Personalny model 3D. Modelowanie powierzchni terenu z wykorzystaniem GIS.

Numer: 
172

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają nam na tworzenie różnych modeli w oparciu o rozbudowane bazy danych. Jedną z nich jest GIS, który między innymi pozwala nam na stworzenie modelu powierzchni terenu. Dla geologa jest to wielkie ułatwienie zarówno w pracach kartograficznych jak i poszukiwania różnego typu złóż. Na warsztatach uczestnicy samodzielnie, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, wykonają model powierzchni terenu.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
13 lat
Dostępne do: 
16 lat
Termin: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 15:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają nam na tworzenie różnych modeli w oparciu o rozbudowane bazy danych. Na warsztatach uczestnicy samodzielnie wykonają model powierzchni terenu.
Dodatkowe informacje: 
Wymagane podstawy umiejętności obsługi komputera. Zgłoszenia od 18 IX: amarcinowska@uw.edu.pl.
Organizator: 
Wykonawca
dr
Marcin
Stępień
Miejsce spotkania: 
Wydział Geologii; ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Wydział Geologii