geografia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Agaty - najurodziwsze płody polskiej ziemi

Agaty - tajemnicze kolorowe wstęgowane wypełniacze pustek skalnych - towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Zbudowane są z różnych minerałów, dominuje skrytokrystaliczny chalcedon ( SiO2) i związki żelaza. Występują w Polsce w kilku złożach i wielu odmianach. Najbardziej agatonośne są Góry Kaczawskie na Dolnym Śląsku (okolice Nowego Kościoła - tzw. buły agatowe, zwane obecnie agatofizami, i okolice Lwówka Śląskiego w melafirach i ich zwietrzelinie). Są przedmiotem pożądania kolekcjonerskiego i jubilerskiego. Od czasów rzymskich były surowcem, z którego można wydobyć piękno i utrwalić rysy twarzy w gemmach. Z agatu zbudowany jest tzw. Kielich św. Wojciecha i ponoć święty Graal. Dzisiaj najczęściej przecinamy bułę agatową i połówki poddajemy obróbce szlifowania na proszkach korundowych i polerowaniu. Ukazuje się nam obraz jakby namalowany miliony lat temu ręką przyrody, dokumentujący wiele procesów geochemicznych. Rekonstrukcja tych procesów to niezakończony proces badawczy dla współczesnej nauki - pomimo wielu prób agatów  nie udało się wyhodować w laboratoriach.

  • pon., 2018-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Monitorowanie zmian klimatu przy użyciu technik satelitarnych

Współczesne badania klimatu w coraz większym stopniu wykorzystują techniki satelitarne do ciągłych obserwacji atmosfery, a także do stałego śledzenia temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, bilansu promieniowania, prędkości i kierunku wiatru, zawartości pary wodnej, mikrofizyki chmur i aerozoli, stężenia gazów śladowych (m.in. dwutlenku węgla, metanu, ozonu, CFC, tlenków azotu), temperatury powierzchni wody i lądu, zasolenia mórz, występowania i grubości lodu morskiego, zasięgu pokrywy śnieżnej. Dowiemy się, dlaczego dla większości z wymienionych parametrów techniki satelitarne okazały się być najbardziej wiarygodnym sposobem uzyskiwania danych klimatologicznych.

  • czw., 2018-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa My, źródła energii i środowisko

Przejrzymy źródła energii, konwencjonalne i tzw. ekologiczne. Sprawdzimy, czy istnieją źródła „energii czystej” nie oddziałujące niekorzystnie na środowisko oraz jaki sposób „mechanicznego” przemieszczania się ludzi ma najmniejszy wpływ na nasze otoczenie.

  • czw., 2018-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Wirtualna podróż z Google Earth

We współczesnym społeczeństwie coraz większe znaczenie odgrywa informacja, w tym informacja mająca charakter przestrzenny. Aplikacją, która w łatwy sposób pozwala dotrzeć do informacji przestrzennej, jest globus wirtualny Google Earth. Podstawowym jego zadaniem jest wizualizacja zdjęć satelitarnych na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej. Google Earth wykorzystuje te same zasoby zdjęć satelitarnych, z których korzystają Mapy Google, jednak aplikacja ta jest wyposażona dodatkowo w liczne narzędzia, jest także wzbogacona o kilkadziesiąt  warstw informacyjnych. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odbędziemy wirtualną podróż do kilka ciekawych miejsc.

  • pt., 2018-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego

Geoportale to złożone aplikacje umożliwiające dostęp do informacji przestrzennej. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali. Korzystając z Geoportalu krajowego, odnajdą wybrane miejsca na kilkudziesięciu warstwach informacyjnych, dokonają pomiarów, nauczą się korzystać z danych udostępnianych w Internecie w technologii WMS. Korzystając z geoportalu M. st. Warszawy, zapoznają się z rozwojem terytorialnym miasta, mapą hałasu, zdjęciami historycznymi, na geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawdzą rozmieszczenie form ochrony przyrody, sprawdzą, w jaki sposób jest opisany wybrany obiekt w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.

 

  • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Mazowsze – raj geologa

Poznamy niezwykłe krajobrazy wydmowe, różnorodność przepływów wody w rzekach, „przechowalnie wody” – mokradła. Sprawdzimy, czy naprawdę lodowiec pozwolił nam przez stulecia jeść potrawy z mąki. Całość  przyprawimy słoną wodą z dużych głębokości...

  • pt., 2018-09-28 13:00