Szkoła średnia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Zróżnicowanie kulturowe świata a działania humanitarne i uchodźstwo.

Wykład będzie okazją do odkrywania tajników wiedzy z obszaru psychologii międzykulturowej, a także autorefleksji, konstruktywnej wymiany zdań i generowania twórczych rozwiązań problemów związanych z niesieniem pomocy osobom z innego kręgu kulturowego.

 • pt., 2018-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Geoportale - informacja przestrzenna dla każdego

Geoportale to złożone aplikacje umożliwiające dostęp do informacji przestrzennej. Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali. Korzystając z Geoportalu krajowego, odnajdą wybrane miejsca na kilkudziesięciu warstwach informacyjnych, dokonają pomiarów, nauczą się korzystać z danych udostępnianych w Internecie w technologii WMS. Korzystając z geoportalu M. st. Warszawy, zapoznają się z rozwojem terytorialnym miasta, mapą hałasu, zdjęciami historycznymi, na geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawdzą rozmieszczenie form ochrony przyrody, sprawdzą, w jaki sposób jest opisany wybrany obiekt w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody.

 

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Historia Getta Warszawy w dokumentach Oneg Szabat

Celem warsztatów jest uświadomienie uczniom, że historia Getta Warszawy jest integralną częścią historii okupowanej stolicy i okupowanej Polski. Uczestnicy zajęć dowiedzą się więcej na temat losu Żydów polskich pod okupacją niemiecką i będą mieli okazję do zastanowienia się nad tym, jakie znaczenie dla ludzi żyjących obecnie może mieć stworzone w czasie wojny Podziemne Archiwum Getta Warszawy.

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Owocowe piątki dla Ninja i Mastera. Jak poszukiwać pracy, aby realizować swoje cele?

Genialne pomysły
Miliony, które czekają aż się po nie schylisz
Słomiany zapał
Łapanie kilku srok za ogon

To wszystko może Cię spotkać na drodze poszukiwania i realizowania pomysłów, które mogą stać się sposobem na wymarzoną pracę.

Olga i Karolina zapraszają Cię na spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się:

 • od czego warto zacząć,
 • jak odnaleźć pasję, na której da się zarobić,
 • o co warto zadbać, aby zwiększyć szanse na powodzenie w życiu zawodowym,
 • dlaczego niektóre pomysły wielkich biznesów upadają.

 

Karolina Suszek - doradczyni zawodowa i trener pracy z doświadczeniem w pracy w szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych i organizacjach pozarządowych.
W Biurze Karier Uniwersytetu SWPS Inicjatorka wydarzeń łączących studentów z pracodawcami. W czasie wolnym tropi sztukę w przestrzeni miejskiej.
www.linkedin.com/in/suszekkarolina

Olga Kożuchowska - doradczyni zawodowa, trenerka z doświadczeniem pracy z różnymi grupami i dla różnych organizacji i instytucji. Organizuje szkolenia, spotkania wspierające studentów w rozwoju zawodowym, koordynuje projekty. Prywatnie wielbicielka kina.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kozuchowskaolga/

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Średniowieczny teatr szkół - lekcja w Gnieźnie 1207

Prezentacja średniowiecznego dialogu, w którym kilka chętnych osób będzie mogło zagrać w trybie czytanej próby teatralnej. Jest to przypowieść tłumacząca obrazowo, jak ważna w życiu społecznym jest równowaga wartości takich jak sprawiedliwość, prawda i miłosierdzie: jeśli nie ma między nimi zgody, niemożliwy jest pokój. Dialog wprowadza personifikacje tych wartości a ich spór inscenizuje jako kłótnię córek „pewnego ojca”. Utwór pochodzi z książki rękopiśmiennej (ok. 1200 r.),  przechowywanej w katedrze gnieźnieńskiej w księgozbiorze dawnej szkoły katedralnej. Tekst ma cechy konspektu nauczycielskiego i jest możliwe, że mógł być szkolną czytanką, którą uczniowie czytali i recytowali 800 lat temu.

Doniosły problem, wyrazisty podział ról, łatwość inscenizacji – wszystko to musiało ułatwiać zbiorowe memoryzowanie i odtwarzanie. Konspekt wprowadzał do ćwiczeń szkolnych. Ekspresywne dialogi sprawiają, że ktokolwiek chciałby odtwarzać tekst, musiałby pozwolić postaciom mówić i działać, musiałby także wprowadzić role, które wymagały masek. Tak pojawiłyby się na szkolnej scenie "potwory w maskach" – "monstra larvarum", wzmiankowane przez Innocentego w dekrecie z 1207 r., który należy do najwcześniejszych pośrednich dowodów działalności teatralnej w średniowieczu. List adresowany do arcybiskupa gnieźnieńskiego (Henryk Kietlicz) krytykuje urządzanie widowisk publicznych w kościołach.

Tekst dialogu i objaśnienie jego treści można znaleźć na blogu: https://www.salon24.pl/u/dabrowka/146076,litosc-z-prawda-sie-objely-spra...

Interpretacja historycznoliteracka tej problematyki zawarta jest w książce A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie (2005), rozdz. 9. Literatura i szkoły.

 • pt., 2018-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Sekcja mózgu

W trakcie zajęć dokonamy sekcji mózgu. Dokonamy praktycznych przekrojów w różnych płaszczyznach. Poznamy różne jego rejony oraz funkcje, za które odpowiada.

 • pt., 2018-09-28 12:30
Lekcja festiwalowa Mazowsze – raj geologa

Poznamy niezwykłe krajobrazy wydmowe, różnorodność przepływów wody w rzekach, „przechowalnie wody” – mokradła. Sprawdzimy, czy naprawdę lodowiec pozwolił nam przez stulecia jeść potrawy z mąki. Całość  przyprawimy słoną wodą z dużych głębokości...

 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Od degeneracji do rekonstrukcji – tajemnice regeneracji mięśni Szkieletowych

Regeneracja to niezwykły proces prowadzący do odbudowy prawidłowej struktury mięśni szkieletowych po uszkodzeniu mechanicznym lub wynikającym z miopatii. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia naukowe dotyczące regeneracji mięśni i badań nad wspomaganiem tego procesu oraz mobilizacji komórek macierzystych do uszkodzonej tkanki.

 • pt., 2018-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Jak mówić do rodziców, by Cię lepiej rozumieli ?

Jak możesz odnaleźć się w nowej roli – zmienia się twoje ciało, głos, zmieniają się twoje poglądy, zaczynasz mówić głośno, co ci się nie podoba, czego potrzebujesz. Jak możesz sprawić, by rodzice zauważyli te zmiany? Jak pomóc im przestać traktować cię jak dziecko? W jaki sposób mówić do nich, byście na nowo odnaleźli wspólny język, byś zobaczył, że oni nadal są po twojej stronie, a nie – nagle przeistoczyli się w przybyszów z innej planety...

Warsztat pokaże ci metody usprawniające komunikację, sposoby wchodzenia w bardziej dojrzałą relację z rodzicami, pomoże uporządkować posiadaną wiedzę na temat samego siebie, tak byś potrafił jaśniej prezentować swoje potrzeby.

 

Agnieszka Koch – psycholog, psychoterapeutka, wieloletni pracownik Szpitala MSWiA w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, terapeutka systemowa i ericksonowska rekomendowana przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie psychoterapii (między innymi 4-letni kurs psychoterapii systemowej, prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Curriculum – całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ericksonowskiej, prowadzone przez Polskie Instytut Ericksonowski, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia). Pracowała z młodzieżą i rodzinami jako psycholog szkolny w jednym z warszawskich liceów. Obecnie zajmuje się prywatną praktyką, gdzie prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie prowadzi warsztaty i seminaria dla studentów Wydziału Psychologii.

 • pt., 2018-09-28 13:30
Lekcja festiwalowa Polska – Japonia: między kulturami. O poezji, malarstwie, sztuce książki

Polska i Japonia to kraje bardzo odległe geograficznie i kulturowo. Na płaszczyźnie literatury i sztuk wizualnych łączy je jednak zaskakująco wiele. Fascynacja Dalekim Wschodem zaowocowała u nas bardzo różnorodnymi zjawiskami artystycznymi przetwarzającymi orientalne formy, motywy, style.

W trakcie wykładu pokazywać będę japońskie malarstwo tuszowe, drzeworyty ukiyo-e, kaligrafię, przedmioty codziennego użytku. Prace obcych artystów zestawię następnie z kompozycjami polskich twórców XX i XXI wieku (m.in. S. Wyspiańskiego, F. Ruszczyca,  O. Boznańskiej, L. Wyczółkowskiego, A. Dudzińskiego, K. Szpilkowskiej), zwracając uwagę na podobieństwa kompozycyjne, techniczne, tematyczne.

Interesować mnie będzie również poezja i sztuka książki – na gruncie dalekowschodnim bardzo silnie powiązana z malarstwem tuszowym i kaligrafią. Zastanowię się, czy po polsku da się napisać prawdziwe haiku i tankę (będę analizować teksty M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, S. Grochowiaka, Cz. Miłosza, M. Białoszewskiego, R. Krynickiego). Pokażę także, w jaki sposób polscy autorzy nawiązujący do japońskich form poetyckich starają się uatrakcyjnić swoją twórczość wizualnie. Opowiem wreszcie, powołując się na konkretne przykłady, czemu tłumaczenia jednego japońskiego wiersza są tak różne.

Wykład połączony będzie z prezentacją multimedialną.

 • pt., 2018-09-28 13:30
Lekcja festiwalowa Tajemnice Kaligrafii Chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki. Pismo chińskie jest systemem złożonym. Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób, aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej. Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

 

Dr Ting-Yu Lee - od wielu lat uczy języka chińskiego w Polsce. Jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu TamKang, Tajpei (2004), posiada także certyfikat nauczania chińskiego jako obcego języka z renomowanego Uniwersytetu Chengch w Tajpej (2003). W latach 2004–2005 uzyskała drugie magisterium na Uniwersytecie Lancaster w Wielkiej Brytanii w zakresie socjologii (ze specjalizacją biznesu). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskała stopień doktora w PAN w 2014 r. Lubi zapoznawać cudzoziemców z różnymi aspektami tradycji chińskiej.
 

 

 • pt., 2018-09-28 13:30
Lekcja festiwalowa Co Unia Europejska daje swoim obywatelom?

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa wykracza poza ramy integracji gospodarczej, coraz mocniej akcentując znaczenie ochrony praw obywatela. Szczególnym momentem było w tym zakresie ustanowienie obywatelstwa UE, które stanowi fundamentalny status każdego obywatela państwa członkowskiego, dający szereg uprawnień wynikających bezpośrednio z przepisów unijnych. Obywatele UE mogą uczestniczyć w życiu politycznym UE, posiadają wiele praw związanych z możliwością przemieszczania się na terytorium UE, mogą wywierać istotny wpływ na instytucje unijne w celu podjęcia inicjatyw poprawiających sytuację obywateli. Obywatele UE odnoszą zatem coraz więcej bezpośrednich korzyści wynikających z członkostwa ich państw w UE. Możemy wymienić np. wzmocnioną ochronę praw konsumenta, zniesienie opłat roamingowych czy szereg działań prowadzących do poprawy środowiska naturalnego. Obywatele UE mogą swobodnie podejmować naukę na terenie UE i korzystać z gwarancji równego traktowania we wszystkich państwach członkowskich.

Problemem pozostaje słaba wiedza obywateli o UE, przeradzająca się często w niechęć do niej. Celem spotkania będzie dyskusja na temat korzyści, jakie obywatele mogą odnosić z członkostwa w UE i jednocześnie ewentualnych zagrożeń i trudności w pogłębianiu procesów integracyjnych z perspektywy obywatela.

 • pt., 2018-09-28 14:00
Lekcja festiwalowa Sekcja serca

W trakcie zajęć dokonamy sekcji serca. Dokonamy praktycznych przekrojów w różnych płaszczyznach. Poznamy różne jego rejony oraz funkcje różnych jego części, za które odpowiada.

 • pt., 2018-09-28 14:30