Nierozwiązane problemy fizyki

Numer: 
1

Pytania główne:

  1. Czy Wszechświat miał początek i czy będzie miał koniec?
  2. Czy opis całości wynika z opisów części?
  3. Czy istnieje obiektywna rzeczywistość fizyczna i czy pomiary dają nam do niej dostęp?

Dodatkowe pytania:

  1. Czy istnieje obiektywna metoda stawiania pytań w fizyce?
  2. Co to znaczy, że matematyka jest językiem fizyki?
  3. Czy kiedyś dowiemy się wszystkiego o świecie materialnym?
  4. Jaka jest rola obserwatora w mechanice kwantowej?
  5. Skąd się wzięły pierwiastki chemiczne?
  6. Czy znając prawa fizyki można w pełni wyjaśnić funkcjonalność układów biologicznych?
Typ spotkania: 
Dostępne od: 
14 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
piątek, 22 Wrzesień, 2017 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Czy Wszechświat miał początek? Czy nastąpi koniec Wszechświata? Czy istnieje obiektywna rzeczywistość fizyczna? Czy opis całości wynika z opisów części?
Organizator: 
Sekretariat FN
Wykonawca
prof.
Marek
Pfützner
Wykonawca
dr hab.
Jan
Chwedeńczuk
Wykonawca
dr hab.
Anna
Niedźwiecka
Wykonawca
prof.
Krzysztof
Meissner
Miejsce spotkania: 
Ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa