Bioróżnorodność Kampinoskiego Parku Narodowego

Numer: 
307

Parki narodowe powstały w celu zachowania różnorodności biologicznej, walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Służą nauce, turystyce i edukacji. Bioróżnorodność jest zmiennością żywych organizmów wszystkich środowisk, włączając w to siedliska lądowe i wszystkie ekosystemy wodne.

W czasie wycieczki poznamy potencjał przyrodniczy parku narodowego, bogactwo flory, fauny i grzybów. Dowiemy się o historii, a także o legendarnych miejscach i postaciach, dzięki którym powstały nazwy takie jak: „Karczmisko” czy "Ćwikowa Góra”. Spróbujemy odnaleźć w lesie czarci krąg i chrząstkoskórnika purpurowego, nad wodą zgryzy bobrowe, a na łące tygrzyka paskowanego, a nawet łosia.

Miłośników dawnych dziejów zainteresuje na pewno historia Truskawia i Zaborowa Leśnego, związana z powstaniem styczniowym, a także dramatycznymi wydarzeniami II wojny światowej.

Przebieg trasy: Truskaw - Zaborów Leśny - Truskaw

Długość trasy: 9,5 km. Czas przejścia: 4 godz.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
9 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
niedziela, 24 Wrzesień, 2017 - 10:00
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
W czasie wycieczki poznamy bogactwo flory, fauny i grzybów parku narodowego. Dowiemy się o historii, a także o legendarnych miejscach i postaciach.
Dodatkowe informacje: 
Trasa ma kształt pętli. Należy zaopatrzyć się w prowiant, odpowiedni ubiór, lornetki.
Organizator: 
Wykonawca
inż.
Katarzyna
Fidler
Miejsce spotkania: 
ul. 3 Maja
05-080 Truskaw
Zbiórka na parkingu leśnym w Truskawiu, na końcu ul. 3 Maja (ok. 500 m od pętli autobusowej).