazić współczesną cywilizację bez wykorzystania prądu elektrycznego. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych odgrywa krytyczną rolę w licznych zjawiskach zachodzących w różnych skalach. Począwszy od sterowania przepływem pojedynczych elektronów, poprzez aktywność elektryczną organizmów, aż do ogromnych prądów zasilających instalacje przemysłowe i płynących podczas wyładowań atmosferycznych - jesteśmy otoczeni płynącymi prądami elektrycznymi.

Na naszym wykładzie przedstawimy kilka przykładów, które są być może mniej znane. Pokażemy, jak prąd elektryczny płynie w różnych ośrodkach, czasem tak nieoczekiwanych jak drewniany kij czy szklana rurka. Przedstawimy różne aspekty związane z prądem elektrycznym i opowiemy do czego można go wykorzystać.

Jak zwykle nasza opowieść będzie ilustrowana licznymi pokazami, które nie goszczą codziennie na salach wykładowych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:30
Spotkanie festiwalowe Straszne promieniowanie? Nie dajmy się zwariować

Promieniowanie jonizujące towarzyszy nam od początku naszego życia aż do jego końca. Ma ono niezasłużenie złą sławę, a przecież nawet zwykły nóż, do którego wszak mamy na ogół obojętny stosunek, również można uczynić narzędziem zbrodni. Obecne przepisy ochrony radiologicznej  potęgują strach przed promieniowaniem i abstrahują od wyników licznych prac naukowych, które pokazują, że małe dawki promieniowania mogą mieć dla zdrowia korzystne skutki. Przedstawię liczne przykłady przemawiające za tezą, że promieniowanie w małych dawkach jest nam niezbędne do życia i potrafimy je wykorzystać do leczenia ludzi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Numeryczne prognozowanie pogody i klimatu: jak to działa

Od niemal pół wieku najsilniejsze komputery na świecie używane są do prognozowania pogody i klimatu.
Jak to się robi? Czy i jak ufać takiej prognozie? Czym się różnią prognozy pogody od prognoz klimatu?
Czy potrafimy przewidywać zmiany klimatu w okresie dziesięcioleci i stuleci, jeśli prognozy pogody na więcej niż ~5 dni nie są wiarygodne?
Na te pytania odpowiem podczas wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Optyka nanostruktur plazmonicznych

Metale to nie tylko dobre przewodniki prądu elektrycznego, odpowiednio ustrukturyzowane i oświetlone umożliwiają manipulację światłem w skali mniejszej od tysięcznej części milimetra. Pozwala to na budowę urządzeń optycznych o szerokiej funkcjonalności, mających zastosowanie w takich dziedzinach wiedzy jak telekomunikacja, medycyna czy technologiach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Emisja CO2 zależy od stylu życia - kalkulator śladu węglowego

Każdy z nas ma swój udział w emisji dwutlenku węgla – gazu, którego emisja powoduje zmiany klimatu. Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy – korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla. Komputerowy kalkulator osobistych emisji CO2 pozwala określić, ile gazu dostaje się do atmosfery w wyniku nie tylko używania transportu czy mieszkania, ale również konsumpcji towarów przemysłowych, żywności, a także z wszystkich pozostałych sfer życia. Po wprowadzeniu, na przykładzie sposobu życia (niezupełnie statystycznie reprezentatywnego) Pana Kowalskiego, każdy będzie mógł obliczyć swój własny "odcisk węglowy".

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak rosną kryształy, czyli spotkanie fizyki z technologią

W otaczającym nas świecie jest coraz więcej materiałów wymyślonych,  zaprojektowanych i wyprodukowanych przez człowieka. Wiele z tych materiałów ma postać kryształów, a dzięki  najnowszym osiągnięciom technologii możemy wytwarzać kryształy o (prawie) dowolnym składzie chemicznym i (prawie) dowolnych kształtach i wymiarach.  Ale czym w zasadzie są te kryształy? Jak one powstają i do czego mogą służyć?  Czy i jak możemy „sterować” własnościami takich materiałów? W ramach prezentacji prześledzimy „drogę” od pierwiastków  do gotowego kryształu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Jakie wiatry wieją z czarnych dziur?

Czarne dziury są końcowymi etapami ewolucji masywnych gwiazd, w których po wyczerpaniu się “paliwa” jądrowego ciśnienie termiczne materii nie jest w stanie zrównoważyć własnej grawitacji gwiazdy. Obiekt taki zapada się pod wpływem swojego ciężaru.
Ich olbrzymia grawitacja powierzchniowa (GM/Rc2 ~ 1, gdzie M to masa obiektu, R jego rozmiar, c – prędkość światła, a G – stała grawitacji) powoduje, że nawet światło ze względu na swą skończoną prędkość nie jest w stanie się stamtąd uwolnić. Z tego powodu izolowanych czarnych dziur w kosmosie nie jesteśmy w stanie zaobserwować.

Większość gwiazd we Wszechświecie nie znajduje się jednak w izolacji, lecz wchodzi w skład układów podwójnych. Okazuje się, że układy takie mogą przetrwać śmierć i kolaps jednego ze swych składników. W kosmosie często obserwuje się tak zwane czarno-dziurowe układy podwójne, w których “zwykła” gwiazda, karzeł lub olbrzym, jest stowarzyszona z czarną dziurą, ta zaś zasysa materię ze swego towarzysza. Opadająca materia tworzy gorącą, świecącą strukturę zwaną dyskiem akrecyjnym. Okazuje się, że część materii z powierzchni takiego dysku jest w stanie uwolnić się i uniknąć wchłonięcia. Materia ta stanowi tzw. wiatr wiejący z powierzchni dysku z prędkością równą nieraz nawet kilkanaście tysięcy km/s. Wiatry z dysków obserwuje się dzięki obecności linii absorpcyjnych pochodzących od zjonizowanych atomów; linie te są przesunięte ku krótszym długościom fal wskutek efektu Dopplera. O tych, a także o innych wiatrach wiejących z okolic czarnych dziur zasysających materię, opowie niniejszy wykład.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Nowoczesne metody radioterapii

Podczas wykładu zostaną przedstawione najnowsze techniki i urządzenia, które pozwalają skutecznie napromienić guz nowotworowy, a jednocześnie oszczędzić zdrowe tkanki.

Zostaną przedstawione podstawy fizyczne radioterapii hadronowej oraz akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w tym rodzaju radioterapii. Zostaną podane przykłady działających ośrodków oraz planowane centra radioterapii hadronowej. Na podstawie współpracy z wiodącymi ośrodkami światowymi zostaną omówione wskazania medyczne do stosowania radioterapii hadronowej oraz wyniki kliniczne.

Pokazane będą również inne, wybrane techniki napromieniania oszczędzające tkanki zdrowe: radioterapia stereotaktyczna, radioterapia śródoperacyjna oraz selektywna radioterapia wewnętrzna.

Ideą radioterapii stereotaktycznej jest podawanie relatywnie wysokich dawek napromieniania na bardzo ograniczony i dokładnie wyznaczony obszar chorobowy. Chodzi o to, by skoncentrować napromienianie tylko tam, gdzie jest to niezbędne, oszczędzając otaczające guz zdrowe tkanki.

Radioterapia śródoperacyjna to jedna z najnowocześniejszych metod napromieniania miejsca po wyciętym całkowicie lub częściowo guzie nowotworowym. W trakcie zabiegu operacyjnego pacjent otrzymuje jednorazową wysoką dawkę promieniowania, która eliminuje komórki rakowe w przestrzeni przylegającej do guza.

Selektywna radioterapia wewnętrzna jest loko-regionalną techniką stosowaną w radiologii interwencyjnej w przypadku nieresekcyjnych nowotworów wątroby.  Zabieg polega na podaniu bezpośrednio do tętnicy wątrobowej mikrosfer zawierających radioizotop itru (90Y). Mikrosfery te selektywnie zatrzymują się w obrębie naczyń patologicznych guzów wątroby, powodując napromieniowanie komórek guza wysokoenergetycznymi elektronami.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 16:00
Spotkanie festiwalowe Minerały i skały z Ziemi i z kosmosu

W gablocie wystawowej znajdują się opisane wybrane próbki: efektownych minerałów, skał z warstwy osadowej, z granitowej części skorupy, głębokiej skorupy bazaltowej i ze skały płaszcza Ziemi oraz fragmenty meteorytów i imitacja gruntu marsjańskiego.

Ponadto w gablocie znajdują się nieopisane próbki, które są przedmiotem quizów. Quizy dotyczą zarówno eksponatów z gabloty, jak i ogólnej wiedzy o Ziemi i innych ciałach Układu Słonecznego. Quizy dedykowane są różnym grupom wiekowym a za ich poprawne rozwiązanie przewidziane są drobne nagrody.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 09:00
Spotkanie festiwalowe O ekologii oczyma fizyka

Podwojenie ludności Ziemi i gwałtowna industrializacja zagrażają dalszemu rozwojowi naszej cywilizacji. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy jej rozwój będzie przede wszystkim brak energii. Kolejne miejsca na liście zagrożeń to brak dostępu do czystej wody, brak dostatecznej ilości żywności, skażenie środowiska naturalnego, rosnąca bieda i plaga chorób cywilizacyjnych. „Czarny scenariusz” dalszego rozwoju naszej cywilizacji przewiduje konieczność podwojenia produkcji energii elektrycznej do roku 2050. Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Według specjalistów taka ilość tego gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza nieodwracalne zmiany klimatyczne!  W referacie podane będą przykłady działań proekologicznych

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Witkacy i Fizyka

Witkacy to nie tylko awangardowy artysta, ale również filozof i myśliciel. Był doskonale zorientowany w rozwoju współczesnej mu fizyki - teorii względności i mechaniki kwantowej. Głębią spojrzenia mógłby zawstydzić niejednego fizyka…

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Od perpetuum mobile do strukturyzatorów wody. Jak szarlatani zarabiają na naszej nieznajomości fizyk

Ludzkość od zawsze mierzyła się z próbami zrozumienia otaczającego ją świata i skutecznego działania w nim przynoszącego zdrowie, powodzenie czy dobrobyt. Zawsze też znajdowali się chętni, by żerować na naiwności innych. Wraz z rozwojem nowoczesnej nauki szarlatani umiejętnie zaadaptowali do swoich celów jej język, mamiąc publiczność już nie tylko alchemicznymi eliksirami, talizmanami czy wróżbami, lecz także „wynalazkami” i „odkryciami”. Zamiast „magiczne” dostajemy „kwantowe” lub „opatentowane”, a „naukowcy z USA” zastąpili bóstwa i dobroczynne duchy.

Przedmiotem wykładu prowadzonego wspólnie przez fizyka i badacza kultury będzie krytyczna analiza „cudownych wynalazków” w świetle ustaleń współczesnej nauki.  Przyjrzymy się wspólnie cudownym sposobom na zaoszczędzenie energii, zarobienie wielkich pieniędzy i zdrowe życie, które podszywają się pod naukę, choć wcale nią nie są.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 17:00
Spotkanie festiwalowe Kolorowa plazma kwarkowo-gluonowa

Gdy Wszechświat był bardzo młody, wypełniała go prawdopodobnie materia w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. Jest to stan silnie oddziałującej materii, który tworzony jest przez bardzo gorącą i gęstą mieszankę kwarków i gluonów.  Kwarki i gluony, określane wspólnie mianem partonów, niosą tzw. ładunek kolorowy, powodujący silne oddziaływania między składnikami plazmy. Takie kolorowe partony znaleźć można, na przykład, wewnątrz nukleonów (proton i neutron), z których zbudowane są jądra atomowe. Poprzez zderzanie ze sobą ciężkich jąder atomowych, tak szybkich niemal jak światło, możliwe jest wytworzenie kropel kolorowej plazmy kwarkowo-gluonowej w warunkach laboratoryjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań tego typu zderzeń, otrzymane przez eksperymenty prowadzone m. in. w ośrodku CERN pod Genewą. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Fizyka smogu

Tematem wykładu będą procesy fizyczne, które są odpowiedzialne za powstawanie, rozwój oraz zanik smogu, a także warunki meteorologiczne sprzyjające epizodom aerozolowym w Polsce w chłodnej porze roku. Omówiona będzie różnica pomiędzy smogiem a mgłą w kontekście wielkości mikrofizycznych i optycznych oraz zjawisko wzrostu higroskopijnego cząstek aerozolu w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W ramach wykładu omówione będą również długookresowe zmiany zanieczyszczenia powietrza w Polsce w oparciu o pomiary fotometryczne, monitoring jakości powietrza oraz bazy danych zawierające informacje o emisjach zanieczyszczeń.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Magiczny świat metamateriałów

Czy możliwa jest czapka niewidka? Czym jest ujemne załamanie? Jak zbudować klimatyzator, który nie wymaga prądu? Czy soczewka cieńsza od ludzkiego włosa będzie w przyszłości montowana w naszych telefonach? Odpowiedzi na te i inne ciekawe pytania postaramy się znaleźć w trakcie wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 16:30
Spotkanie festiwalowe O bogactwie właściwości grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych

Intensywne badania grafenu w ostatnich latach dały impuls do odkrycia wielkiej liczby podobnych materiałów dwuwymiarowych i powstania nowej wręcz dziedziny zainteresowań fizyków i inżynierów materiałowych. Znaleziono w nich wiele zjawisk fizycznych i właściwości rokujących nadzieję na zastosowania głównie w elektronice. Występują tam tak zwane elektrony Diraca, osobliwości van Hove'a, tworzone są tak zwane heterostruktury van der Waalsa, własności energetyczne i spin nośników ładunku poddają się łatwo kontroli zewnętrznym napięciem elektrycznym albo mechanicznymi naprężeniami, istnieją oznaki występowania nadprzewodnictwa. Wykład będzie omówieniem owych egzotycznych zjawisk i prezentacją ich przykładowych zastosowań.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Kryptografia kwantowa

Gdy powstanie komputer kwantowy, wiele z obecnie stosowanych szyfrów zostanie złamanych. Opowiem o nowych metodach szyfrowania, których bezpieczeństwo wynika z podstaw mechaniki kwantowej.

 


 

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-22 10:00
Spotkanie festiwalowe Krótka historia ciemnej materii

Ciemna materia i problem jej natury fizycznej to jedna z największych zagadek, przed jakimi stoi nauka XXI wieku. O jej istnieniu są głęboko przekonani astronomowie, gdyż bez tej tajemniczej formy materii nic, co widzimy w sferach niebieskich, nie miało by sensu. Wiemy, że ta nie świecąca i nie pochłaniająca światła materia składa się z tajemniczych cząstek elementarnych, które również nie mogą oddziaływać silnie jądrowo. Jednak hipotetyczne cząstki ciemnej materii, póki co, wymykają się wszystkim "sieciom", jakie na nie zarzucają fizycy w ziemskich laboratoriach. W moim wystąpieniu przedstawię krótką historię tego, jak rozwijała się idea kosmicznej ciemnej materii na przestrzeni wieków i lat. Opowiem również, skąd wiemy, że ona istnieje i przedstawię naszych najlepszych kandydatów na cząstki ciemnej materii. Wykład zakończę spojrzeniem w przyszłość, przedstawiając obecne i nadchodzące eksperymenty i obserwacje, które pomogą nam rzucić nieco światła na ciemny problem ciemnej materii.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-22 12:00
Spotkanie festiwalowe Ciepło + Prąd = Termoelektryczność

Zjawiska termoelektryczne, a więc łączące ze sobą ciepło i prąd, znane są od prawie 200 lat i wykorzystywane z powodzeniem w generatorach i chłodziarkach termoelektrycznych małej mocy. W ostatnich latach, wobec wyczerpujących się i w dodatku szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych, głównym problemem staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł oraz metod lepszego gospodarowania energią. W związku z tym zjawiska termoelektryczne wzbudziły ponowne zainteresowanie naukowców jako bardzo atrakcyjny sposób na lepsze wykorzystywanie energii przy pomocy prostych w konstrukcji i przez to niezawodnych przyrządów termoelektrycznych. W czasie wykładu przedstawię strategię poszukiwania nowych materiałów termoelektrycznych. Omówię również najnowsze metody, takie jak nanostrukturyzacja, zwiększania wydajności termoelektrycznej już znanych materiałów. Nanostrukturyzacja wiąże ze sobą najnowsze metody otrzymywania materiałów wraz ze zdobyczami fizyki kwantowej. Omówione zostaną również nowe trendy w konstrukcji modułów termoelektrycznych mające na celu efektywniejsze wykorzystanie właściwości materiałów termoelektrycznych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Świat molekuł 3D

Zaprezentowane zostaną metody wirtualnej rzeczywistości, wykorzystujące m.in. projekcję 3D, pozwalające na lepsze zrozumienie funkcjonowania układów biomolekularnych, w tym biologicznych nanosensorów.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Ryzyk-fizyk, chemik polemik

Inżynieria nanostruktur to połączenie fizyki z chemią, dlatego chcielibyśmy zaprezentować Wam kilka ciekawych pokazów ilustrujących zjawiska właśnie z tych dziedzin. Wśród tego znajdzie się kolorowa chemia, kilka rzadko obserwowanych zjawisk fizycznych. Odpowiemy też na pytania: dlaczego mniejsze to czasem lepsze? Czy lewitacja to tylko magiczna sztuczka? Czy można rozpalić ognisko bez ognia? Czy piorunujące jest tylko wrażenie? To wszystko i jeszcze więcej sprawdzisz tylko u nas!

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00