Wietnamczycy w Polsce - modelowa społeczność migrancka?

Numer: 
256

Wietnamczycy żyjący w Polsce stanowią drugą pod względem liczebności społeczność cudzoziemską, jednocześnie wywodzącą z kraju uznawanego za znacząco odmienny kulturowo względem polskiej rzeczywistości. Pod wieloma względami, mogą uchodzić za modelową społeczność migrancką,aktywnie działającą w zakresie gospodarki, stwarzającą miejsca pracy oraz doskonale zorganizowaną wewnętrznie. Z drugiej strony, zwraca się uwagę na szereg problemów adaptacyjnych towarzyszących osobom nowo przybywającym do Polski, które prowadzić mogą do powstania swoistego getta etnicznego. Symbolem takiego getta stał się w ostatnich latach zespół hal targowych w Wólce Kosowskiej. W ramach wydarzenia, przeprowadzana zostanie dyskusja panelowa zogniskowana wokół wyżej wymienionych problemów,  z udziałem przedstawicieli różnych pokoleń Wietnamczyków przebywających w Polsce.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Termin: 
niedziela, 20 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wietnamczycy żyjący w Polsce pod wieloma względami mogą uchodzić za modelową społeczność migrancką, z drugiej strony jednak coraz częściej zwraca się uwagę na problem powstawania swoistych gett etnicznych,np. zespół hal targowych w Wólce Kosowskiej.
Wykonawca
dr
Grażyna
Szymańska
Miejsce spotkania: 
Karowa 18
00-324 Warszawa
Sala nr 18 im. Stefana Nowaka, parter