Jak być dobrym opiekunem seniora? Jak zachować jego dobrostan i godność?

Numer: 
365

Zaawansowany wiek oraz wynikająca z niego zależność od innych osób nie mogą być podstawą do ograniczenia niezbywalnych praw człowieka i swobód obywatelskich, w tym godności. Chcemy pomóc uczestnikom warsztatu spojrzeć na zagadnienie opieki nad seniorami z szerszej perspektywy niż tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeśli chcesz być rozumiejącym opiekunem dla bliskich w starszym wieku – przyjdź. Podzielimy się naszymi doświadczeniami. Zapraszamy całe rodziny.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
7 lat
Termin: 
sobota, 26 Wrzesień, 2015 - 11:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Warsztat ma na celu pomóc uczestnikom spojrzeć na zagadnienie opieki nad seniorami z szerszej perspektywy. Jeśli chcesz lepiej rozumieć i opiekować się bliskimi w starszym wieku – przyjdź, a my z chęcią podzielimy się doświadczeniami.
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Współorganizator: 
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Wykonawca
Halina
Potocka
Wykonawca
Elżbieta
Iwanicka
Miejsce spotkania: 
ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa