Historia życia na Ziemi

Numer: 
655

 W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami w geologicznej historii naszej planety oraz zwierzętami i roślinami, które żyły przed milionami lat. Wykorzystując tę wiedzę, własnoręcznie wykonają uproszczoną tabelę stratygraficzną w formie plakatu, którą będą mogły zabrać ze sobą do domu.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
W trakcie warsztatów dzieci poznają najważniejsze wydarzenia w geologicznej historii naszej planety oraz zwierzęta rośliny, które żyły przed milionami lat.
Dodatkowe informacje: 
Proszę podać dokładną liczbę uczestników zajęć na adres mswi@pgi.gov.pl
Wykonawca
mgr
Marlena
Świło
Wykonawca
mgr inż.
Monika
Krzeczyńska
Miejsce spotkania: 
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
wejście do Muzeum od ul. Wiśniowej, sala nr 16