Spotkanie weekendowe

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Sprytne strategie o podłożu kombinatorycznym

Omówione zostanie pojęcie permutacji zbioru skończonego, a następnie podstawowe obserwacje związane z jej rozkładem na cykle. Część zajęć będzie dotyczyć opisu kombinatorycznego, część zaś - zjawisk związanych z losowością.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Świat molekuł 3D

Zaprezentowane zostaną metody wirtualnej rzeczywistości, wykorzystujące m.in. projekcję 3D, pozwalające na lepsze zrozumienie funkcjonowania układów biomolekularnych, w tym biologicznych nanosensorów.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Sygnały świetlne - od latarni morskich do internetu

Za pomocą kolorowych pokazów wyjaśnimy, w jaki sposób impulsy światła umożliwiają przesyłanie informacji - od czasów starożytnych sygnałów świetlnych do współczesnych superszybkich łączy światłowodowych. Dowiemy się o rozdzielaniu i łączeniu barw światła, o tym, jak zagiąć promienie świetlne i jak działają światłowody. Zbudujemy także małą sieć światłowodową. A wszystko to w prawdziwym laboratorium optycznym - Laboratorium Fotoniki Kwantowej.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:30
 • sob., 2018-09-29 14:30
 • sob., 2018-09-29 15:30
Spotkanie festiwalowe Wyobraźnia socjologiczna – jak myśleć inaczej?

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia świata społecznego, takie jak: rola społeczna, norma społeczna, gender, naród. Następnie wspólnie spojrzymy na sytuacje z życia codziennego z perspektywy socjologicznej. Zastanowimy się, co daje nam takie spojrzenie i dlaczego warto na co dzień używać wyobraźni socjologicznej.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Zastosowanie badań chemicznych w analizie dzieł sztuki

Zapraszamy na spotkanie w laboratorium chemicznym, w którym na co dzień badane są zabytki. Będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z metodami stosowanymi przez chemików w celu dokładnego poznania dzieł sztuki.

Obszar sztuki
 • sob., 2018-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe Makata, gobelin czy żakard? Terminologia i typologia popularnych tkanin

Tkaniny, które zdobią domowe wnętrza często bywają nazywane makatami, gobelinami, arrasami, żakardami czy tapiseriami. Pomiędzy tymi rodzajami tekstyliów istnieją jednak zasadnicze różnice technologiczne i techniczne, a więc nazwy te nie powinny być stosowane wymiennie. Intencją wystąpienia jest ułatwienie właścicielom prawidłowego określenia, z jakiego rodzaju tkaniną mają do czynienia.

 

Obszar sztuki
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Niewyraźnie Pan/Pani dziś wygląda – systemy wizyjne w monitorowaniu kondycji pacjenta

Wkład połączony z pokazem w laboratorium. Impreza będzie miała charakter pokazu systemów pozyskiwania i analizy obrazów dwu i trójwymiarowych oraz ich zastosowania w analizie kondycji fizycznej i psychofizycznej użytkownika. Przewidziane jest krótkie wprowadzenie do tematyki wizji trójwymiarowej, a następnie demonstracja systemów z udziałem publiczności. 

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 11:30
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe O ekologii oczyma fizyka

Podwojenie ludności Ziemi i gwałtowna industrializacja zagrażają dalszemu rozwojowi naszej cywilizacji. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy jej rozwój będzie przede wszystkim brak energii. Kolejne miejsca na liście zagrożeń to brak dostępu do czystej wody, brak dostatecznej ilości żywności, skażenie środowiska naturalnego, rosnąca bieda i plaga chorób cywilizacyjnych. „Czarny scenariusz” dalszego rozwoju naszej cywilizacji przewiduje konieczność podwojenia produkcji energii elektrycznej do roku 2050. Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Według specjalistów taka ilość tego gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza nieodwracalne zmiany klimatyczne!  W referacie podane będą przykłady działań proekologicznych

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Straszne promieniowanie? Nie dajmy się zwariować

Promieniowanie jonizujące towarzyszy nam od początku naszego życia aż do jego końca. Ma ono niezasłużenie złą sławę, a przecież nawet zwykły nóż, do którego wszak mamy na ogół obojętny stosunek, również można uczynić narzędziem zbrodni. Obecne przepisy ochrony radiologicznej  potęgują strach przed promieniowaniem i abstrahują od wyników licznych prac naukowych, które pokazują, że małe dawki promieniowania mogą mieć dla zdrowia korzystne skutki. Przedstawię liczne przykłady przemawiające za tezą, że promieniowanie w małych dawkach jest nam niezbędne do życia i potrafimy je wykorzystać do leczenia ludzi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Warszawski Piknik Archiwalny, czyli kreatywni warszawscy archiwiści w akcji

Idea, zapał i współpraca podczas organizacji  Warszawskiego Pikniku Archiwalnego, od dziewięciu lat stołecznej impezy archiwalnej. Doświadczenia, tematy,  nowe znajomości i  znani goście. Opinie publiczności, środowiska i mediów.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 11:30
Spotkanie festiwalowe Badania na zwierzętach jako motor nauki – historia i współczesność

Zwierzęta od stuleci były obiektem badań w różnych dziedzinach nauki, dzięki nim ludzie poznali wiele tajemnic anatomii, fizjologii oraz biologii molekularnej. Często poznanie ich budowy czy funkcjonowania było inspiracją do technicznych wynalazków.

Współcześni ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele naukowych odkryć będących podstawą powszechnych obecnie procedur medycznych czy technicznych maszyn, nie powstałoby bez badań nad zwierzętami. Używanie zwierząt w badaniach biomedycznych przyczyniło się w znaczący sposób do rozwoju medycyny, ale także przez lata było powodem gorących społecznych i filozoficznych dyskusji. Powodem było nie zawsze etyczne, w naszym rozumieniu, prowadzenie tych badań.

W wykładzie przedstawiona będzie historia udziału zwierząt w najważniejszych odkryciach i wynalazkach ludzkości, od czasów antycznych do współczesnych. Omówiony będzie też sposób, w jaki ludzie podchodzili do obiektów swoich badan i jak to podejście się zmieniało. Wspomnimy o nowych regulacjach dotyczących używania zwierząt w badaniach naukowych i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można całkowicie zrezygnować z udziału zwierząt w badaniach medycznych.

Nauki medyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego Pan Bóg nie stworzył mnie foką […]? B. Prus. Przyzwyczajenia, pragnienia i potrzeby pisarza

Jak wyglądał poranek pisarza w 1897 roku? Jakie były jego rytuały codzienności? Czego możemy się dowiedzieć o pracy i sposobach spędzania wolnego czasu autora Lalki na podstawie korespondencji, notatek, kronik i wspomnień o Prusie?

Wystąpienie będzie próbą stworzenia portretu człowieka i pisarza w jego codzienności – odzwierciedlonego w swych zwyczajach, słabościach i pragnieniach.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Grafy, cykle, łamigłówki

Grafy stanowią pożyteczne narzędzie do modelowania rozmaitych problemów, od projektowania sieci komunikacyjnych i układów elektronicznych, przez wyszukiwanie tras w nawigacji samochodowej, do zastosowań w chemii, biologii, socjologii i sztucznej inteligencji. Na wykładzie skoncentruję się jednak raczej na bardziej rozrywkowych zastosowaniach:

Które figury dają się narysować bez odrywania ołówka od papieru? Jak przyspieszyć odgadywanie zapomnianego PINu do cyfrowego zamka? Jak rozwiązać problem Wież z Hanoi bez użycia rekursji? Na wykładzie opowiem o tych i innych zastosowaniach cykli Eulera i Hamiltona w grafach w szeroko rozumianej matematyce rekreacyjnej.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Inspektor Craig i niezwykły świat zagadek Raymonda Smullyana

Czy masz ochotę wyruszyć w podróż do świata łotrów, rycerzy, wampirzych rodzin i detektywów? A może łamigłówki i zagadki logiczne nie są dla Ciebie niczym trudnym?  Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś "tak", to zapraszamy na nasze warsztaty z łamigłówkami logicznymi, które przy aktywnym udziale uczestników uczą analitycznego myślenia poprzez zabawę, nie wymagając wiedzy matematycznej. Zagadki zostały częściowo zaczerpnięte z twórczości Raymonda Smullyana.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Jak polecieć w kosmos

Warsztaty mają na celu pokazać, jak działają rakiety oraz jak wykonać skrzydła wahadłowca. Są to warsztaty praktyczne wykorzystujące obróbkę typu "hot-wire" oraz przygotowanie i obserwację procesów zachodzących w ciekłym silniku rakietowym. Oczywiście nie będzie żadnego ognia, cały pokaz jest jak najbardziej bezpieczny, nie zachodzą tu żadne gwałtowne reakcje, a jedynie ich imitacje przy użyciu środków chemii domowej.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Krystalizacja białka

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób, w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób, w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.
W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem opisywanych ćwiczeń.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe LASER - potęga światła

Współczesna cywilizacja to świat zaawansowanych technologii. Żyjemy w ich otoczeniu, nie zdając sobie nawet z tego sprawy – pełnymi garściami czerpiemy z zasobów technologii informacyjnych, elektronicznych, chemicznych, medycznych itp.

Jednym z urządzeń, które w istotny (choć dla wielu niedostrzegalny) sposób wpłynęło na kształt współczesnego świata technicznego jest laser – generator światła różnego od wszystkich innych występujących w naturze. 

Głównym celem tego wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie specyficznych właściwości światła laserowego. Zakres wykładu obejmuje omówienie fizycznych podstaw działania lasera i jego budowy, wyjaśnienie i demonstrację podstawowych właściwości promieniowania laserowego – monochromatyczności, kierunkowości, koherencji czasowej i przestrzennej oraz możliwości uzyskiwania niezwykle dużych gęstości mocy optycznej. Przedstawiona zostanie również krótka historia rozwoju techniki laserowej (na świecie i w Polsce), jej perspektywy oraz główne obszary zastosowań – w tym technologiczne, medyczne i militarne.

Wykład będzie uzupełniony demonstracją wybranych typów układów laserowych i krótkim pokazem laserowym.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Maria Skłodowska-Curie - symbol nieugiętości polskiego ducha w walce o niepodległość ojczyzny

Pryncypialność poglądów Marii Skłodowskiej-Curie powodowała, iż uczona trzymała się z daleka od polityki. Służąc jednak pomocą, radą czy pieniędzmi, na swój sposób angażowała się w dążenia niepodległościowe ojczyzny. Pierwszy pierwiastek chemiczny odkryty przez małżeństwo Curie w 1898 roku został nazwany przez Marię polonium na cześć kraju jej pochodzenia. W roku 1913 zorganizowała w Warszawie Pracownię Radiologiczną, którą kierowała z Paryża za pośrednictwem swoich uczniów. Jako członek Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce wykorzystywała swoją pozycję we Francji do zbierania funduszy przesyłanych do kraju. Znalazła się wśród tych, którzy poparli tworzenie Legionów Polskich i niepodległościowe dążenia Józefa Piłsudskiego. W dniu 4 stycznia 1919 roku na dworcu liońskim Maria Skłodowska-Curie witała oficjalną delegację Naczelnika Państwa Polskiego, na której czele stanął jej szwagier dr Kazimierz Dłuski.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Niewyraźnie Pan/Pani dziś wygląda – systemy wizyjne w monitorowaniu kondycji pacjenta

Wkład połączony z pokazem w laboratorium. Impreza będzie miała charakter pokazu systemów pozyskiwania i analizy obrazów dwu i trójwymiarowych oraz ich zastosowania w analizie kondycji fizycznej i psychofizycznej użytkownika. Przewidziane jest krótkie wprowadzenie do tematyki wizji trójwymiarowej, a następnie demonstracja systemów z udziałem publiczności. 

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 11:30
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Numeryczne prognozowanie pogody i klimatu: jak to działa

Od niemal pół wieku najsilniejsze komputery na świecie używane są do prognozowania pogody i klimatu.
Jak to się robi? Czy i jak ufać takiej prognozie? Czym się różnią prognozy pogody od prognoz klimatu?
Czy potrafimy przewidywać zmiany klimatu w okresie dziesięcioleci i stuleci, jeśli prognozy pogody na więcej niż ~5 dni nie są wiarygodne?
Na te pytania odpowiem podczas wykładu.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Pokaz robotów przemysłowych

Podczas pokazu w laboratorium Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa będzie można zobaczyć roboty przemysłowe "na żywo" oraz spróbować swoich sił w sterowaniu niektórymi robotami. Są to jedne z najnowocześniejszych urządzeń aktualnie stosowanych w światowym przemyśle. Zaprezentujemy, jakie zadania mogą wykonywać roboty w warunkach pracy przemysłowej i w jakim stopniu mogą wyręczyć ludzi. Opowiemy także o istotnych zagadnieniach bezpieczeństwa pracy z robotami.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 09:00
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
 • ndz., 2018-09-30 09:00
 • ndz., 2018-09-30 10:00
 • ndz., 2018-09-30 11:00
 • ndz., 2018-09-30 12:00
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe Przed wojną na Kresach. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie II Rzeczypospolitej

Polacy słabo znają Kresy. Nie jesteśmy świadomi zasług, jakie mają w rozwoju Rzeczypospolitej. Międzywojenne Kresy są białą plamą w świadomości młodego i średniego pokolenia.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Przygoda z chemią

Pokazy eksperymentów zatytułowane „Przygoda z chemią”, które odbędą się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w sobotę, 29 września 2018 roku, już po raz dwudziesty drugi, skierowane są do osób, które ukończyły 12 lat. Podczas trzech pokazów zaplanowanych na godziny: 10.00, 12.00 i 14.00 goście festiwalowi, ubrani w stroje ochronne, będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt doświadczeń, wśród których znajdą się eksperymenty pirotechniczne, np. wulkan chemiczny, fajerwerki zapalane lodem, flary, grzyb atomowy oraz chemiluminescencyjne, np. zorza polarna, spirala światła, tlen singletowy, chemiczne latarki, a także oscylacyjne, np. bijące serce rtęciowe czy fale chemiczne. Goście będą mogli także aktywnie uczestniczyć w eksperymentowaniu w jednej z sal laboratoryjnych, „sadząc” ogród chemiczny, czyszcząc przedmioty wykonane ze srebra, ugniatając płyn nienewtonowski, pisząc prądem, syntetyzując niezwykłą superlepką ciecz, zanurzając róże w ciekłym azocie, produkując chemiczną oranżadę, zmieniając barwę kwiatów kobaltowych, wykorzystując ziemniak do produkcji tlenu, montując ogniwa z ogórków i cytryn, przeprowadzając chromatografię, czy pisząc i odczytując listy z wykorzystaniem atramentu sympatycznego.

Nauki chemiczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 14:00
Spotkanie festiwalowe Sygnały świetlne - od latarni morskich do internetu

Za pomocą kolorowych pokazów wyjaśnimy, w jaki sposób impulsy światła umożliwiają przesyłanie informacji - od czasów starożytnych sygnałów świetlnych do współczesnych superszybkich łączy światłowodowych. Dowiemy się o rozdzielaniu i łączeniu barw światła, o tym, jak zagiąć promienie świetlne i jak działają światłowody. Zbudujemy także małą sieć światłowodową. A wszystko to w prawdziwym laboratorium optycznym - Laboratorium Fotoniki Kwantowej.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:30
 • sob., 2018-09-29 14:30
 • sob., 2018-09-29 15:30
Spotkanie festiwalowe Symulacja ruchu ciał niebieskich - warsztaty w laboratorium komputerowym

Na zajęciach rozważymy zagadnienie trzech ciał, zasymulowane w programie Wolfram Mathematica. Na początku uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawową obsługą pakietu. Następie zostanie przedstawiona fikcyjna sytuacja, w której do Ziemi zbliża się asteroida. Uczestnicy zostaną poproszeni o przedstawienie możliwych rozwiązań danej sytuacji (np. wystrzelenie pocisku w kierunku obiektu). Następnie zostaną poinformowani, które z ich odpowiedzi zostały zaimplementowane, i poproszeni o dobór odpowiednich parametrów rozwiązania, tak by uratować Ziemię.  Podczas trwania zajęć uczestnicy będą poruszać się po specjalnie przygotowanej prezentacji, w której możliwe będzie dobieranie owych odpowiednich parametrów. Zostanie również przeprowadzona dyskusja na temat tego, na ile takie rozwiązanie jest realne (np. czy jest możliwe stworzenie bomby o danej mocy i wzniesienie jej w kierunku asteroidy). Podsumowaniem będzie pokazanie implementacji stworzonego programu, jak również zapoznanie uczestników, czym dokładniej zajmuje się modelowanie matematyczne.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Wędrująca Afryka

Kontynent afrykański jest miejscem masowych przemieszczeń ludności, z których część stanowią te powodowane zmianami i ograniczeniami ze strony środowiska przyrodniczego. Na ile wynikają one ze zmian klimatu? Jaki wpływ mają na życie ludzi i w jakim stopniu determinują ich wybory dotyczące miejsca zamieszkania? Czy można żyć w ciągłym ruchu i co takie życie ułatwia, a co uniemożliwia?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Witkacy i Fizyka

Witkacy to nie tylko awangardowy artysta, ale również filozof i myśliciel. Był doskonale zorientowany w rozwoju współczesnej mu fizyki - teorii względności i mechaniki kwantowej. Głębią spojrzenia mógłby zawstydzić niejednego fizyka…

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Wydobyci z zapomnienia. Czarni Polacy na Haiti

Wykład chce przywrócić pamięć o losie polskich legionistów, których Napoleon Bonaparte wysłał w latach 1802-1803 na Santo Domingo, by stłumić powstanie tamtejszej ludności − dawnych niewolników, którym Rewolucja francuska przywróciła wolność w 1794 roku. Po porażce wojsk francuskich, pierwsza Konstytucja Republiki Haiti z 1805 roku nadała legionistom pozostałym na wyspie obywatelstwo. Ich potomkowie cieszą się do dziś ogromnym szacunkiem.

Polskości „czarnych Polaków” (Polone-Aysiens w języku kreolskim) nie można sprowadzać do rysów twarzy, zielonych czy niebieskich oczu. Decyduje o niej przede wszystkim poczucie przynależności do Polski, która stała się dla nich wartością niezbywalną, wewnętrzną i duchową. Nie należy tego lekceważyć tylko dlatego, że owi Haitańczycy nie mówią po polsku, zaś kontakty kulturowe z „macierzą” zostały zerwane już ponad dwieście lat temu, co sprawia, że nie zajmują się dziś nimi badania polonijne. Przeciwnie, warto wreszcie spojrzeć na polskość jako element tożsamości międzykulturowej, ponadterytorialnej, uwikłanej w rozmaite zaszłości historyczne, sieci zależności i filiacji. Tak pojęta tożsamość (polsko-kreolska, karaibska i afrykańska) może nie tylko wzbogacić naszą kulturę, ale od innej jeszcze strony naświetlić fundamentalną dla polskiej świadomości sytuację „bycia-u siebie i bycia poza granicami”, której przejawem w dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu była emigracja.

 

Wykład wzbogaci prezentacja ilustracji dzisiejszych śladów polskich na Haiti, obecnych w języku kreolskim, w religii wudu, w malarstwie i literaturze, i odwrotnie − o wpływie kultury haitańskiej na poszukiwania teatralne Jerzego Grotowskiego i na rozwój badań w Polsce nad literaturą frankofońską na Karaibach.  

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Z roślinami klimatu ciepłego przez tysiąclecia na przykładzie kolekcji PAN Ogrodu Botanicznego

Zapraszamy na odczyt poświęcony roślinom użytkowym klimatu ciepłego np.: cytrusy, kamelia japońska, wawrzyn szlachetny, rozmaryn lekarski.

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
Spotkanie festiwalowe Jak nie zostać zjedzonym: broń chemiczna w świecie roślin

Jeśli nie możesz uciec, pozostaje Ci tylko bezwzględna walka o własne życie. Tak właśnie robią rośliny - związane na dobre i na złe z miejscem, w którym wyrosły, wytwarzają cały arsenał środków chemicznych, aby odstraszyć grożących im roślinożerców. Część z wytwarzanych przez rośliny substancji nauczyliśmy się wykorzystywać np. kofeinę (poranna kawa!) czy trucizny mitotyczne (w leczeniu nowotworów), inne pozostają ciągle poważnym zagrożeniem (np. furanokumaryny wytwarzane m.in. przez barszcz Sosnowskiego). Każdą z tych substancji na pewno warto lepiej poznać! 

Nauki biologiczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Labirynt Filozoficzny

Dowiedz się, czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź, czy istnieją pytania, o których nie śniło się filozofom.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Największe afery sportowe podczas olimpiad, mundiali i turniejów

Skandale, doping i nieprzepisowe zagrania. od przedwojennych afer na olimpiadzie w Trzeciej Rzeszy, po przygody Diego Maradony.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe Nieznane oblicze traumy: fenomen potraumatycznego wzrostu

Zdecydowana większość badań w psychologii wskazuje na fakt, że doświadczenie traumy prowadzi przede wszystkim do negatywnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym człowieka, prowadząc do wykształcenia się wielu zaburzeń psychicznych, z których najczęstszym jest zaburzenie po stresie traumatycznym (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD). Negatywne następstwa zdarzeń traumatycznych są nie tylko intuicyjnie zrozumiałe, ale też niezwykle dobrze udokumentowane w literaturze. Tymczasem stosunkowo niedawno zwrócono uwagę na istnienie paradoksalnych, pozytywnych skutków zdarzeń traumatycznych, czego wyrazem jest fenomen potraumatycznego wzrostu (ang. posttraumatic growth). Podczas wykładu słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się, od czego zależy, że jedne osoby po doświadczeniu traumy załamują się psychicznie, podczas gdy inni ludzie po takich przeżyciach doznają również pozytywnych zmian w swoim życiu. Innymi słowy, celem wykładu jest prezentacja wielowymiarowych aspektów traumy psychicznej, dyskutowanych również pod kątem niektórych zjawisk społeczno-kulturowych, które w istotnym stopniu wpłynęły na to, jak rozumie się i postrzega problematykę doświadczenia traumy przez człowieka.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe „A jednak się kręci…” - pokazy doświadczalne z mechaniki

Nawet mechanika może być ciekawa, pod warunkiem, że przeprowadza się doświadczenia, a nie tylko czyta w podręcznikach „o klockach zsuwających się po równi pochyłej”, „piłkach rzucanych z wieży” lub „sile F, którą ciało A działa na ciało B”. W trakcie wykładu z pokazami będziemy mogli przekonać się sami, czy wiedza książkowa naprawdę opisuje  rzeczywistość. W szczególności dowiemy się:

Kiedy mała siła może „pokonać” dużą siłę?

Jakie niespodzianki czekają nas, gdy jedziemy przyśpieszającym pojazdem?

Czy można podlać cały trawnik, nawet mając zbyt krótki wąż?

Czy ciało może „staczać się do góry” po równi pochyłej?

Jak zabezpieczyć statek przed kołysaniem przez fale?

Z jaką siłą działa powietrze na wszystkie przedmioty?

Na zakończenie grupa widzów uniesie się na powietrznej prasie.

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 12:30
Spotkanie festiwalowe (Zboczona) Historia obyczajów polskich

W filmie „Z-boczona historia kina”, zrealizowanym przez Sophie Fiennes w 2006 roku, słoweński filozof Slavoj Žižek na wybranych przykładach wprowadza w problematykę wzajemnych związków filmu i psychoanalizy. W swoim wystąpieniu nie będę wprawdzie odwoływać się do teorii psychoanalitycznych. Mimo to jego tematem staną się wszystkie te (pozornie) nieobecne już duchy i demony, które przez lata, zwłaszcza w okresie PRL-u, wpływały na współczesny kształt obyczajowości Polaków oraz ich podejście do sfery seksu i seksualności. W czasie rozważań nie chciałbym jednak koncentrować się wyłącznie na fenomenie, ponownie głośnej i popularnej, „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej czy „Seksu partnerskiego” Zbigniewa Lwa-Starowicza. (Zboczona) Historia polskiej obyczajowości to przecież także szereg innych, równie interesujących zjawisk. Dlaczego V Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, odbywający się w Warszawie w 1955 roku, często określany jest mianem „międzynarodowego tarła”? Do czego mógł służyć (i służył w istocie) produkowany w Polsce turystyczny aparat do masażu? Jaką wywrotową siłę niosły ze sobą talie kart i ścienne kalendarze? Między innymi na te pytania wspólnie postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania.

 

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe ABC abecadła – skąd wzięły się alfabety?

W świecie pełnym nagłówków, SMS-ów i sloganów zaczynamy powoli doceniać na nowo komunikację, która nie wiąże się z używaniem liter. Dlatego sięgamy po emoji i pismo obrazkowe, które lepiej niż słowo pisane wyrażają nasze emocje. Historia zatacza krąg, warto zatem zastanowić się, co skłoniło ludzkość do używania pisma. W ramach wykładu odpowiemy na to pytanie, a także: Jakie są rodzaje alfabetów? Skąd wiadomo, że A jest pierwsze, a Z ostatnie? I od kiedy używamy alfabetu?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Inspektor Craig i niezwykły świat zagadek Raymonda Smullyana

Czy masz ochotę wyruszyć w podróż do świata łotrów, rycerzy, wampirzych rodzin i detektywów? A może łamigłówki i zagadki logiczne nie są dla Ciebie niczym trudnym?  Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś "tak", to zapraszamy na nasze warsztaty z łamigłówkami logicznymi, które przy aktywnym udziale uczestników uczą analitycznego myślenia poprzez zabawę, nie wymagając wiedzy matematycznej. Zagadki zostały częściowo zaczerpnięte z twórczości Raymonda Smullyana.

Nauki matematyczne
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Job crafting - jak zwiększyć swoje szczęście, nie zmieniając pracy

Job crating to coraz popularniejsze na zachodzie, a w także w Polsce, określenie opisujące działania, które prowadzą m.in. do samodzielnego zwiększania poczucia szczęścia w pracy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak samodzielnie craftować swoją pracę i sprawiać, że będzie ona dla Ciebie źródłem większego sensu, zapraszamy na warsztat. Podczas zajęć będziesz pracować z własnymi talentami, wartościami, dowiesz się, jak planować swoją pracę, aby odpowiadała Twoim predyspozycjom. Warsztat kierowany jest do osób pracujących.
UWAGA! Będziemy pracować intensywnie. :-)
 

Trenerka biznesu, nauczycielka akademicka. Autorka książek i publikacji naukowych z obszaru rozwoju managerskiego i pozytywnej psychologii pracy.
Opracowuje programy szkoleniowe i aplikacje internetowe zwiększające poczucie szczęścia u osób dorosłych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS oraz Polsko – Japońską Akademią Technik Komputerowych. Wraz z zespołem Job Crafting Polska promuje w organizacjach metody budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Bada, jakie zmiany ludzie wprowadzają w swoim otoczeniu, aby dopasowywać pracę do swoich talentów i wartości oraz co może im w tym przeszkadzać.
www.job-crafting.pl
 

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Kapitał fikcyjny i bańka mieszkaniowa a światowy kryzys w gospodarce kapitalistycznej

Jeżeli zastanawia Was, na czym polega bańka mieszkaniowa lub skąd wziął się kryzys gospodarczy na przełomie 2008-2014 r. – dobrze trafiliście! Ekonomia to tak naprawdę prosta sprawa i proste procesy, do których zrozumienia nie potrzeba żadnej magicznej wiedzy. Wyjaśnimy wspólnie mechanizm kredytu, rozróżnimy pieniądz od kapitału, a także porozmawiamy o tym, jak spekulacje kapitałowe doprowadziły do wielkiego wstrząsu, jakim był kryzys finansowy.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Kolorowa plazma kwarkowo-gluonowa

Gdy Wszechświat był bardzo młody, wypełniała go prawdopodobnie materia w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. Jest to stan silnie oddziałującej materii, który tworzony jest przez bardzo gorącą i gęstą mieszankę kwarków i gluonów.  Kwarki i gluony, określane wspólnie mianem partonów, niosą tzw. ładunek kolorowy, powodujący silne oddziaływania między składnikami plazmy. Takie kolorowe partony znaleźć można, na przykład, wewnątrz nukleonów (proton i neutron), z których zbudowane są jądra atomowe. Poprzez zderzanie ze sobą ciężkich jąder atomowych, tak szybkich niemal jak światło, możliwe jest wytworzenie kropel kolorowej plazmy kwarkowo-gluonowej w warunkach laboratoryjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki badań tego typu zderzeń, otrzymane przez eksperymenty prowadzone m. in. w ośrodku CERN pod Genewą. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Komputerowe systemy do tworzenia modeli 3D

Proces tworzenia maszyn, urządzeń i różnego rodzaju przemiotów we współczesnym świecie nierozerwalnie związany jest z projektowaniem w oparciu o złożone systemy komputerowe. Programy CAD (ang. Computer Aided Design), służące między innymi do oglądania konstruowanych obiektów w trzech wymiarach, pozwalają na tworzenie wyrafinowanych kształtów i form w bardzo krótkim czasie. Spasowanie poszczególnych elementów rzeczywistej konstrukcji, które pojawiły się na początku w głowie konstruktora i na ekranie komputera, jest idealne, czego możemy doświadczyć, biorąc do ręki np. sprzęty i przedmioty codziennego użytku. Ten efekt potęguje możliwość współpracy programów CAD i CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) z maszynami do automatycznej, cyfrowo sterowanej obróbki materii. Z kolei współpraca komputerowych systemów CAD i CAE (ang. Computer Aided Engineering) pozwala na drodze wyrafinowanych obliczeń zaprojektować urządzenie, które będzie bardzo skomplikowane i odpowiedzialne, a jednocześnie lekkie i bezpieczne. Systemy CAD-CAM-CAE wyparły już deskę kreślarską, ołówek, linijkę, kalkulator... Całe szczęście, że człowiek ma jeszcze dużo do powiedzenia, gdyż nadal jest twórcą pomysłu.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Lepienie z gliny inspirowane zabytkami i królewska gra z Ur

Zapraszamy do udziału w zabawach polegających na lepieniu z gliny, podczas których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mieszkańcy Afryki i Bliskiego Wschodu korzystają z naturalnych zasobów ziemi oraz co z nich można ulepić. Można będzie wykonać naczynka lub figurki inspirowane zabytkami.

Zachęcamy także do zmierzenia się z jedną z najstarszych gier planszowych na świecie, mianowicie królewską grą z Ur. Uczestnicy, po zapoznaniu się z zasadami, będą mogli spróbować swojego szczęścia, a także dowiedzieć się więcej o jej historii.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Maria Skłodowska-Curie wielka wśród wielkich

Wykład nawiązuje do wystawy i podzielony został na cztery bloki tematyczne: Maria i jej nadzwyczajna rodzina, wielkie miłości i wybitne córki, jej niezwykła przyjaźń z A. Einsteinem i L. Wertensteinem oraz kontakty ze znakomitymi uczonymi i politykami świata.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Migracje bez granic

Migracje wewnętrzne w Polsce, choć słyszymy o nich znacznie rzadziej, są ważnym rodzajem przemieszczeń ludności, które trwale zmieniają polski krajobraz i społeczeństwo. Jak często i dlaczego przemieszczamy się wewnątrz kraju? Czy chętniej wybieramy Londyn, czy Lądek Zdrój? Czy jesteśmy bardziej mobilni niż reszta świata, czy zdecydowanie mniej?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Moda młodzieżowa w poł. XIV wieku w Polsce. Źródła literackie i ikonograficzne

Na początku XIV wieku w Europie Środkowej nastąpiły duże zmiany w sposobach ubierania się i układania włosów wśród młodzieży. Zwłaszcza sylwetka młodego mężczyzny bardzo się zmieniła. Obowiązywały krótkie, układane włosy i przylegający do ciała strój. Na nogach noszono wydłużone bardzo ciżmy, tzw. "buty krakowskie". Jak zwykle ubiory młodzieży, a także czasami niekonwencjonalny sposób zachowania wzbudzały niepokój i protesty starszych. Zachowało się z tych czasów kilka świadectw literackich i ikonograficznych z terenu Polski i Czech, poświadczających owe nowości obyczajowe. W literaturze najczęściej jednak poświadczone są w formie krytyki nowinek i nagany dla zachowania młodzieży. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Młodzi innowatorzy

Młodzi Innowatorzy. Jest to już 7. edycja serii spotkań poświęconych prezentacji liderów ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców; możliwość zapoznania się z barierami, na jakie natrafiają, oraz oczekiwaniami.

Spotkanie przedstawi inicjatywy społeczne pozwalające ich wspierać oraz możliwości wykorzystania modelu Osterwaldera i Pigneura do dostosowania rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych do potrzeb młodych talentów i rynku pracy, które łączyłyby młodych innowatorów, organizatorów konkursów i innowacyjnych pracodawców.

W spotkaniach brali udział m.in.: laureaci i organizatorzy ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców i innowatorów takich jak: E(x)plory, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Naczelna Organizacja Techniczna, Smart up Adamed, Urząd Patentowy.

Uczestniczyli także przedstawiciele innowacyjnych pracodawców oraz centra co-workingowe Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Doradcy Przyszłości z Wrocławia i ReaktorWarsaw dla startupów technologicznych.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Od aktywności neuronalnej do funkcjonowania społecznego w schizofrenii

Czy przetwarzaniu informacji o charakterze społecznym towarzyszy specyficzna aktywność neuronalna? Jak zaburzenia poznania społecznego wpływają na funkcjonowanie osób chorych na schizofrenię? Czy neuronauka społeczna może wpłynąć na rozumienie objawów zaburzeń psychicznych?

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Pokaz robotów przemysłowych

Podczas pokazu w laboratorium Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa będzie można zobaczyć roboty przemysłowe "na żywo" oraz spróbować swoich sił w sterowaniu niektórymi robotami. Są to jedne z najnowocześniejszych urządzeń aktualnie stosowanych w światowym przemyśle. Zaprezentujemy, jakie zadania mogą wykonywać roboty w warunkach pracy przemysłowej i w jakim stopniu mogą wyręczyć ludzi. Opowiemy także o istotnych zagadnieniach bezpieczeństwa pracy z robotami.

Nauki techniczne
 • sob., 2018-09-29 09:00
 • sob., 2018-09-29 10:00
 • sob., 2018-09-29 11:00
 • sob., 2018-09-29 12:00
 • sob., 2018-09-29 13:00
 • ndz., 2018-09-30 09:00
 • ndz., 2018-09-30 10:00
 • ndz., 2018-09-30 11:00
 • ndz., 2018-09-30 12:00
 • ndz., 2018-09-30 13:00
Spotkanie festiwalowe Smart contracts - rzecz o umowach wyrażonych w języku programowania zapisanych na blockchainie

Sprytne kontrakty (smart conctracts) stanowią zastosowanie technologii blockchain, które umożliwia nie tylko obracanie aktywami (kryptowalutami), ale także tworzenie złożonych stosunków prawnych pomiędzy różnymi osobami. Sprytne kontrakty powstają wskutek wyrażenia oświadczeń woli w języku programowania, który następnie tłumaczony jest na kod wynikowy - zrozumiały tylko dla komputera. Umowy oparte o technologię sprytnych kontraktów umożliwiają precyzyjne określenie woli stron, bowiem języki maszynowe są bardziej precyzyjne niż język naturalny. Umowy te mogą zostać tak zaprojektowane, że wykonanie ich następuje automatycznie. Zarówno precyzja i automatyzm stanowią atut - wszak jest to coś, czego brakuje tradycyjnie zawieranym umowom. Niestety zarówno praktyka obrotu, jak i nauka prawa dostrzegają pewne problemy związane z tymi cechami - zwłaszcza, gdy treść umowy jest sprzeczna z prawem.

 

dr Jakub Szczerbowski - radca prawny, doktor nauk prawnych, redaktor naczelny Law and Forensic Science

Nauki humanistyczne
 • sob., 2018-09-29 13:00
Spotkanie festiwalowe Sojusz serca i umysłu. Idea holistycznej jedności w języku chińskim

Silnie zakorzenione w myśli chińskiej holistyczne postrzeganie mentalności ludzkiej wydaje się zagadnieniem szczególnie interesującym w zderzeniu z szeroko pojmowaną myślą zachodnią, zdominowaną przez ideę dualizmu pierwiastka materialnego i niematerialnego oraz odczuwania i myślenia. Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę siatki występujących w języku chińskim pojęć mentalnych odnoszących się do serca, duszy, umysłu i rozumu. Szczególną uwagę poświęcimy terminowi 心 xin (serce? umysł?), niosącemu bogactwo znaczeń i asocjacji. Wśród licznych przykładów znajdą się cytaty z literatury, wypowiedzi zaczerpnięte z języka potocznego, idiomy i przysłowia.

 

dr Joanna Hryniewska - Sinolog, turkolog, tłumaczka i wykładowca. Specjalizuje się w językoznawstwie sinologicznym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce onomastycznej, fonetyce i fonologii. Prowadzi również badania w dziedzinie lingwistyki kognitywnej. Od roku 2007 związana z Uniwersytetem SWPS jako lektorka i wykładowca. Przekłada beletrystykę i literaturę faktu o tematyce związanej ze współczesnymi Chinami.

Nauki społeczne
 • sob., 2018-09-29 13:00