O czym naprawdę mówią reklamy leków?

Numer: 
135

Słuchaczom zostaną przybliżone zagadnienia związane z biodostępnością substancji farmakologicznie czynnych oraz związane z czynnikami determinującymi losy leku w ustroju. Przeanalizowane zostaną sformułowania pojawiające się często w reklamach preparatów dostępnych w aptekach i okaże się czego rzeczywiście one dotyczą i jakie procesy działania opisują.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
7 lat
Dostępne do: 
70 lat
Termin: 
środa, 27 Wrzesień, 2017 - 15:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Dowiesz się o czym naprawdę mówią reklamy leków, jak rozumieć sformułowania zawarte w reklamach i jakie procesy czy działanie opisują.
Wykonawca
dr
Monika
Grudzień
Miejsce spotkania: 
u. Banacha 1
02-097 Warszawa
aula im. Olszewskiego, główny hol Wydział Farmaceutyczny