Czy układ odpornościowy służy tylko do obrony przed patogenami?

Numer: 
126

Do niedawna, najczęściej badane i opisywane funkcje układu odpornościowego dotyczyły obrony przed organizmami patogennymi (wirusy, bakterie, robaki pasożytnicze) i nadzoru polegającego na niszczeniu komórek starych, uszkodzonych i nowotworowych. Układ odpornościowy jest aktywny nie tylko w przypadku kontaktu z patogenami czy nieprawidłowymi komórkami własnymi. Bierze udział w utrzymaniu homeostazy organizmu, rozwoju jego tkanek i narządów począwszy od życia płodowego do starości. Jest kluczowy w prawidłowym rozwoju płodu, tolerancji na własne prawidłowe komórki, rozwoju mózgu, mięśni, kości, uczestniczy w komunikacji z komórkami różnych tkanek i narządów poprzez wydzielane czynniki pełniące funkcje przekaźników informacji.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
10 lat
Dostępne do: 
99 lat
Termin: 
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Układ odpornościowy jest niezbędny w utrzymaniu homeostazy, tolerancji na własne prawidłowe komórki, rozwoju organizmu od życia płodowego do starości, prawidłowym funkcjonowaniu tkanek i narządów.
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Nadzieja
Drela
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Sala 103/B.