Wędrówka po piętrach lasu

Numer: 
685

Las to miejsce, gdzie żyje obok siebie wiele gatunków roślin i zwierząt. Roślinność układa się w mniej lub bardzie wyróżnione warstwy, a każda z nich zamieszkiwana jest przez określoną grupę zwierząt, roślin i zwierząt, które znajdują tu odpowiednie warunki do życia.

Zdobyte wiadomości i nabyte umiejętności przez uczniów:

  • znają pojęcia: las, rodzaje lasu (iglasty, liściasty i mieszany),
  • potrafią wymienić poszczególne warstwy roślinności w lesie,
  • wymieniają i potrafią określić warstwy lasu (pnie i korony drzew, podrost, podszyt, runo i ściółka leśna),
  • rozpoznają charakterystyczne gatunki żyjących tam roślin i zwierząt, potrafią przyporządkować je do poszczególnych warstw,
  • rozpoznają drzewa po liściach i owocach,
  • potrafią ułożyć łańcuch pokarmowy z organizmów występujących w lesie,
  • znają zasady prawidłowego zachowania się w lesie.
Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 09:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
W ramach zajęć młodzież szkolna nauczy się rozróżniać warstwy (piętra) lasu, jak również przyporządkować gatunki organizmów w nich występujących .
Dodatkowe informacje: 
Krótka prezentacja na sali wykładowej, następnie wycieczka i warsztaty w lesie.
Wykonawca
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn