Inteligentne materiały polimerowe i możliwości ich wykorzystania

Numer: 
124

Niektóre polimery po odpowiednim usieciowaniu tworzą hydrożele poprzez zaabsorbowanie dużej ilości wody. Dzięki temu posiadają właściwości i cieczy, i ciał stałych. Posiadają jeszcze inną interesującą cechę: pod wpływem zmiany warunków zewnętrznych mogą ulegać odwracalnej przemianie fazowej (objętościowemu przejściu fazowemu) i wyrzucać z siebie wodę. Mogą więc w zależności od warunków zewnętrznych istnieć w dwóch stanach: napęczniałym i skurczonym. Związana z tym zmiana objętości może być nawet tysiąckrotna. Ta cecha hydrożeli spowodowała, że zaliczają się one do materiałów inteligentnych.

Odpowiednia funkcjonalizacja żeli polimerowych powoduje że nabierają one zdolności do samonaprawiania i samoporządkowania się. Zachowania takie powodują, że zrobione z nich materiały upodabniają się do tkanek miękkich w ssakach. Znane jest wykorzystanie zjawiska przejścia fazowego żeli przez niektóre organizmy do regulacji ich gospodarki wodnej oraz obrony przed drapieżnikami.

Zjawisko objętościowego przejścia fazowego, samonaprawiania i samoporządkowania się oraz możliwości praktycznych ich zastosowań będą szczegółowo omówione w trakcie wykładu.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
80 lat
Termin: 
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 15:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Omówione będą właściwości żeli polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem ich reakcji na bodźce środowiskowe. Duża czułość na warunki otoczenia pozwala zaliczyć je do tzw. materiałów "inteligentnych".
Organizator: 
Wykonawca
prof. dr hab.
Zbigniew
Stojek
Wykonawca
dr hab.
Marcin
Karbarz
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Parter, sala 141