Elektrochemiczna konwersja dwutlenku węgla

Numer: 
61

W trakcie wykładu zostaną omówione podstawy działania układów elektrochemicznych umożliwiających redukcję dwutlenku węgla do prostych związków organicznych, w tym paliw. Procesy takie w pewnym stopniu przypominają naturalnie zachodzącą fotosyntezę, ale z wykorzystaniem innych materiałów. Zostaną zaprezentowane współczesne koncepcje badawcze w tej dziedzinie oraz możliwe osiągnięcia praktyczne, istotne też z punktu widzenia ekologii.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
80 lat
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 15:30
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Współczesne koncepcje badawcze oraz osiągnięcia praktyczne dotyczące elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla do paliw i prostych związków organicznych.
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Paweł J.
Kulesza
Wykonawca
dr hab.
Iwona A.
Rutkowska
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Parter, sala 141