Opowieść rzeka

Numer: 
417

Rozwój cywilizacji ludzkiej od samego początku związany był z rzekami. Doliny rzeczne zapewniały swoim mieszkańcom, zarówno ludziom, jak i innym organizmom, zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb. Dostarczały wody, żywności, możliwości łatwego transportu i skutecznego pozbywania się zanieczyszczeń. Jak każda naturalna i nieprzewidywalna siła rodziły też rozmaite zagrożenia. Nie dziwią więc próby ich spektakularnego ujarzmiania. Nie dziwią również próby wykorzystania rzek do całkiem nowych celów, adekwatnych do aktualnych potrzeb nadrzecznych społeczności. Dynamiczny rozwój wiedzy na temat funkcjonowania rzecznych ekosystemów ukazuje jednak bezsensowność znaczącej części tradycyjnych sposobów gospodarowania nimi. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak gospodarować rzekami, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zmaksymalizować wynikające z tego korzyści.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
12 lat
Dostępne do: 
99 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 14:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Podczas wykładu i dyskusji porozmawiamy o tym, jak zgodnie z najnowsza wiedzą naukową gospodarować rzekami, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zmaksymalizować wynikające z tego korzyści.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Andrzej
Mikulski
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Sala 103/B