Laserowe wykrywanie fal grawitacyjnych

Numer: 
242

Istnienie FG (fal grawitacyjnych) przewidział A. Einstein w 1916 r. Zgodnie z Ogólną Teorią Względności FG powinny, podobnie jak fale radiowe, rozchodzić się z prędkością światła i skutkować zmianami odległości w przestrzeni. Możliwość ich bezpośredniego wykrywania pojawiła się dopiero po zbudowaniu lasera w 1960 r. Służyć do tego celu może znany i powszechnie wykorzystywany interferometr Michelsona. Jednak specyficzne cechy FG, a szczególnie ich niezwykle mała amplituda powodują, że nawet samo stwierdzenie istnienia FG napotyka na poważne trudności. Urządzenia do tego służące, znane pod nazwą LIGO były budowane w USA przez 43 lata. Po raz pierwszy zarejestrowano FG w styczniu 2016r. Obecnie trwają przygotowania do umieszczenia urządzenia do rejestracji FG w przestrzeni kosmicznej. Urządzenie to (zwane LISA) stanowić będzie oddzielny kanał do badań wszechświata, w szczególności jego zawartości zwanej ciemną materią i ciemną energią.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Istnienie fal grawitacyjnych przewidział A. Einstein w 1916 r. Możliwość ich bezpośredniego wykrycia pojawiła się dopiero po zbudowaniu lasera w 1960 r. Po raz pierwszy FG zarejestrowano w 2016 r.
Dodatkowe informacje: 
WAT jest terenem zamkniętym, dlatego wejście będzie tylko grupowe.
Wykonawca
prof. dr hab. inż.
Zdzisław
Jankiewicz
Miejsce spotkania: 
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Zbiórka o godz. 14.50 przy bramie obok biura przepustek od ul. S. Kaliskiego, przystanek WAT.