Ptaki Ziem Polskich

Numer: 
687

Ptaki są najbardziej zróżnicowaną gromadą kręgowców lądowych – opisano około 10 tysięcy gatunków ptaków, które zamieszkują wszystkie ekosystemy na całym świecie. Liczba gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę krajowej awifauny wynosi 452 (stan na dzień 1 stycznia 2017 r.).
Ile z nich zna i potrafi rozpoznać (nazwać) przeciętny nastolatek, mieszkaniec miasta - 10? 20?
Podczas lekcji poznamy jak największą liczbę gatunków krajowych ptaków, z przynależnością do biotopów - środowisk występowania (pole, łąka, las, środowiska antropogeniczne), czym się żywią oraz podziałem na zimujące i odlatujące na zimę.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Podczas lekcji nauczymy się rozpoznawać kilkadziesiąt gatunków krajowych ptaków, z przynależnością do biotopów - środowisk ich występowania, poznamy czym się żywią i gdzie zakładają gniazda.
Wykonawca
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn