Opracowywanie schematów produkcji żywności

Numer: 
515

Warsztaty rozpocznie wprowadzenie dotyczące tradycji przedstawiania na schematach koncepcji produkcji żywności. Zostaną przedstawione przykłady opracowań studenckich zespołów obrazujące fragmentarycznie koncepcje schematycznego przedstawiania produkcji żywności. Schematy są opracowywane zgodnie z tradycjami występującymi w danych branżach produkcji, przesłankami występującymi w normach lub firmach wykorzystujących tą postać opracowań. Wykorzystując system komputerowego wspomagania projektowania (ang. /CAD - //Computer Aided Design/) uczestnicy warsztatów spróbują opracować kilka rodzajów schematów produkcji artykułów spożywczych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Osoby pragnące czynie skorzystać z warsztatów powinny znać podstawy obsługi komputera, a w szczególności przydatna byłaby znajomość obsługi aplikacji graficznych. Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w warunkach wydziałowej sali komputerowej (WNoŻ, SGGW w Warszawie) z wykorzystaniem stanowisk komputerowych z zainstalowany systemem komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
14 lat
Dostępne do: 
30 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 09:30
Czas trwania: 
105 minut
Opis skrócony: 
Wykorzystując system komputerowy wspomagania projektowania (CAD) uczestnicy warsztatów spróbują opracować kilka schematów produkcji artykułów spożywczych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.
Dodatkowe informacje: 
W zajęciach może wziąć udział max 15 osób. Zapisy pod adresem mailowym: dariusz_piotrowski@sggw.pl
Wykonawca
dr hab. inż.
Dariusz
Piotrowski
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, SGGW, 1 PIĘTRO, BUDYNEK 32