Czym oddychamy - projekt szkolnego monitoringu jakości powietrza

Numer: 
374

Tematem wykładu będzie projekt edukacyjny pt  „Czym oddychamy"(edu.polandaod.pl), którego głównym celem jest poznanie stanu jakości powietrza w miejscowości w której mieszkamy, poznanie zmienności czasoprzestrzennej koncentracji aerozolu znajdującego się przy powierzchni ziemi i procesów fizykochemicznych prowadzących do zmian w koncentracji cząstek w różnych skalach czasoprzestrzennych. Opowiemy o pomiarach i obserwacjach proponowanych w ramach niniejszego projektu, które dostarczą przybliżonych informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza. Wyniki pomiarów będą porównywalne z danymi pochodzącymi z modeli transportu zanieczyszczeń oraz z obserwacjami satelitarnymi celem ich walidacji.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
115 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 12:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Tematem wykładu będzie projekt edukacyjny pt „Czym oddychamy"(edu.polandaod.pl), którego głównym celem jest poznanie stanu jakości powietrza w miejscowości, w której mieszkamy.
Organizator: 
Wykonawca
dr hab.
Krzysztof
Markowicz
Miejsce spotkania: 
Pasteura 5
02-093 Warszawa
sala 0.03a na parterze; mapka na stronie http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/dojazd/