Spotkanie weekendowe

Typ Tytułsortuj malejąco Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe "Cóż tam, panie, w polityce?". Postprawda i postpolityka, czyli chleb powszedni polskiego dyskursu

Czym jest bańka informacyjna i czy można ją przebić? Czy rzeczywistość społeczną czeka zalew informacji różnej jakości, podawanych jako fakty? Kto ma interes w powielaniu niepokojących "fejków"? Czy jesteśmy skazani na rzeczywistość rywalizujących ze sobą prawd, będących dobrze zakamuflowanymi kłamstwami? Czy za zjawisko postpolityki odpowiada jedynie komercjalizacja mediów i polityki? Wspólnie z uczestnikami spotkania podejmiemy dyskusję wokół postawionych i rodzących się pytań.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-22 13:00
Spotkanie festiwalowe "Cudowna broń" czy misja niemożliwa? Czy w Polsce łatwo zorganizować strajk?

Płonące opony, okupacja Sejmu, demonstracja pod biurem partii – czy to strajk? Czy w Polsce jest dużo strajków na tle innych krajów Europy? Jak robi się strajk? Na te i inne pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi na spotkaniu, podczas którego sprawdzimy, jak organizuje się strajk. Z socjologicznego i praktycznego punktu widzenia przyjrzymy się temu, po co organizowane są strajki, jakie przeszkody należy pokonać, żeby zrobić strajk i od czego zależy sukces strajku.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 15:00
Spotkanie festiwalowe "Pyszna roślinność” w oczach bp. Władysława Zaleskiego, twórcy kolekcji Flore Tropicale

 „ (…) Główne ulice dalekie są od tego, co w Europie nazywają ulicą. Są to raczej aleje pięknego parku. Małe domki z pięknemi portykami porozrzucane są wśród pysznej roślinności (…)” tak o Kolombo na Sri Lance pisał w 1886 r. młody misjonarz, dr teologii, ksiądz Władysław Michał Zaleski (1852‒1925), późniejszy biskup i delegat apostolski, który w Indiach Wschodnich i Azji Południowej spędził blisko 30 lat. Zaleski był nie tylko reformatorem, który miał na uwadze zwłaszcza wychowanie i edukację młodzieży (pisał dla niej bajki, budował seminaria), ale również zajmował się hagiografią i kochał przyrodę, w szczególności rośliny tropikalne. Stąd wielką jego pasją było zbieranie ikonografii botanicznej. Stworzył imponującą kolekcję wizerunków roślin z całego świata: liczący ponad 32 000 sztuk zbiór ilustracji (rycin, druków, fotografii i rysunków). Największą wartość w kolekcji mają ryciny autorstwa brytyjskich ilustratorów, z których najwcześniejsze pochodzą z 2. poł. XVIII w., a najmłodsze z pocz. XX w. Na wykładzie zaprezentowane zostaną najciekawsze ilustracje zarówno pod względem artystycznym, jak i ikonograficznym. Opowiemy także o najbardziej znanych brytyjskich rodzinach ilustratorów, specjalizujących się w ikonografii botanicznej, m.in. o rodzinie Curtisów, Smithów i Hookerów. Obok bogatej prezentacji multimedialnej dla uczestników przewidziany jest także pokaz wybranych oryginalnych egzemplarzy rycin z kolekcji Flore Tropicale.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe (Zboczona) Historia obyczajów polskich

W filmie „Z-boczona historia kina”, zrealizowanym przez Sophie Fiennes w 2006 roku, słoweński filozof Slavoj Žižek na wybranych przykładach wprowadza w problematykę wzajemnych związków filmu i psychoanalizy. W swoim wystąpieniu nie będę wprawdzie odwoływać się do teorii psychoanalitycznych. Mimo to jego tematem staną się wszystkie te (pozornie) nieobecne już duchy i demony, które przez lata, zwłaszcza w okresie PRL-u, wpływały na współczesny kształt obyczajowości Polaków oraz ich podejście do sfery seksu i seksualności. W czasie rozważań nie chciałbym jednak koncentrować się wyłącznie na fenomenie, ponownie głośnej i popularnej, „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej czy „Seksu partnerskiego” Zbigniewa Lwa-Starowicza. (Zboczona) Historia polskiej obyczajowości to przecież także szereg innych, równie interesujących zjawisk. Dlaczego V Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, odbywający się w Warszawie w 1955 roku, często określany jest mianem „międzynarodowego tarła”? Do czego mógł służyć (i służył w istocie) produkowany w Polsce turystyczny aparat do masażu? Jaką wywrotową siłę niosły ze sobą talie kart i ścienne kalendarze? Między innymi na te pytania wspólnie postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania.

 

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe ABC abecadła – skąd wzięły się alfabety?

W świecie pełnym nagłówków, SMS-ów i sloganów zaczynamy powoli doceniać na nowo komunikację, która nie wiąże się z używaniem liter. Dlatego sięgamy po emoji i pismo obrazkowe, które lepiej niż słowo pisane wyrażają nasze emocje. Historia zatacza krąg, warto zatem zastanowić się, co skłoniło ludzkość do używania pisma. W ramach wykładu odpowiemy na to pytanie, a także: Jakie są rodzaje alfabetów? Skąd wiadomo, że A jest pierwsze, a Z ostatnie? I od kiedy używamy alfabetu?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Aerodynamika szybkich samochodów

Konstruktorzy szybkich samochodów sportowych zauważają korzyści ze stosowania elementów aerodynamicznych podnoszących ich osiągi. Pojawiają się nowe konstrukcje i nowe modele o czasem zagadkowych kształtach. Wykład ma na celu przybliżenie podstaw procesów przepływu wpływających na zachowanie się szybkiego pojazdu. W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną modele różnych elementów aerodynamicznych, zmieniających parametry pojazdów.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-22 10:00
Spotkanie festiwalowe Antybiotyki – historia odkrycia, mechanizm działania, wpływ na organizm człowieka

Antybiotyki nie tylko zrewolucjonizowały leczenie infekcji bakteryjnych ludzi i zwierząt, lecz także umożliwiły dynamiczny rozwój nowych dziedzin medycyny (np. transplantologii), w dużej mierze przyczyniając się do bezprecedensowego wydłużenia życia ludzi w wieku XX. Wykład przybliży historię badań nad chemioterapeutykami oraz okoliczności odkrycia antybiotyków. Zostaną omówione mechanizmy toksycznego działania tych leków na komórki bakterii oraz procesy nabywania oporności na antybiotyki przez bakterie. Słuchacze będą także mogli poznać korzyści i efekty uboczne stosowania antybiotyków w terapii ludzi.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Archeolog? Detektyw? Odkrywca? O zmaganiach historyka literatury z tekstami

Historyk literatury jest po części archeologiem, bo jego praca polega na wyszukiwaniu w tekstach głęboko ukrytych znaczeń pogrzebanych pod gruzami cywilizacji, która je wydała lub nadbudowanych nowymi znaczeniami wzniesionymi przez kolejne pokolenia.

Jest z pewnością też pracą detektywa, którego mozolnie odkrywane poszlaki i tropy prowadzą do ujawnienia nieznanych wcześniej faktów, treści i połączeń między tekstami i autorami. W ten sposób rozwiązuje nierozwikłane dotychczas zagadki, unika pułapek i dochodzi do ustaleń, które przesuwają granice wiedzy.

I jest odkrywcą, który poznaje obce, egzotyczne kultury i w czasie swych wędrówek trafia do niezbadanych wcześniej zakątków, które pozwalają inaczej spojrzeć na teksty. A jeżeli w dodatku zajmuje się literaturami epok dawnych, wówczas jest też chrononautą – podróżnikiem w czasie, który dociera do dawno zaginionego świata kultury, myśli i idei przyświecających powstawaniu pasjonujących go tekstów.

Jednym słowem to, co fascynujące w pracy historyka literatury, to zetknięcie z tym, co obce, nieznane, nowe chociaż stare, a czasami zwodniczo aktualne. Dlatego musi być i archeologiem, i detektywem, i odkrywcą.

Celem wykładu będzie przedstawienie zmagań historyka literatury z tekstami, w tym wypadku z tekstami francuskiego renesansu (w przekładzie na język polski). Będzie próbą przedstawienia trudności i wyzwań, jakie piętrzą się na drodze do lepszego zrozumienia tekstów i wyjaśnienia tajemnic, jakie skrywają.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe As easy as ABC? A tale of alphabet(s)

In the world full of headlines, text messages and slogans we’re slowly ditching letters altogether in favour of emojis and pictograms. They tend to express our emotions better than the written word. History comes full circle, which is the moment to think about why we started writing in the first place. During the lecture we will consider following issues: What kinds of alphabets are there? How do we know A comes first? Since when has the alphabet been around?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Badania kliniczne – jak sprawdzamy bezpieczeństwo i skuteczność nowych leków

Jeśli zastanawiałeś się, gdzie badane są nowe leki, czy są bezpieczne i skuteczne, zapraszamy na warsztaty, podczas których pokażemy, jak funkcjonuje doświadczony ośrodek badań klinicznych faz wczesnych.

Badania kliniczne są jedyną drogą do uzyskania rzetelnych danych związanych z rozwojem leku, sprawdzeniem jego działania w organizmie ludzkim.

Nasze spotkanie podzielone będzie na trzy części.

Pierwsza część poświęcona będzie omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących badań klinicznych. Wspólnie zastanowimy się, jakie są cele realizowania badania klinicznego i   jakie jego elementy są najistotniejsze. Podczas tych warsztatów uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w grach i quizach związanych z omawianą tematyką.

Ważnym elementem dotyczącym bezpieczeństwa stosowania nowych  badanych leków jest laboratorium analiz medycznych. To tu sprawdzamy, czy i jak lek wpływa na podstawowe parametry krwi. Podczas tej części będzie możliwość zobaczenia pracy w laboratorium, a chętni będą mogli wykonać sobie podstawowe badania laboratoryjne.

Ostatnią częścią będzie wycieczka po renomowanym Ośrodku Badań Klinicznych specjalizującym się w badaniach faz wczesnych.  

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym spotkaniu.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-22 10:30
Spotkanie festiwalowe Badania na zwierzętach jako motor nauki – historia i współczesność

Zwierzęta od stuleci były obiektem badań w różnych dziedzinach nauki, dzięki nim ludzie poznali wiele tajemnic anatomii, fizjologii oraz biologii molekularnej. Często poznanie ich budowy czy funkcjonowania było inspiracją do technicznych wynalazków.

Współcześni ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele naukowych odkryć będących podstawą powszechnych obecnie procedur medycznych czy technicznych maszyn, nie powstałoby bez badań nad zwierzętami. Używanie zwierząt w badaniach biomedycznych przyczyniło się w znaczący sposób do rozwoju medycyny, ale także przez lata było powodem gorących społecznych i filozoficznych dyskusji. Powodem było nie zawsze etyczne, w naszym rozumieniu, prowadzenie tych badań.

W wykładzie przedstawiona będzie historia udziału zwierząt w najważniejszych odkryciach i wynalazkach ludzkości, od czasów antycznych do współczesnych. Omówiony będzie też sposób, w jaki ludzie podchodzili do obiektów swoich badan i jak to podejście się zmieniało. Wspomnimy o nowych regulacjach dotyczących używania zwierząt w badaniach naukowych i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można całkowicie zrezygnować z udziału zwierząt w badaniach medycznych.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Bitcoin i inni - kryptografia a kryptowaluty

Podczas wykładu można będzie bliżej poznać kryptowaluty. Zacznę od bitcoina i kryjącej się za nim matematyki, a następnie przejdę do Ethereum i "inteligentnych kontraktów". Na zakończenie opowiem o problemach i ograniczeniach dzisiejszego świata kryptowalut.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Bona i jej córki

Relacje rodzinne w rodzinie królowej Bony i Zygmunta Starego. Więzi Bony z jej dziećmi, a szczególnie z córkami. Wpływ polityki i osobowości matki na życie jej dzieci.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Cenzorskie curiosa. Anegdotyczne odpryski z badań nad archiwaliami GUKPPiW

 Kontrola słowa była integralnym elementem systemu władzy  w Polsce Ludowej. Ślady ustawicznie doskonalonych  cenzorskich praktyk  zachowały się w aktach Głównego Urzędu  Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW).Treść tych tajnych kiedyś  materiałów może być dzisiaj niezrozumiała, budzić zdziwienie, a nawet uśmiech niewyrobionego odbiorcy. Zilustrują to przykłady wybrane z zespołu GUKPPiW w stołecznym Archiwum Akt Nowych. Cenzorskie recenzje, skreślenia, zalecenia, pisma instruktażowe i wewnętrzna korespondencja przybliżą stosowane w urzędzie procedury, unaocznią ich skomplikowanie i dynamikę  oraz wpływ na jakość życia w kraju. W przeglądzie uwzględnione zostaną archiwalia z ponad czterech dekad funkcjonowania urzędu, zgromadzone podczas badań nad cenzurowaniem literatury pięknej, ale daleko wykraczające poza ten obszar. Nie zabraknie omówienia ingerencji w zakresie edukacji, nauki i kultury,  gospodarki i rolnictwa, sił zbrojnych  i milicji, Kościoła i organizacji społecznych, ale też – w działanie poczty, w rubryki kulinarne w gazetach, czy w afisze cyrkowe. Pojawią się sygnały cenzury obyczajowej, w tym – wyimki zakwestionowanych ogłoszeń towarzyskich oraz pozycji uznanych za pornograficzne. Humorystyczny wydźwięk cenzorskich ingerencji łączyć się będzie z refleksją nad  mechanizmami presji  wywieranej na obywateli przez totalitarne państwo.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 12:30
Spotkanie festiwalowe Ciepło + Prąd = Termoelektryczność

Zjawiska termoelektryczne, a więc łączące ze sobą ciepło i prąd, znane są od prawie 200 lat i wykorzystywane z powodzeniem w generatorach i chłodziarkach termoelektrycznych małej mocy. W ostatnich latach, wobec wyczerpujących się i w dodatku szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych, głównym problemem staje się poszukiwanie alternatywnych źródeł oraz metod lepszego gospodarowania energią. W związku z tym zjawiska termoelektryczne wzbudziły ponowne zainteresowanie naukowców jako bardzo atrakcyjny sposób na lepsze wykorzystywanie energii przy pomocy prostych w konstrukcji i przez to niezawodnych przyrządów termoelektrycznych. W czasie wykładu przedstawię strategię poszukiwania nowych materiałów termoelektrycznych. Omówię również najnowsze metody, takie jak nanostrukturyzacja, zwiększania wydajności termoelektrycznej już znanych materiałów. Nanostrukturyzacja wiąże ze sobą najnowsze metody otrzymywania materiałów wraz ze zdobyczami fizyki kwantowej. Omówione zostaną również nowe trendy w konstrukcji modułów termoelektrycznych mające na celu efektywniejsze wykorzystanie właściwości materiałów termoelektrycznych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Co chcielibyście wiedzieć o kompoście?

Jak przyśpieszyć naturalne procesy i najlepiej wykorzystać ich siłę? Jak ujarzmić proces rozkładu materii organicznej, by powstał kompost - szybciej, lepiej i pachnąco? Warsztaty przedstawią kompost - czarne złoto ogrodników. Porozmawiamy o ściółce leśnej i kompoście z liści - co żyje w kompoście, a co w ziemi przy Centrum Sztuki Współczesnej. Sprawdzimy, kiedy kompost jest gotowy do użycia. Opowiemy o różnych sposobach na przydomowe kompostowanie, o komposterach przemysłowych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy kompostować lokalnie czy systemowo?

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Co neuronauka i psychologia mówią o grach komputerowych?

Czy gry komputerowe mogą leczyć? Czego można się nauczyć, grając? Czy mózg gracza jest inny od mózgu osoby niegrającej? Czy gry mogą uzależniać?
W czasie wykładu spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania, a więc przyjrzymy się temu, co współczesna psychologia i neuronauka mogą powiedzieć o grach komputerowych i ich użytkownikach. Omówimy też najważniejsze techniki pozwalające naukowcom zrozumieć działanie naszego mózgu i umysłu.

 

dr Maksymilian Bielecki

• Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych. Wieloletni wykładowca Warsaw International Studies in Psychology Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SWPS.

• Tytuł magistra i doktora uzyskał na Uniwersytecie SWPS, pracując pod kierunkiem prof. Grzegorza Sędka. Współpracuje obecnie z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik.

• Zainteresowania badawcze to przede wszystkich tematyka pamięci, uwagi oraz metodologii i statystyki w badaniach społecznych.

• W działalności dydaktycznej zajmuje się okulografią, metodologią oraz psychometrią.

• Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych SWPS, gdzie zajmuje się projektami pozwalającymi wykorzystać zaawansowaną wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług.

 

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe CSI: fikcja a rzeczywistość. Oględziny miejsca zdarzenia

Jak co roku KNPK „Temida” zorganizuje warsztaty kryminalistyczne w ramach Festiwalu Nauki dla wszystkich chętnych, którzy spełniają wymóg wieku tj. 12 lat.

Członkowie naszego koła na początku przeprowadzą wykład wprowadzający, a później praktyczne zajęcia z użyciem wyposażenia walizki kryminalistycznej. Jednym słowem, każdy z uczestników warsztatów będzie mógł chociaż na chwilę wcielić się w rolę technika kryminalistyki. Planujemy kilka stacji, na których przedstawimy w sposób praktyczny techniki kryminalistyczne, które wykorzystywane są w trakcie oględzin miejsca zdarzenia, m.in. daktyloskopię, oględziny zwłok i inne.

Nauki prawne
 • ndz., 2018-09-23 10:30
Spotkanie festiwalowe Czy autyzm kryje się w jelitach?

Autyzm to złożone zaburzenie rozwojowe objawiające się między innymi problemami z nawiązywaniem kontaktów społecznych, umiejętnością komunikowania się i łatwym przywiązywaniem się do schematów.

Liczba osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD) z roku na rok wzrasta. Do chwili obecnej nie wykryto przyczyny zaburzenia, ani też skutecznego sposobu leczenia. Badacze wskazują, że podłoża ASD należy szukać wśród wielu czynników, głównie związanych z genetyką i środowiskiem. Co ciekawe, osoby z ASD często cierpią na zaburzenia pracy układu pokarmowego, a ich mikrobiom (ogół mikroorganizmów jelitowych) różni się od mikrobiomu osób zdrowych.

Nasz układ pokarmowy to drugie co do wielkości skupisko neuronów w organizmie – co najmniej 100 milionów komórek. Dla porównania, mózg jest zbudowany z około 86 miliardów neuronów. Neurony jelitowe wytwarzają liczne neuroprzekaźniki, m.in. dopaminę i serotoninę, a tym samym mogą wpływać na nasze emocje i zachowanie. Dodatkowo przewód pokarmowy zasiedlają bakterie, w liczbie ponad stukrotnie przekraczającej liczbę komórek ludzkiego ciała. Okazuje się, że te mikroorganizmy są również zdolne do wytwarzania substancji sygnałowych wpływających na funkcjonowanie mózgu. Oznacza to, że nasz „jelitowy mózg” to nie tylko kilkaset milionów neuronów oplatających układ pokarmowy, ale także biliony współpracujących z nim bakterii. Czy możliwym jest, by zaburzenia flory jelitowej mogły być jedną z przyczyn powstawania wspomnianych wyżej zaburzeń autystycznych?

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Czy choroba Parkinsona bierze się z jelit?

Większość dotychczasowych badań nad chorobą Parkinsona skupiała się na procesach zachodzących w mózgu. Zwłaszcza na procesach odpowiedzialnych za obumieranie neuronów istoty czarnej - struktury odpowiadającej za koordynację ruchową. Już kilka lat temu naukowcy zauważyli, że parkinsonicy - na długo przed wystąpieniem pierwszych objawów ruchowych tej choroby - cierpieli często na zaparcia, a także inne zaburzenia procesów trawienia. Najnowsze doniesienia wskazują, że te objawy mogą zależeć od rodzaju flory bakteryjnej żyjącej w naszym jelicie.

Istnieją dowody, że osoby z chorobą Parkinsona mają inny niż osoby zdrowe skład flory jelitowej. Jednakże nie wiadomo, czy zaburzenia te są przyczyną, czy skutkiem choroby. Być może nasze dotychczasowe spojrzenie na chorobę Parkinsona było błędne, gdyż należy poważnie wziąć pod uwagę, że główną przyczyną tej choroby mogą być właśnie zaburzenia funkcji jelit wywołane przez nieprawidłową mikroflorę.

Nadal nie jest jasne, co powoduje zmiany mikroflory przewodu pokarmowego; teoretycznie może to być zarówno niewłaściwa dieta, jak też zaburzenia procesów trawiennych. Dopiero zaczynamy rozumieć, jak ważne znaczenie dla zdrowia mają zamieszkujące nasze organizmy bakterie. Być może odkrycia dotyczące ich roli pomogą w przyszłości łatwiej i wcześniej diagnozować chorobę Parkinsona oraz pozwolą stworzyć lepiej ukierunkowane leczenie. 

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-22 13:30
Spotkanie festiwalowe Czy dorastanie to czas kryzysu? O tym, jak poszukujemy odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?"

Wykład i dyskusja poświęcone będą najważniejszemu zadaniu, jakie staje przed człowiekiem w okresie dorastania - zbudowaniu podstaw własnej tożsamości, tego, kim się jest i kim chce się być. Radzenie sobie przez młodzież z tym zadaniem jest źródłem wielu napięć między nimi a ich rodzicami i stało się podstawą postrzegania okresu dorastania jako czasu kryzysu, buntu, sprzeciwu. Wykład będzie poświęcony przedstawieniu psychologicznych podstaw zmian zachowani, jakie obserwujemy u nastolatków oraz ukazaniu ich rozwojowej funkcji. Pooglądamy także fragmenty bajek, które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

 

dr Konrad Piotrowski - Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań, jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: Kim jestem? Kim chcę być? Aktualnie zgłębia również tematykę perfekcjonizmu, w tym to, jak perfekcjonizm wpływa na sposób poszukiwania własnej tożsamości.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy każdy może być dziennikarzem, reporterem, filmowcem?

Jaką drogę trzeba przebyć, aby być dziennikarzem, reporterem czy filmowcem? Czym różnią sie od siebie te zawody? A może to nie zawód, tylko hobby? Czy potrzebne są specjalne umiejętności, predyspozycje? Jak się przygotować do tych zawodów? Czym różni sie dziennikarstwo telewizyjne od innych typów dziennikarstwa? Czy warto zostać dziennikarzem i dlaczego?
To pytania, na które odpowiem, a także na każde inne zadane przez uczestników.

 

Barbara Pawłowska - Dziennikarka, reporterka, autorka filmow dokumentalnych. Przez ponad 30 lat pracowała w Telewizji Polskiej. Wykładowczyni i Doradca Zarządu Warszawskiej Szkoły Filmowej. Prowadzi zajęcia z Akademii Filmu Dokumentalnego i Sztuki Reportażu dla studentów kierunku Dziennikarstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy Mickiewicz był dwujęzyczny, czyli czym zajmują się badacze bilingwizmu

Napoleon Bonaparte, Maria Skłodowska-Curie, Samuel Beckett, Katie Melua, Natalie Portman… i Adama Mickiewicz. Co poza talentem i wybitnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie łączy te osoby? Wspólnym mianownikiem ich losów jest… dwujęzyczność. Co jednak kryje się pod tą nazwą? Czy dwujęzyczność to po prostu znajomość dwóch języków? Czy dwujęzycznym trzeba się urodzić, czy można nim zostać? Czy osoby dwujęzyczne znają swoje języki w tym samym stopniu? Czy dwujęzyczność pomaga w życiu? Jakie trudności mogą się z nią wiązać? Czy osoby dwujęzyczne mają podwójną tożsamość?

Wykład będzie okazją do udzielenia odpowiedzi na te pytania, a także do obalenia pewnych mitów dotyczących dwujęzyczności. Omówione zostaną także szczególne przypadki dwujęzyczności – dwujęzyczność pisarzy, a także dwujęzyczność osób niesłyszących. Na samym końcu słuchacze będą mogli zapoznać się z publikacjami pracowników Instytutu Romanistyki dotyczącymi dwu- i wielojęzyczności, a także dowiedzieć się, czego o dwu- i wielojęzyczności na romanistyce uczą się studenci.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 15:30
Spotkanie festiwalowe Czy można wierzyć literatom-podróżnikom?

Pisanie o podróżach nie ma wprawdzie tak długiej historii jak samo podróżowanie, ale szczyci się też całkiem długą tradycją. Podczas wykładu na kilku przykładach pokazane zostaną strategie, które przyjmują literaci, żeby opisać świat swoich podróży. Czy wszystkie opisane przygody naprawdę miały miejsce? Czy niektórym podróżnikom naprawdę udało się spotkać w trakcie swoich wojaży dziwne potwory? W jaki sposób ambitni literaci radzili sobie z wcześniejszymi relacjami z podróży do miejsc, które zwiedzali? Czy w relacji z podróży zawsze liczyła się oryginalność? Czy ktoś, poza autorem, mógł wpływać na sposób opisywania nieznanego świata? Czy przytaczane w opisach podróży słowa mieszkańców zwiedzanych krajów naprawdę zostały przez nich kiedykolwiek wypowiedziane? Oto pytania, które pojawią się podczas wykładu i które pozwolą odtworzyć historię gatunku i jego cechy charakterystyczne.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 16:30
Spotkanie festiwalowe Czy serwis społecznościowy jest nową wspólnotą?

W 2017 roku Mark Zuckerberg zapowiedział budowanie globalnej wspólnoty. Czy portal społecznościowy jest naszym nowym domem? Czym są wspólnoty wirtualne? Kim są ich członkowie? Dlaczego odgrywają coraz większą rolę? 

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-23 13:00
Spotkanie festiwalowe Czy warto zaprzyjaźnić się z czasem, czyli co warto wiedzieć o czasie psychologicznym?

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat czasu psychologicznego. Czym są i jak na nasze funkcjonowanie wpływają orientacje temporalne i kompetencje temporalne? Czy można zarządzać czasem?

 

Dr Joanna Sweklej jest wieloletnim wykładowcą psychologii społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jest Autorką licznych wystąpień konferencyjnych oraz publikacji dotyczących poznawczych i afektywnych mechanizmów poznania społecznego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół postaw, intuicji oraz świadomych i nieświadomych procesów w dokonywaniu wyborów oraz poznania społecznego i kształtowania relacji społecznych.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy z wiekiem pamięć musi się pogarszać?

Funkcjonowanie naszego umysłu osłabia się z upływem czasu. Czy faktycznie musi tak być? Czy możemy jakoś spowolnić lub zatrzymać zachodzące zmiany? Podczas warsztatu odpowiemy na pytania dotyczące zmian zachodzących w mózgu, a także poznamy mnemotechniki, czyli techniki ułatwiające zapamiętywanie. Po warsztacie każdy uczestnik będzie potrafił zapamiętać kilkadziesiąt wyrazów - to wcale nie jest magia!

 

Magdalena Przedniczek - Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS, obecnie doktorantka ostatniego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W pracy badawczej zajmuje się tematyką treningów poznawczych. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów. Od 2013 r. jest właścicielką Szkoły Pamięci i prowadzi szkolenia z zakresu treningu pamięci i metod efektywnego uczenia się z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Od 2005 r. wolontariuszka w Fundacji Mam Marzenie, spełniającej marzenia chorych dzieci, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Dla momentu, dla doświadczenia, dla wolności. Problematyka efemeryczności w street arcie i graffiti

Dla współczesnej kultury wizualnej street art i graffiti są głównymi węzłami łączącym wiele dyscyplinarnych i instytucjonalnych domen. Wykład stanowi wstęp do rozważań nad efemeryczną istotą jednej z najpopularniejszych i najbardziej widowiskowych dziedzin sztuki XXI wieku.

Obszar sztuki
 • ndz., 2018-09-30 13:30
Spotkanie festiwalowe Dlaczego niektórzy ludzie są (lub bywają) ironiczni?

Jakość komunikowania się ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, a umiejętność ta jest jednym z ważniejszych warunków skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Właściwe i sprawne komunikowanie się jest istotnym kryterium społecznej oceny jednostki. Od umiejętności komunikacyjnych danej osoby zależy między innymi to, jakie będą powierzane jej role i funkcje społeczne. Komunikaty wprost oraz bezpośrednie wypowiedzi nie stanowią jedynej metody porozumiewania się ludzi. Duża część komunikacji to wypowiedzi figuratywne, między innymi ironiczne. Bez zrozumienia ironii trudno jest często wychwycić znaczenie komunikatów prasowych, wypowiedzi osób publicznych czy żartów w gronie znajomych.  Występowanie elementów ironicznych jest zjawiskiem kulturowym, częścią codziennych rozmów i opowiadanych historii. Badania dotyczące ironii dostarczają nam informacji na temat użycia języka dla pewnych celów społecznych, sposobu wyrażania intencji i postaw oraz form przekazywania znaczeń w sposób niedosłowny.

Dlaczego niektórzy ludzie, kiedy znajdą się w nieprzyjemnej dla nich sytuacji, powiedzą „Świetnie, zawsze o tym marzyłam!”,  a nie: „O nie, nie mam dziś szczęścia”? Dlaczego, kiedy kolega, który bardzo denerwował się przed sprawdzianem, dostaje piątkę, ktoś może zażartować: „Wiedziałem, że znów się nie nauczyłeś?”

Podczas spotkania słuchaczom przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące rozumienia i tworzenia ironii przez osoby dorosłe oraz dzieci oraz różnych czynników, które mogą wpływać na skłonność do użycia ironii.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego Pan Bóg nie stworzył mnie foką […]? B. Prus. Przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza

Jak wyglądał poranek pisarza w 1897 roku? Jakie były jego rytuały codzienności? Czego możemy się dowiedzieć o pracy i sposobach spędzania wolnego czasu autora Lalki na podstawie korespondencji, notatek, kronik i wspomnień o Prusie?

Wystąpienie będzie próbą stworzenia portretu człowieka i pisarza w jego codzienności – odzwierciedlonego w swych zwyczajach, słabościach i pragnieniach.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Dziekani Wydziału Fizyki UW opowiedzą o prądzie elektrycznym

Trudno sobie wyobrazić współczesną cywilizację bez wykorzystania prądu elektrycznego. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych odgrywa krytyczną rolę w licznych zjawiskach zachodzących w różnych skalach. Począwszy od sterowania przepływem pojedynczych elektronów, poprzez aktywność elektryczną organizmów, aż do ogromnych prądów zasilających instalacje przemysłowe i płynących podczas wyładowań atmosferycznych - jesteśmy otoczeni płynącymi prądami elektrycznymi.

Na naszym wykładzie przedstawimy kilka przykładów, które są być może mniej znane. Pokażemy, jak prąd elektryczny płynie w różnych ośrodkach, czasem tak nieoczekiwanych jak drewniany kij czy szklana rurka. Przedstawimy różne aspekty związane z prądem elektrycznym i opowiemy do czego można go wykorzystać.

Jak zwykle nasza opowieść będzie ilustrowana licznymi pokazami, które nie goszczą codziennie na salach wykładowych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:30
Spotkanie festiwalowe Eksploracja opuszczonego miasta

Uczestnicy dowiedzą się kilku ciekawych rzeczy o grupie eksploratorów takich wytworów cywilizacji, które dla zwykłego człowieka są niedostępne - kim są, co ich pchnęło do eksploracji i jakie obiekty próbują poznać. Wszystko zostanie zilustrowane fotografiami i fragmentami filmów z rzeczywistych eksploracji.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-22 14:00
Spotkanie festiwalowe Emisja CO2 zależy od stylu życia - kalkulator śladu węglowego

Każdy z nas ma swój udział w emisji dwutlenku węgla – gazu, którego emisja powoduje zmiany klimatu. Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy – korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla. Komputerowy kalkulator osobistych emisji CO2 pozwala określić, ile gazu dostaje się do atmosfery w wyniku nie tylko używania transportu czy mieszkania, ale również konsumpcji towarów przemysłowych, żywności, a także z wszystkich pozostałych sfer życia. Po wprowadzeniu, na przykładzie sposobu życia (niezupełnie statystycznie reprezentatywnego) Pana Kowalskiego, każdy będzie mógł obliczyć swój własny "odcisk węglowy".

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Filozoficzna Gra Terenowa

Uchodzisz za znawcę myśli filozoficznej? Jesteś ekspertem od zadawania pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi? A może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z filozofią? Niezależnie od stopnia zaawansowania – wszystkich miłośników filozofowania zapraszamy do udziału w Filozoficznej Grze Terenowej. W niecodzienny, aktywny sposób osoby uczestniczące w grze będą mogły poszerzyć swoją wiedzę filozoficzną oraz sprawdzić się w logicznym myśleniu i argumentacji. Podzieleni na drużyny uczestnicy zabawy będą odkrywać kolejne zakamarki Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, spotykając po drodze filozofów z różnych epok i mierząc się z rozmaitymi filozoficznymi wyzwaniami. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Fizyka smogu

Tematem wykładu będą procesy fizyczne, które są odpowiedzialne za powstawanie, rozwój oraz zanik smogu, a także warunki meteorologiczne sprzyjające epizodom aerozolowym w Polsce w chłodnej porze roku. Omówiona będzie różnica pomiędzy smogiem a mgłą w kontekście wielkości mikrofizycznych i optycznych oraz zjawisko wzrostu higroskopijnego cząstek aerozolu w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W ramach wykładu omówione będą również długookresowe zmiany zanieczyszczenia powietrza w Polsce w oparciu o pomiary fotometryczne, monitoring jakości powietrza oraz bazy danych zawierające informacje o emisjach zanieczyszczeń.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Francja w kolorach

Czy zastanawialiście się, dlaczego Post-it jest żółty, a sportowy samochód powinien być czerwony? Dlaczego we Włoszech trudno kupić fioletowy odkurzacz, a jaskrawozielone owoce kojarzą się ze sztucznymi? Francja w kolorach to zajęcia łączące francuską wielokolorowość i podstawowe zwroty przydatne w codziennym życiu nas wszystkich.

 

Najlepiej znany gatunek ryżu czerwonego, ryż Camargue, rdzawo-czerwone miasto Roussillon, niebieski granit Lanhelin, niebieskie godło Ludwika Świętego usiane złotymi liliami, reprezentacja Francji w piłce nożnej mężczyzn z przydomkiem ‘niebiescy’, paryska moda na kolacje w bieli, Czarne Stopy, żółta magdalenka Prousta, żółty śmiech czy zielony diabeł to zaledwie kilka kolorystycznych odcieni Francji.

Zajęcia mają na celu zapoznać słuchaczy z prostym codziennym słownictwem. Poprzez językową zabawę w obrębie kilku podstawowych kolorów (biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty i zielony) uczestnicy będą mieli okazję poznać takie zagadnienia języka francuskiego jak przywitanie, przedstawianie się czy pożegnanie.  Kolorystyczne umocowanie zajęć pozwoli przybliżyć słuchaczom wielopłaszczyznowość społeczeństwa francuskiego i zapoznać ich z jego charakterystycznymi elementami.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:30
Spotkanie festiwalowe Franz Kafka i jego manie

Franz Kafka, postać emblematyczna literatury światowej, słynny jest ze swoich dziwactw. Słowa hiszpańskiego malarza Francisco de Goya: „Gdy rozum śpi budzą się demony” mogą posłużyć jako motto życia autora Przemiany. Dzień Kafki był ściśle reglamentowany pewnymi czynnościami, które trzeba było wykonać wedle wzoru, niezależnie od okoliczności. Dotyczyły one różnych sfer życiowych, m.in. godzin pisania i spoczynku, rodzajów przyjmowanych pokarmów oraz wykonywanych ćwiczeń fizycznych, itp. Przykładem niech będzie choćby konieczność spania przy otwartym oknie, nawet podczas ostrej, czeskiej zimy. Manie te nie pozostawały bez echa. Z jednej strony odzwierciedlały się w jego prozie, która dzięki nim niekiedy przyjmuje wydźwięk surrealistyczny, zaś z drugiej stawały na przeszkodzie w stosunkach międzyludzkich, np. nietypowe godziny snu utrudniały spotkania z przyjaciółmi. Wykład skonfrontuje życie Franza Kafki z twórczością literacką, podpowiadając co w niej zostało przemycone z manii pisarza. Enigmatyczna twórczość Kafki odbija jego tajemnicze, choć z pozoru proste życie.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-30 13:30
Spotkanie festiwalowe Gen - jak go ugryźć?

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z pracą w laboratorium badawczym oraz z niektórymi metodami biologii molekularnej wykorzystywanymi w badaniu genów. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest plazmid, enzymy restrykcyjne, klonowanie genów, oraz że niepozorne drożdże piekarnicze są doskonałym obiektem eksperymentalnym. Podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzą także eksperyment z wykorzystaniem trawienia enzymami restrykcyjnymi.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-22 11:00
 • ndz., 2018-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Geniusz zespołu kluczem do sukcesu

Kierowanie zespołem pracującym nad innowacyjnymi rozwiązaniami wymaga innego rodzaju przywództwa. Badania pokazały, że innowacyjne organizacje potrzebują liderów, którzy porzucą konwencjonalny styl kierowania na rzecz budowania organizacji zdolnej do ciągłego wytwarzania innowacji, rozwijania kreatywności jednostek i zespołów. Kluczowa jest tutaj odwaga lidera do zburzenia firmowego status quo, ale też uwalnianie indywidualnego geniuszu (talentu) i zapraszanie ich do kreowania geniuszu zespołu. Ważne jest, aby lider innowacyjnego zespołu nie narzucał swojemu zespołowi "jedynie słusznego rozwiązania". W związku z tym zachęca się liderów, aby rozwijali (poprzez szkolenia i coaching) umiejętności twórczej facylitacji pracy zespołu. Liderzy powinni zachęcać do pracy zespołowej, pozwalać na ścieranie się sprzecznych pomysłów, jednocześnie łagodząc napięcia i rozwiązując konflikty. Sama postawa lidera: "wystarczy nie przeszkadzać, a wtedy moi pracownicy będą kreatywni i innowacyjni" tutaj nie wystarczy.

 

dr Włodzimierz Świątek - Wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i Przywództwo, psycholog, trener, facylitator i coach. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zakresu: rozwijania umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju zespołu, zarządzania zmianą oraz rozwijania kreatywności i innowacyjności jednostki i zespołu. Prowadzi szkolenia i coaching dla liderów i ich innowacyjnych zespołów z zakresu sztuki facylitacji.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 15:00
Spotkanie festiwalowe Godzina dla bajora z cyklu: "Trzy spojrzenia na: bajoro, miasto, drzewo"

Przyjrzymy się życiu w wodzie, a konkretnie w stojącej wodzie słodkiej – jeziorach i drobnych zbiornikach. Troje wykładowców wyposażonych w różne narzędzia badawcze spojrzy w tę wodę, każdy z  innej perspektywy:

 

1. Ewolucja – zajrzymy do wnętrza jednokomórkowych organizmów wodnych, by z ich DNA odczytać przedziwne historie współpracy i pasożytnictwa.

 

2. Ekologia – zajrzymy w szuwary i pod kamienie, zbadamy dopływy i odpływy rozlewisk, by zrozumieć, jak działają ekosystemowe ‘nerki’.

 

3. Ochrona – poznamy smutne skutki osuszania drobnych zbiorników i mokradeł, dowiemy się, jak można pomóc je zachować.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe Godzina dla drzewa z cyklu: "Trzy spojrzenia na: bajoro, miasto, drzewo"

Przyjrzymy się drzewu jako miejscu i symbolowi życia. Podczas trzech krótkich wystąpień, wykładowcy wyposażeni w różne narzędzia badawcze spojrzą na samotne drzewo lub na wielki las, każdy z innej perspektywy:

 

1. Ewolucja – jakie cechy z czasów, kiedy nasi przodkowie przemierzali nieprzebyte lasy, nadal wpływają na nasze zachowanie?

 

2. Ekologia – drzewo nie żyje w izolacji, żywe drzewo to cały ekosystem, a martwe drzewo to kolejny ekosystem – co tam się dzieje?

 

3. Ochrona – co chronimy, chroniąc las? 

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 15:00
Spotkanie festiwalowe Godzina dla miasta z cyklu: "Trzy spojrzenia na: bajoro, miasto, drzewo"

Przyjrzymy się miastu jako miejscu życia ludzi, innych zwierząt, roślin. Troje wykładowców wyposażonych w różne narzędzia badawcze spojrzy na miejską przyrodę, każde z innej perspektywy:

 

1. Ewolucja – jakie cechy zwierząt migrujących do miast i osiedlających się w miastach faworyzuje dobór naturalny?

 

2. Ekologia – jak działają łąki w mieście? Czy jest tu miejsce dla owadów? 

 

3. Ochrona – czy dzika przyroda w mieście jest potrzebna człowiekowi? Jak o nią dbać w obliczu presji deweloperów?

Nauki biologiczne
 • ndz., 2018-09-30 14:00
Spotkanie festiwalowe Gra w literaturę? O komputerowej adaptacji W osiemdziesiąt dni dookoła świata Juliusza Verne’a

Twórcy gier wideo nie stronią od książek. Swoich komputerowych adaptacji doczekały się nie tylko utwory korzystające z konwencji literatury popularnej (np. książki Sapkowskiego, Tolkiena, Lovecrafta czy Poego), ale także te, które, przynajmniej współcześnie, umieszcza się w kręgu kultury wysokiej (np. Boska komedia, Jądro ciemności czy Szekspirowski Hamlet). Co jednak znaczy stwierdzenie, że gra jest oparta na literaturze? W moim wystąpieniu będę próbował ukazać problematyczność kwestii komputerowych adaptacji literatury na podstawie gry 80 Days opartej na powieści Juliusza Verne’a. Mimo że 80 Days to gra w głównej mierze tekstowa, a więc bardzo zbliżona do medium literatury, sam fakt jej interaktywności oddala ją od literackiego pierwowzoru. Powieść dotyczy podróży dookoła świata: celem zakładu Fileasa Fogga jest udowodnienie, że można okrążyć ziemię według ścisłego harmonogramu, spędzając czas głównie w środkach transportu, w izolacji od lokalnych kultur i wszelkich niedogodności, ponieważ świat został opanowany, zuniformizowany i opisany przy pomocy matematycznych kategorii; W 80 dni… to w dużym stopniu satyra na industrializm i brytyjski imperializm. Jak oddać ten wymiar satyryczny w grze, gdzie gracz musi podróżować przez świat, a więc planować własną trasę, wchodzić w interakcję z jak największą liczbą postaci i eksplorować różne miejsca w celu zdobycia środków czy informacji? Czy różnorodność, którą muszą zapewnić twórcy gry, nie przeczy utworowi? Być może tylko książki, które same skupiają się na tworzeniu własnego uniwersum, takie jak Wiedźmin czy Władca Pierścieni, stanowią dobry materiał na grę? Jak widać odpowiedź na pytanie, czy faktycznie można grać w literaturę, nie jest łatwa.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:30
Spotkanie festiwalowe Grafy, cykle, łamigłówki

Grafy stanowią pożyteczne narzędzie do modelowania rozmaitych problemów, od projektowania sieci komunikacyjnych i układów elektronicznych, przez wyszukiwanie tras w nawigacji samochodowej, do zastosowań w chemii, biologii, socjologii i sztucznej inteligencji. Na wykładzie skoncentruję się jednak raczej na bardziej rozrywkowych zastosowaniach:

Które figury dają się narysować bez odrywania ołówka od papieru? Jak przyspieszyć odgadywanie zapomnianego PINu do cyfrowego zamka? Jak rozwiązać problem Wież z Hanoi bez użycia rekursji? Na wykładzie opowiem o tych i innych zastosowaniach cykli Eulera i Hamiltona w grafach w szeroko rozumianej matematyce rekreacyjnej.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Herby szlacheckie w Panu Tadeuszu

Wystąpienie połączone z prezentacją multimedialną uwzględniać będzie następujące kwestie: początek herbów w Europie Zachodniej i w Polsce, rola herbów szlacheckich w kulturze dawnej Polski, części składowe herbu szlacheckiego, heraldyczne fragmenty Pana Tadeusza i krótki komentarz do nich.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe I pozostanie tylko fotografia? Kolekcje zdjęć rodzinnych w zbiorach ŻIH

Wystawa fotograficzna składająca się z 73 czarno-białych fotografii, autorskich odbitek srebrowych. Ich twórcą jest niezależny amerykański fotograf prasowy Chuck Fishman, znany m.in. z doskonałych, pełnych wyrazu portretów muzyków jazzowych. Zdjęcia wybrane do wystawy powstały w różnych okresach i dzielą się na dwie części, te dawne z lat 70., 80. ubiegłego stulecia, na których nieliczni członkowie gmin żydowskich w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie „walczą” o przetrwanie. Nowe zdjęcia powstałe już po roku 2000 (ostatnie z 2018 z obchodów 75. rocznicy Powstania w Getcie) przedstawiają młode roześmiane osoby, nowo powstałe gminy i  organizacje żydowskie, pełne entuzjazmu, namysłu i zaangażowania w odnowę  żydowskiego życia religijnego w kraju. 

 

Obszar sztuki
 • ndz., 2018-09-30 16:00
Spotkanie festiwalowe Inspektor Craig i niezwykły świat zagadek Raymonda Smullyana

Czy masz ochotę wyruszyć w podróż do świata łotrów, rycerzy, wampirzych rodzin i detektywów? A może łamigłówki i zagadki logiczne nie są dla Ciebie niczym trudnym?  Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś "tak", to zapraszamy na nasze warsztaty z łamigłówkami logicznymi, które przy aktywnym udziale uczestników uczą analitycznego myślenia poprzez zabawę, nie wymagając wiedzy matematycznej. Zagadki zostały częściowo zaczerpnięte z twórczości Raymonda Smullyana.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Internet - jak szukać wiarygodnych informacji o zdrowiu psychicznym

Coraz więcej osób szuka informacji na temat zdrowia psychicznego i pomocy w swoich problemach w internecie. Dzięki sieci możemy znaleźć wartościowe materiały, czy szybko wyszukać specjalistę w naszym regionie. Możemy też natknąć się na materiały szkodliwe i szarlatanów. W najlepszym wypadku nam to nie pomoże, w najgorszym zaś zaszkodzi. Podczas warsztatu dowiecie się, jak znaleźć wartościowe treści psychologiczne i w jaki sposób zweryfikować kompetencje psychoterapeutów ogłaszających się w internecie.

 

dr Anna Rogala - Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się przystosowaniem pracy, zasobami osobistymi pracowników oraz ich rolą w rozwoju wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę. Interesuje ją również praktyczne wykorzystanie wyników badań w postaci psychologicznych interwencji internetowych.

Nauki medyczne
 • ndz., 2018-09-30 15:00
Spotkanie festiwalowe Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa - zwiedzanie z przewodnikiem

„Inwitacje. Zaproszenia z kolekcji Muzeum Drukarstwa” wystawa prezentowana w siedzibie Oddziału od maja do listopada 2018 roku – to wybór najciekawszych spośród niemal 2000 obiektów.

Eksponowane zaproszenia obejmują przeróżne rodzaje i typy zaproszeń, określanych przez ich przeznaczenie, rolę jaką maja spełniać i styl. Od zaproszeń z  lat 50. XX w. dotyczących wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych do współczesnych. Pokazujemy, jak zmieniała się grafika – jej przemiany na przestrzeni lat, jak również tematycznie – druki zaangażowane politycznie i propagandowo za czasów PRL, druki o tematyce związanej z drukarstwem i książką, rozwiązania graficzne i typograficzne z lat 50., 60.,70., 80., 90., 2000, a także autorskie - wyjątkowe, ciekawe graficznie; satyryczne, druki solidarnościowe, związane z historią Warszawy, o tematyce powstańczej, politycznej. Foldery i zaproszenia teatralne, zaproszenia na wystawy grafiki, malarstwa, zaproszenia na wystawy znanych autorów, zaproszenia na wystawy w muzeach, galeriach.

Wybrana przez nas część zaproszeń umieszczona będzie nie tylko na planszach za szybą, ale w szklanych, otwartych kubikach. Ten sposób eksponowania daje możliwość publiczności bezpośredniego kontaktu z zaproszeniami. Umożliwia zapoznanie się z treścią, układem graficznym i typograficznym – szczególnie ważne, gdy zaproszenia są dwustronne lub typu karnet, składanka.

Oddzielny fragment ekspozycji stanowią zaproszenia o tematyce niepodległościowej. Zaproszenia na kolejne rocznice odzyskania niepodległości – szczególnie tzw. okrągłe; na wydarzenia upamiętniające drogę do niepodległości, m. in. powstania listopadowe, wielkopolskie.

Podczas zwiedzania wystawy będzie można wykonać pamiątkowy druk specjalnie typog

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2018-09-23 12:00
 • ndz., 2018-09-23 13:00
 • ndz., 2018-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Ja mojej siostry nie lubię, ale ją wspieram. O ambiwalencji w relacjach między dorosłym rodzeństwem

Tematyka relacji między dorosłymi braćmi i siostrami jest niemal nieobecna w polskiej socjologii i psychologii. Relacje między rodzeństwem mogą przybierać różne formy: od przyjaźni po wrogość. Odczuwanie negatywnych uczuć wobec brata czy siostry może prowadzić do powstania u jednostki poczucia ambiwalencji. W trakcie mojego wykładu przedstawię wyniki moich badań dotyczących dynamiki relacji między dorosłymi braćmi i siostrami. Wskażę źródła napięć i poczucia ambiwalencji w tych relacjach.

Nauki społeczne
 • ndz., 2018-09-30 11:00