Geograficzne "czytanie" Wisły i krajobrazów nadwiślańskich

Numer: 
122

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane różne sposoby "czytania" Wisły związane zarówno z locją, jak i ze znajomością geograficznego, całościowego i aksjologicznego spojrzenia na rzekę oraz jej dolinę. Poznamy  różnorodność form, zjawisk i procesów  występujących w korycie Wisły, jak też zróżnicowanie gatunków roślin i zwierząt żyjących w rzece i na jej brzegach. Spojrzymy z różnych punktów widzenia na społeczno-kulturowe wartości rzeki i związane z nią krajobrazy. Zwrócimy uwagę na wieloaspektowe, geograficzne badania rzeki, jak też na edukację o tej rzece. Edukację prowadzoną permanentnie – nie tylko w 2017 r.– Roku Wisły!

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
0 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Na spotkaniu poznamy różne sposoby "czytania" Wisły, różnorodność form, zjawisk i procesów występujących w korycie Wisły, spojrzymy na społeczno-kulturowe wartości rzeki i związane z nią krajobrazy.
Dodatkowe informacje: 
Spotkanie zorganizowane w "Roku Wisły".
Wykonawca
dr hab.
Joanna
Angiel
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, sala 102