Szkoła średnia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Azotany w przetwórstwie mięsa - zdrowo czy różowo?

Azotan(III) i azotan(V) sodu to substancje dodatkowe powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsa. Zgodnie z nomenklaturą zaliczane są do grupy substancji konserwujących. Jednak ich właściwości nie ograniczają się jedynie do działania utrwalającego.

 • pon., 2019-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego w nocy jest ciemno i w jaki sposób Albert Einstein poprawił sprawność naszego wzroku?

Niska sprawność ludzkiego wzroku w warunkach nocnych stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa nocnych misji lotniczych. Celem warsztatu jest wyjaśnienie uczestnikom Festiwalu Nauki, dlaczego w nocy jest ciemno, oraz zaprezentowanie osiągnięć techniki, które wspomagają widzenie człowieka w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Uczestnicy będą mieli okazję zrozumieć, jak działa narząd wzroku, noktowizor oraz na czym polega i gdzie znalazło zastosowanie zjawisko fotoelektryczne. Uczestnicy wcielą się w rolę pilota i na własne oczy przekonają się, jak wygląda świat nocą po założeniu gogli noktowizyjnych. Zobaczą, jak przy różnych efektach świetlnych wygląda nocą pas startowy lotniska, miasto oraz teren niezabudowany.

 • pon., 2019-09-23 09:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego

Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali: Geoportalu krajowego, geoportalu M. st. Warszawy i geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Uwaga: Klasa zostanie podzielona na dwie grupy, warsztaty odbędą się w dwóch salach komputerowych (po 15 miejsc).

 • pon., 2019-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Skuteczne mediacje - gwarancją Twojego sukcesu

Mediacje są uznanym sposobem rozwiązywania konfliktów.  Na drodze mediacji może dochodzić do porozumienia w oparciu o koncentrację na potrzebach stron i dążeniu do rozwiązania konfliktu. Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat znaczenia mediacji rodzinnych. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. 

 • pon., 2019-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Stres oksydacyjny – przyjaciel czy wróg?

Celem eksperymentu będzie analiza bakterii bytujących w naszej jamie ustnej. W tym celu na szalki Petriego zostanie pobrany wymaz z ust każdego z uczestników szkolenia  i wysiany posiewem redukcyjnym na szalki Petriego z odpowiednim podłożem wzrostowym dla bakterii bytujących w jamie ustnej. Następnie wyrośnięte kolonie zostaną pobrane ezą i wyizolowane przez uczestników za pomocą specjalnych zestawów do izolacji DNA plazmidowego.  Otrzymany DNA zostanie poddany działaniu różnych czynników abiotycznych lub biotycznych, czyli tzw. stresowi oksydacyjnemu, który powinien uszkodzić DNA w sposób widzialny. Uzyskane próbki DNA zostaną puszczone na żelu agarozowym i zanalizowane jakościowo i ilościowo w świetle lampy UV. Na podstawie otrzymanych obrazów prążków odpowiednich szczepów bakterii będziemy mogli określić, czy i jaki czynnik zadziała na bakterie korzystnie lub nie, powodując u niej nasilenie lub osłabienie stresu oksydacyjnego.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat uczestnictwa w zajęciach oraz zdjęcie żelu agarozowego na pamiątkę.

 • pon., 2019-09-23 09:00
 • wt., 2019-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Świat vs. algorytmy. Jak tworzyć treści na FB, IG i YT, żeby ludzie je widzieli

Jak zmieniały się algorytmy, jakie treści działają w internecie.

 • pon., 2019-09-23 09:00
 • wt., 2019-09-24 09:00
 • śr., 2019-09-25 09:00
 • czw., 2019-09-26 09:00
 • pt., 2019-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Czy tablica Mendelejewa jest skończona?

Wykład popularnonaukowy przedstawiający historię układu okresowego pierwiastków. Duża część prezentacji dotyczy wytwarzania pierwiastków sztucznych metodami reakcji jądrowych, w tym tzw. pierwiastków superciężkich. Wykładowi towarzyszy zabawa ilustrująca problemy związane z wytwarzaniem nowych pierwiastków.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Debaty oksfordzkie z zakresu zarządzania i przywództwa

Serdecznie zapraszamy całe klasy do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w debacie oksfordzkiej z zakresu zarządzania i przywództwa.

Tematy do debatowania:

a) Kim powinien być szef firmy - menedżerem czy liderem?

b) Jak efektywnie motywować pracowników - kijem czy marchewką?

c) Kim jest idealny pracownik - indywidualistą czy wykonawcą poleceń?

d) Jak zarządzać wiekiem w organizacji - stawiać na młodość czy doświadczenie?

e) Jaka jest rola konfliktów w organizacji - pozytywna czy negatywna?

 

Przebieg debat:

1) głosowanie na 1 z 5 tematów do debatowania

2) utworzenie 2 zespołów po 4 dyskutantów

3) wylosowanie stanowisk do debatowania

4) przygotowanie się do debaty (ok. 15 minut)

5) debata: 4 rundy po 5 min dla każdego zespołu (razem ok. 40 minut)

6) głosowanie publiczności na rozstrzygnięcie tematu i na zwycięzców debaty

7) informacje zwrotne i wskazówki ze strony prowadzącego debatę

 

Prowadzący debaty:

dr hab. Michał Wenzel https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/17913-wenzel-michal

dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/14020-dorota-wisz...

dr Justyna Sarnowska https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/14021-justyna-sar...

dr Adam Kowalik https://www.swps.pl/adam-kowalik

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Historia rodzinna a genealogia

Dział Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego pomaga Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmuje się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się, co należy wiedzieć, by szukać korzeni. Od czego zacząć, gdzie szukać pomocy? Jakie źródła opowiedzą nam więcej o naszych przodkach? Co zyskujemy, zgłebiając swoje korzenie? 

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Komorą na Mount Everest. Komory niskich ciśnień

Podczas tej lekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat zmian ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. oraz z towarzyszącymi zmianami innych parametrów (temperatura, wilgotnośc powietrza). Omówiony zostanie także wpływ tych zmian na organizm człowieka. W dalszej części wycieczki nastąpi prezentacja symulatorów obniżonego cisnienia barometrycznego, nagłej dekompresji wraz z wyjaśnieniem, jakie badania i szkolenia wykonywane są dla pilotów. Zostanie także omówiony sposób zabezpieczenia pilotów i pasażerów przed skutkami obniżonego ciśnienia barometrycznego wraz z prezentacją wyskościowego ubioru kompensacyjnego.

 • pon., 2019-09-23 10:00
 • śr., 2019-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Koszty innowacji w farmacji - kogo stać na nowe metody leczenia?

Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Efektem wynajdywania coraz to nowszych leków jest wydłużenie średniej długości życia o ponad 30 lat. Na początku XX w. średnia długość życia wynosiła 50 lat, zaś obecnie powyżej 80 lat. Co stoi za tak dużą zmianą, mimo iż industrializacja wpływa niekorzystnie na środowisko i powoduje rozwój wielu chorób cywilizacyjnych? Pojawiają się nowe potrzeby zdrowotne, co implikuje badania nad nowymi lekami. Jednak poważnym problemem związanym z dalszym rozwojem badań są koszty ich przeprowadzania, czyli koszty poszukiwania nowych leków. Im wyższy poziom rozwoju wiedzy, tym bardziej skomplikowane i wymagające większych nakładów projekty badawcze. Czy rzeczywiście dlatego leki są coraz droższe i czy rzeczywiście ceny leków wciąż będą rosły? Kogo będzie stać na najnowocześniejsze leki?

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Krajobraz - wartość niedoceniona

Prelekcja połączona z pokazem przezroczy. Omawiane zagadnienia:
- czym jest krajobraz?
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- kondycja krajobrazu a jakość życia człowieka.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Mówimy "nie" mowie nienawiści

W trakcie lekcji zastanowimy się nad tym, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej konsekwencje, a także, co najważniejsze, jak jej przeciwdziałać. Omówimy skuteczne sposoby walki z hejtem w przestrzeni publicznej – w trakcie rozmów czy w internecie – oraz porozmawiamy o tym, jakie działania mogą nie odnieść oczekiwanych skutków. 

 • pon., 2019-09-23 10:00
 • pon., 2019-09-23 11:00
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa O zapożyczeniach w języku polskim na przykładach

Celem spotkania jest przedstawienie zjawiska kontaktów językowych oraz klasyfikacji zapożyczeń w polszczyźnie. W pierwszej części warsztatów omówione zostaną pojęcia związane z kontaktami językowymi, zapożyczalnością i rodzajami zapożyczeń, a także przełączaniem i mieszaniem kodów. Przedstawione zostaną również przykłady zapożyczeń. W drugiej części uczestnicy spotkania będą mogli sami spróbować swoich sił w identyfikacji i klasyfikacji zapożyczeń.

Przełączanie i mieszanie kodów to zjawiska typowe dla społeczeństw migracyjnych. Polacy mieszkający w innym kraju i posługujący się na co dzień językami obcymi mogą komunikować się „mieszanką kodów” lub wprowadzać pojedyncze obce elementy do języka ojczystego.

Opracowania naukowe często zawierają próby wyjaśnienia, dlaczego język „pożycza”. Ich autorzy sugerują, że powodami mogą być na przykład wypełnianie luk językowych lub chęć podkreślenia statusu.  Częste podejmowanie tego tematu jest odzwierciedleniem stale rosnącej liczby anglicyzmów w polszczyźnie, która w ciągu ostatniego wieku zwiększyła się aż dziesięć razy.

Ze względu na brak zgody w środowisku akademickim co do terminologii dotyczącej zapożyczeń i ich pożyczalności trudno o ich jednolitą klasyfikację. Podczas spotkania zostaną przedstawione najczęściej używane kategorie i podziały ze względu na drogi „wejścia” do języka, kryterium pochodzenia, stopień przyswojenia, rodzaj zapożyczenia, a także kategorie semantyczne. Omówione zostanie również wymieniane w klasyfikacjach zapożyczeń kryterium wystarczalności języka.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych wyprodukowanych przez komórki hybrydomy

Przeciwciała to białka o ogromnym  i wciąż rosnącym potencjale biotechnologicznym i rynkowym, znajdujące zastosowanie  jako narzędzie w badaniach naukowych oraz jako nowoczesne leki, głównie w terapiach nowotworów. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z jedną z podstawowych technik biotechnologii molekularnej, jaką jest chromatografia powinowactwa i wykorzystanie jej do  oczyszczania przeciwciał monoklonalnych wyprodukowanych przez komórki hybrydom, które uzyskano poprzez fuzję normalnego limfocytu B z komórkami nowotworowymi szpiczaka. Dzięki temu hybrydomy zachowują naturalne zdolności immunologiczne limfocytów B, uzyskując jednocześnie możliwość namnażania się bez ograniczeń podobnie jak komórki nowotworowe. 

W trakcie zajęć wykonamy eksperyment polegający na oczyszczaniu przeciwciał, a jego wyniki zweryfikujemy, wykorzystując elektroforezę SDS-PAGE, która odpowie nam, jaki był stopień i specyficzność wzbogacenia tych białek.

 • pon., 2019-09-23 10:00
 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_ Portale internetowe w nauce języka rosyjskiego

Szybki rozwój Internetu, a tym samym portali internetowych, sprzyja również powstawaniu coraz ciekawszych, przemyślanych, rozbudowanych i przydatnych narzędzi, które można wykorzystać w nauce języków obcych, w tym języka rosyjskiego. Celem interaktywnego wykładu będzie zaprezentowanie najnowszych portali internetowych pomocnych w nauce języka rosyjskiego. Zachęcają one do nauki, podnoszą efektywność, rozwijają zasób słownictwa, wywołują emocje i sprzyjają procesowi zapamiętywania. Wykład będzie połączony z technikami interaktywnymi w formie warsztatowej w celu przećwiczenia konkretnych materiałów, ćwiczeń i zadań zamieszczonych na prezentowanych portalach.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Translating is All about Words: True or False?

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie pozajęzykowych uwarunkowań przekładu, które nierzadko decydują o jego poprawności, adekwatności czy użyteczności, oraz podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zawsze tłumaczenie sprowadza się do operacji transferu między znakami językowymi, czyli wyrazami i/lub zdaniami.

Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie podstawowy podział tłumaczeń według Romana Jakobsona, istota tłumaczenia intersemiotycznego, jak również kwestia ograniczeń, kodu (główny nacisk zostanie położny na problem elementów wizualnych, które nierzadko towarzyszą wyrazom stanowiącym istotę tekstów pisanych) oraz ekwiwalencji na poziomie obrazowania lub interpretacji, słuchacze będą mieli możliwość przetłumaczenia wybranych tekstów (z języka angielskiego na język polski), co pozwoli odpowiedzieć na pytania zadane na wstępie (Czy tłumaczymy tylko słowa? Czy ograniczenia pozajęzykowe są zawsze czymś negatywnym? Czy wszyscy myślimy w ten sam sposób?). Chętni słuchacze zostaną także poproszeni o krótką analizę swoich własnych przekładów pod kątem zgodności na poziomie interpretacji oryginału i przekładu.

Warsztaty będą prowadzone w dużej mierze w języku angielskim, dlatego przeznaczone są przede wszystkim dla grup zaawansowanych językowo (także ze względu na ćwiczenia tłumaczeniowe).

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Wirtualne podróże z Google Earth

Zostaną zaprezentowane aplikacje umożliwiające wirtualne zwiedzanie świata m. in. globus wirtualny Google Earth. Pod koniec warsztatów  quiz dotyczący odgadnięcia miejsc prezentowanych na slajdach.

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Za co kochamy czekoladę?

Co powoduje, że jedzenie czekolady tak wielu ludziom sprawia przyjemność? Czy to tylko słodki smak, a może coś więcej? Czy czekolada uzależnia? Czy może leczyć? Czy biała czekolada to naprawdę czekolada?

 • pon., 2019-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Legendy miejskie

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak tworzą się legendy miejskie i jak stają się częścią kultury masowej. Poznają najpopularniejsze legendy, które powstały w naszym kraju (np. Czarny Roman, pociąg Piłsudskiego, tajne tunele w Warszawie) i na świecie (np. kangur we fraku, sprawa Dreyfusa, protokoły mędrców Syjonu). 

 • pon., 2019-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki zagrożenia, manipulacja

Co to jest sekta destrukcyjna? Czy wiesz, w jaki sposób werbują i uzależniają swoich członków grupy o charakterze parareligijnym, paranaukowym, paramedycznym i
parapsychologicznym? O tym, jak nie wpaść w sidła sekt, jak radzić sobie z nieetycznym wpływem osób trzecich opowie w trakcie wykładu socjolog i pedagog, dr Agnieszka
Bukowska. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi metodami werbunku i sposobami uzależnienia jednostki od lidera oraz od innych współwyznawców.

 • pon., 2019-09-23 11:00
 • wt., 2019-09-24 09:30
 • wt., 2019-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Co to jest wirtualna woda i ślad wodny?

Wirtualna woda to pojęcie oznaczające rzeczywistą ilość wody, która jest potrzebna do produkcji danego towaru lub uzyskania usługi. Termin ten zaproponował w latach 90. XX w. brytyjski naukowiec John Allan. W 2002 r. prof. Arjen Hoekstra zaproponował mierzenie śladu wodnego, czyli ilości wody, która potrzeba jest do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Każdy z nas może obliczyć swój ślad wodny czyli całkowitą ilości wody zużywaną podczas codziennych czynności w domu (tzw. zużycie bezpośrednie np. podczas prania, gotowania, podlewania ogrodu) czy zakupów w sklepie (tzw. zużycie pośrednie, czyli zużycie wody potrzebnej do wyprodukowania żywności, ubrań, sprzętu AGD, samochodu itp.). Im bardziej skomplikowany proces produkcji danej rzeczy, tym większy jest jej ślad wodny. Wyprodukowanie 1 kg pszenicy wymaga ok. 1330 litrów wody, 1 kg ziemniaków – 900 l. Znacznie większy ślad wodny mają produkty pochodzące od zwierząt. Wyprodukowanie 1 kg wieprzowiny wymaga zużycia aż 4800 l wody - wołowiny 15500 l wody, sera - 5000 l. Kupując w sklepie parę jeansów razem z nimi „kupujemy” 11000 l wody wirtualnej, a nowy samochód to aż 400000 l!

W trakcie zajęć spróbujemy obliczyć ślad wodny jaki pozostawiamy po sobie przygotowując sobie śniadanie, czy robiąc zakupy w sklepie. Zastanowimy się tez jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie oraz czy i jak możemy ograniczyć ilość wody wirtualnej która „przecieka nam przez palce”.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Czy polszczyzna może być neutralna płciowo? Warsztaty tłumaczeniowe w parze angielski-polski

Celem spotkania jest zaznajomienie publiczności z problematyką tłumaczenia języka neutralnego płciowo (ang. gender-neutral language) w parze angielski-polski. To niezwykle aktualne – ale i kontrowersyjne – zagadnienie ostatnimi czasy budzi zainteresowanie nie tylko opinii publicznej, ale i środowiska akademickiego.

Warsztaty składają się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. W pierwszej z nich zostaną przedstawione definicja języka neutralnego płciowo i przykłady jego użycia w języku angielskim. Ponadto omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu translatoryki i lingwistyki, takie jak ekwiwalencja czy kryteria zapożyczalności (ang. borrowability). W części drugiej uczestniczący w spotkaniu będą mieli okazję skonfrontowania się z rzeczywistością zawodu tłumacza.

Przykłady wykorzystane podczas zajęć pochodzą m.in. z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter), szeroko rozumianej popkultury (literatura, filmy, seriale) oraz realiów prawnych i instytucjonalnych obu obszarów językowo-kulturowych (kodeksy, oficjalne komunikaty, wytyczne dla pracowników, itp.).

Warsztaty uwrażliwią publiczność nie tylko na specyfikę trudnej i wymagającej profesji tłumacza, ale przede wszystkim, zwiększą ich świadomość językową, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Jak (się) uczyć, żeby …. (się) nauczyć języka obcego

Uczenie się, jak również nauczanie języków obcych to bardzo złożone procesy wymagające interdyscyplinarnego podejścia, w tym zrozumienia funkcji i roli mózgu. Tytuł tego interaktywnego spotkania sugeruje, że poznanie języka obcego wymaga zaangażowania dwóch stron, nauczyciela i ucznia. Dlatego też, w czasie spotkania przyjrzymy się, w jaki sposób najważniejsze osiągnięcia neuronauki przyczyniają się do dydaktyki języków obcych i wspomagają zarówno nauczycieli, jaki i uczniów. Postaramy się również odpowiedzieć na następujące pytania: Czy uczenie się i nauczanie języków obcych mogą być przyjazne mózgowi?  Co najbardziej lubi mózg, kiedy uczymy (się) jak mówić, rozumieć, pisać, czytać w języku obcym? W jaki sposób należy uczyć (się)  poprawnej wymowy, gramatyki i słownictwa języka obcego tak, aby było to  kompatybilne z naturalnym sposobem funkcjonowania mózgu?

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Jak bada się ludzi?

Podczas lekcji uczniowie liceum będą mieli okazję wcielić się w socjologów. Pochylając się nad poszczególnymi przykładami, zmierzą się z dylematami, które mogą powstać podczas przeprowadzania badań.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Mówimy "nie" mowie nienawiści

W trakcie lekcji zastanowimy się nad tym, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej konsekwencje, a także, co najważniejsze, jak jej przeciwdziałać. Omówimy skuteczne sposoby walki z hejtem w przestrzeni publicznej – w trakcie rozmów czy w internecie – oraz porozmawiamy o tym, jakie działania mogą nie odnieść oczekiwanych skutków. 

 • pon., 2019-09-23 10:00
 • pon., 2019-09-23 11:00
 • wt., 2019-09-24 10:00
 • wt., 2019-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Planetoidy są wszędzie
 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Po co biologowi fizykochemia, czyli jak fizyk i chemik patrzą na życie?

Lekcja z pokazami i eksperymentami wykonywanymi [również] przez uczestników. Będziemy opowiadać o świetle, dlaczego widzimy niebieskie niebo i czerwone zachody słońca, ale również zastanowimy się, jak badać coś, czego bezpośrednio nie możemy zobaczyć. Czy uzyskane w wyniku analizy rentgenowskiej obrazy cząsteczek przedstawiają rzeczywiste obiekty? Czy możemy użyć innych zmysłów np węchu, żeby "zobaczyć" budowę cząsteczki? Przyjrzymy się też prymitywnym oczom pewnego morskiego głowonoga o wdzięcznej nazwie Nautilus, a potem przeniesiemy się w kosmos, do laboratoriów fizyków i do pracowni fotografów.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Poród - niezwykły proces zaprojektowany przez naturę

Tematem zajęć jest przedstawienie procesu porodu fizjologicznego z punktu widzenia biologii, fizjologii, psychologii i socjologii. Omówione zostaną kolejno m. in. takie elementy jak początek porodu, jego mechanizm oraz rezultat.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Przekład kulturowy angielskich utworów literackich – problemy, zagadnienia i techniki

Spotkanie będzie miało charakter wykładu/konwersatorium, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z problemami, jakie można napotkać w trakcie przekładu, adaptacji, konwersji lub inscenizacji dzieł literatury angielskiej, dawnych oraz współczesnych, na potrzeby odbiorcy reprezentującego inny obszar kulturowy niż docelowy odbiorca pierwotnego tekstu, oraz zapoznać się z rozwiązaniami zastosowanymi przez różnych twórców w celu dostosowania dzieła do nowego odbiorcy wobec różnic społecznych i historycznych. Na przykładzie wybranych tekstów oraz ich przekładów i adaptacji na różne formy przekazu kulturowego w formie literatury, filmu lub dzieł scenicznych, omawiane będą też, oprócz problemów, efekty zastosowania różnych technik adaptacyjnych mających na celu ułatwienie skutecznego przekładu kulturowego dzieła. Omawiane będą takie techniki, jak np. transpozycja bazująca na przeniesieniu różnych elementów narracji, miejsca i czasu w docelowe realia kulturowe, czy przybliżenie, modyfikacja, ekwiwalencja oraz zastosowanie różnych form transferu elementów kulturowych i ich ostateczna percepcja przez odbiorców reprezentujących odmienny obszar kulturowy.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Płyny w stanie nadkrytycznym – wczoraj, dziś i jutro

Płyny w stanie nadkrytycznym charakteryzują się specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi, co powoduje ich częste zastosowanie w technologiach przemysłowych. W szczególności są one stosowane w procesach ekstrakcji surowców roślinnych, przetwarzania żywności i leków, produkcji proszków i rusztowań kostnych, a także do utylizacji odpadów oraz oczyszczania i pokrywania powierzchni. Tematem wykładu są historyczne, aktualne i przyszłościowe praktyczne zastosowania płynów w stanie nadkrytycznym.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Unexpected Lines

About 1700 years ago, a Greek called Pappus discovered an amazing arrangement of lines. Nothing happened for the next 1300 years until the sixteen year old Blaise Pascal discovered an even more amazing arrangement! Everyone thought his dad had found it. But no, it was young Blaise who went on to invent all sorts of things. In this session, we'll learn about what these guys found and more besides. There are always new things to find.

This will be a lecture for students (age 14-16) about geometry. I will be talking about viewpoints on geometry, and there will be some activity as well. In particular, the students are supposed to draw some of the Theorems in groups on blackboards.

 • pon., 2019-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Gra miejska z wykorzystaniem aplikacji webGIS

Gra miejska na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego (Geocaching) będzie polegała na odnalezieniu ukrytych zadań i rozwiązaniu ich. Punkty będzie można zlokalizować, wykorzystując telefon komórkowy z funkcją GPS i otrzymaną mapą UW.

Klasa zostanie podzielona na 4 - 5 drużyn. Każda drużyna powinna posiadać telefon typu smartfon z aktywną funkcją GPS, dostępem do Internetu i zainstalowaną aplikacją Geoportal Mobile.

 • pon., 2019-09-23 11:30
Lekcja festiwalowa Harry Potter - wielki czarodziej

W trakcie zajęć podejmiemy wraz z uczestnikami próbę krytycznej analizy treści cyklu Joanne Rowling o młodym czarodzieju. Wspólnie zastanowimy się kto jest fanem uniwersum, dlaczego wybrali akurat uniwersum potterowskie i kim są fani aktywni, tworzący własne historie stanowiące uzupełnienie - lub alternatywę - dla utworów kanonicznych.

 • pon., 2019-09-23 11:30
Lekcja festiwalowa Naturalna promieniotwórczość skał – przydatna cecha przy poszukiwaniu węglowodorów

Uczestnicy nauczą się rozpoznawać podstawowe skały osadowe: piaskowce, wapienie, sole i iłowce, oraz nauczą się, jaką rolę pełnią te skały w systemie naftowym (skały zbiornikowej, macierzystej lub uszczelniającej). Dowiedzą się, jak można rozpoznawać te skały na podstawie metod geofizycznych w oparciu o naturalną promieniotwórczość skał. Efektem będzie interpretacja profilu skał osadowych, w którym uczestnicy rozpoznają skały zbiornikowe, macierzyste i uszczelniające dla węglowodorów.

 • pon., 2019-09-23 11:30
 • wt., 2019-09-24 11:30
 • czw., 2019-09-26 11:30
Lekcja festiwalowa Co Unia Europejska daje swoim obywatelom?

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa wykracza poza ramy integracji gospodarczej, coraz mocniej akcentując znaczenie ochrony praw obywatela. Szczególnym momentem było w tym zakresie ustanowienie obywatelstwa UE, które stanowi fundamentalny status każdego obywatela państwa członkowskiego, dający szereg uprawnień wynikających bezpośrednio z przepisów unijnych. Obywatele UE mogą uczestniczyć w życiu politycznym UE, posiadają wiele praw związanych z możliwością przemieszczania się na terytorium UE, mogą wywierać istotny wpływ na instytucje unijne w celu podjęcia inicjatyw poprawiających sytuację obywateli. Obywatele UE odnoszą zatem coraz więcej bezpośrednich korzyści wynikających z członkostwa ich państw w UE. Możemy wymienić np. wzmocnioną ochronę praw konsumenta, zniesienie opłat roamingowych, czy szereg działań prowadzących do poprawy środowiska naturalnego. Obywatele UE mogą swobodnie podejmować naukę na terenie UE i korzystać z gwarancji równego traktowania we wszystkich państwach członkowskich.

Problemem pozostaje słaba wiedza obywateli o UE, przeradzająca się często w niechęć do niej. Celem spotkania będzie dyskusja na temat korzyści, jakie obywatele mogą odnosić z członkostwa w UE, i jednocześnie ewentualnych zagrożeń i trudności w pogłębianiu procesów integracyjnych z perspektywy obywatela.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Kosmiczne katastrofy
 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Liczenie rzeczowników (nie)policzalnych w języku angielskim

W gramatyce języka angielskiego znane są kategorie gramatyczne, takie jak liczba pojedyncza, liczba mnoga, rzeczownik policzalny oraz rzeczownik niepoliczalny. Zjawiska językowe, których kategorie te dotyczą są ze sobą ściśle związane. Jeszcze większy związek istnieje pomiędzy wyżej wymienionymi kategoriami gramatycznymi a czynnikami zewnętrznymi, motywującymi użycie danego rzeczownika. W trakcie spotkania zastanowimy się nad tym, co może powodować, że dany rzeczownik jest używany zazwyczaj w takiej, a nie innej formie. Analizując różne przypadki, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy „policzalność” lub „niepoliczalność” rzeczownika coś „znaczy”. Dla uczących się języka angielskiego istotne jest, czy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne stanowią coś w rodzaju dwóch oddzielnych list słów, które można zapamiętać. Zwrócimy uwagę na to, że wiele rzeczowników jest używanych w obu formach, co powoduje, że tworzenie oddzielnych list jest problematyczne. Innym sposobem rozprawienia się z tymi rzeczownikami jest próba zrozumienia ich znaczenia (znaczeń). Chcemy sprawdzić, czy rzeczowniki policzalne, to takie, które można policzyć, natomiast niepoliczalne, to te, których policzyć się nie da. Samo „liczenie” danego rzeczownika może być również kłopotliwe. Zrobimy to w oparciu o przykłady użyte w naturalnym kontekście. Głównym celem tej dyskusji jest sprawdzenie, czy mamy do czynienia z bałaganem wśród rzeczowników, czy też panuje porządek i jesteśmy w stanie ustalić zasady „gry”.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Logika prawnika – czy po mat-fizie dobrze jest iść na prawo? Po co sędziemu nauki ścisłe?

Czy „lub” oznacza to samo co „albo”? Jak ustalić, kto spowodował zderzenie pojazdów? Czemu runął ten sufit? Co wywołało pożar? Do czego służy rachunek retrospektywny? Czy ktoś to nagranie zmontował? Co to są badania mechanoskopijne? Kto zostawił ten odcisk palca? I czy sędziowie lubią odsetki? Praktycy z warszawskich sądów opowiadają o wykorzystywaniu w swej codziennej pracy nauk ścisłych.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa My, źródła energii i środowisko

Przejrzymy źródła energii, konwencjonalne i tzw. ekologiczne. Sprawdzimy, czy istnieją źródła „energii czystej” nieoddziałujące niekorzystnie na środowisko, jaki sposób „mechanicznego” przemieszczania się ludzi ma najmniejszy wpływ na nasze otoczenie.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Sekretne życie spinów jądrowych

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) bada oddziaływania spinów jądrowych z polem magnetycznym. Obserwacja takich oddziaływań
wymaga zastosowania niezwykle silnych i jednorodnych pól magnetycznych oraz zastosowania zaawansowanej inżynierii układów działających na
częstościach radiowych. Mimo szczególnie wysokich wymagań stawianych w eksperymentach, MRJ znajduje szereg zastosowań ze względu na to, że
dostarcza ważnych informacji dla fizyków i chemików, jak np. informacji o strukturze i dynamice cząsteczek, rodzaju produktów uzyskanych w
syntezie chemicznej, trójwymiarowej strukturze narządów wewnętrznych - do celów diagnostyki medycznej, właściwościach nowych materiałów oraz
danych potrzebnych w projektowaniu układów, w których praktycznie stosowana jest informatyka kwantowa.

 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Skały osadowe - geneza, klasyfikacja i zastosowanie

Przebieg zajęć:

 1. Definicja skał osadowych i sposoby ich powstawania
 2. Klasyfikacja – przykładowe okazy
 3. Rozpoznawanie – z wykorzystaniem podstawowych przyrządów geologa terenowego (młotek, lupa, kwas solny 5%)
 4. Skały osadowe jako surowce
 • pon., 2019-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Przemoc polityczna - czy czeka nas krwawa rewolucja?

W trakcie zajęć podejmiemy wraz z uczestnikami próbę określenia, czym jest przemoc polityczna. W jaki sposób się manifestuje? W jakich typowych, historycznie ukształtowanych i odrębnych formach występuje? Ilu spośród Polaków to pacyfiści – „gołębie”, a ilu to gloryfikatorzy przemocy politycznej – „jastrzębie”? Kim są Polacy potępiający, a kim Polacy aprobujący użycie przemocy politycznej?

 • pon., 2019-09-23 12:30
Lekcja festiwalowa Encyklopedia getta warszawskiego – przykład wykorzystania nowych technologii w humanistyce

Celem projektu "Encyklopedia getta warszawskiego" jest opracowanie jak najpełniejszego obrazu warszawskiego getta. Opierając się na szerokim wyborze źródeł, członkowie zespołu badawczego opracowują szereg zagadnień z zakresu historii, ekonomii, życia społecznego i kulturalnego warszawskiego getta. 

Wyniki projektu będą w całości opublikowane on-line, a gotowe hasła Encyklopedii będą połączone z cyfrowymi kopiami historycznych dokumentów przechowywanych w Archiwum ŻIH. W trakcie spotkania pokażę kilka przykładów gotowych haseł wraz z systemem odnośników do skanów dokumentów, materiałów i fotografii przechowywanych w Archiwum ŻIH i innych archiwach, a także system słów kluczowych. Postaram się pokazać, w jaki sposób taka prezentacja wiedzy pozwala użytkownikowi budować system własnej wiedzy oraz umiejętność korzystania ze źródeł historycznych. 

 • pon., 2019-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Gaokao: Chińska matura, jej historia, wymagania i przygotowania do niej

Chiny były pierwszym państwem na świecie, które rozwinęło system egzaminów państwowych. Również i dziś los Chińczyków jest określany przez partycypowanie w różnych egzaminach. Najważniejszym z nich jest egzamin wstępny na studia. Jego wynik często determinuje całe życie jednostki. Uczestnicy wykładu będą mogli się dowiedzieć, jakie stawia przed młodymi Chińczykami wymagania oraz jak przygotowania do niego wpływają na szkołę, uczniów i rodziców w kontekście społeczno-kulturowym.

 • pon., 2019-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Stanisław Moniuszko w kulturze białoruskiej

Wykład poświęcony jest białoruskim śladom w biografii i twórczości Stanisława Moniuszki. Słynny kompozytor jest ojcem nie tylko polskiej opery narodowej, lecz również białoruskiej, m.in. właśnie dzięki niemu ze sceny dziewiętnastowiecznej po raz pierwszy po zaborach zabrzmiał w operze (dwujęzycznej) język białoruski. Omówione zostaną fakty z biografii Stanisława Moniuszki, które wiążą go z ziemiami białoruskimi, przede wszystkim: fakty z historii rodziny czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzieciństwo przyszłego kompozytora (Ubel pod Mińskiem, gimnazjum w Mińsku), jego nauczyciel – miński pedagog i dyrygent Dominik Stefanowicz, powiązania twórczości Stanisława Moniuszki z folklorem białoruskim. Na koniec zwrócimy się również do upamiętnienia kompozytora na ziemiach Białoruskich – zostaną omówione różne miejsca na Białorusi, związane z nim i uszanowaniem jego pamięci (m.in. odpowiemy na następujące pytania: Jak wygląda teraz Ubiel? Gdzie szukać muzeów S. Moniuszki? Czy znajdziemy teraz budynek gimnazjum mińskiego, do którego uczęszczał? Czy jest na Białorusi pomnik S.Moniuszki?)

Forma wykładu przewiduje różnorodny materiał ilustracyjny (graficzny i muzyczny) w formie prezentacji multimedialnej.

 • pon., 2019-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Sekrety psychologii lotniczej: jak rozpoznać kandydata na dobrego pilota?

Aby zostać pilotem najnowocześniejszego samolotu bojowego czy śmigłowca, trzeba odznaczać się wyjątkowymi predyspozycjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi. Do latania myśliwcami F16 czy Mig-29 w Siłach Powietrznych RP wybiera się bowiem tylko najlepszych. Jednym z elementów systemu oceny przyszłych pilotów jest diagnoza psychologiczna. Tym, między innymi, zajmuje się Zakład Psychologii WIML, który rok rocznie prowadzi badania kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Dzięki odpowiednio dobranym testom przeznaczonym do pomiaru osobowości, zdolności poznawczych oraz koordynacji psychomotorycznej sprawdza się, czy dana osoba spełnia warunki zostania pilotem wojskowym.

Bazując na naszych doświadczeniach, podczas lekcji Festiwalowej opowiemy o psychologicznych aspektach pracy pilota, wymaganiach stawianych kandydatom do lotnictwa, oraz o wyzwaniach, z jakimi muszą zmierzyć się osoby przechodzące badania w Zakładzie Psychologii WIML. Lekcja będzie składała się z dwóch części - wykładowej, podczas której przybliżymy ścieżkę badań, którą przechodzą przyszli piloci, oraz pokazowej, podczas której uczestnicy zobaczą konkretne zadania stawiane kandydatom i będą mogli samodzielnie spróbować swych sił w wybranych testach.

 • pon., 2019-09-23 13:00
 • śr., 2019-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Wprowadzenie do metody design thinking

Design thinking to coraz częściej wykorzystywana metoda zespołowej pracy projektowej. Pomaga w tworzeniu innowacji i wdrażaniu oryginalnych rozwiązań na podstawie głęboko rozpoznanych potrzeb użytkowników. Jest przydatna niezależnie od branży, w której pracujemy. Doceniają ją także uczniowie, studenci i wykładowcy. O uniwersalności metody design thinking będzie można przekonać się podczas warsztatów.

 • pon., 2019-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Podróż do wnętrza jądra komórkowego

Jądro komórkowe to największe organellum znajdujące się w komórce, w którym możemy wyróżnić wiele funkcjonalnych i strukturalnych domen. Ponad połowę jego objętości zajmuje chromatyna składająca się z białek i DNA - nośnika informacji genetycznej. To właśnie DNA dostarcza instrukcji, jak ma funkcjonować nie tylko komórka, ale i cały organizm. Podwójna helisa DNA człowieka ma grubość ok. 2 nm,  ma dwa metry długości i zawiera 6,4 miliarda par zasad. Dlatego też jednym z fundamentalnych pytań w dziedzinie biologii jest to, w jaki sposób ta dwumetrowa nić upakowana jest w jądrze o średnicy kilkusetkrotnie mniejszej od główki szpilki. Informacji o tym, w jaki sposób DNA jest zorganizowany w struktury wyższego rzędu dostarczyły zarówno techniki mikroskopowe, jak i metody biochemiczne. Podczas wykładu postaram się omówić i pokazać część mniej znanych struktur znajdujących się na terenie jądra komórkowego oraz przedstawić, jak upakowana jest w jego wnętrzu chromatyna. Postaram się przybliżyć, dlaczego i w jaki sposób naukowcy badają jądro komórkowe. 

 • pon., 2019-09-23 14:00
Lekcja festiwalowa Świat komórek - tych małych i tych dużych

Komórka to podstawowa, najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do prowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych jak wzrost czy rozmnażanie. Komórki różnych organizmów wykazują znaczne różnice morfologiczne. Mogą one stanowić samodzielny organizm jednokomórkowy lub być elementem składowym organizmu wielokomórkowego. Komórki dzielimy na trzy domeny: archeony, bakterie i jądrowce. Jądrowce (eukarionty) można podzielić również na 4 królestwa: protisty, rośliny, grzyby i zwierzęta.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli porównać wybrane typy komórek należące do różnych domen i królestw pod względem ich morfologii oraz budowy, nauczą się samodzielnie przygotowywać preparaty mikroskopowe i wykonywać podstawowe barwienia mikroskopowe, a także zapoznają się z różnymi technikami mikroskopowymi.

 • pon., 2019-09-23 14:30