Przygoda z chemią

Numer: 
407

Podczas trzech pokazów zaplanowanych na godziny: 10.00, 12.00 i 14.00 goście festiwalowi, ubrani w stroje ochronne, będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt doświadczeń, wśród których znajdą się eksperymenty pirotechniczne, np. wulkan chemiczny, fajerwerki zapalane lodem, flary, grzyb atomowy oraz chemiluminescencyjne, np. zorza polarna, spirala światła, tlen singletowy, chemiczne latarki, a także procesy oscylacyjne, np. bijące serce rtęciowe czy fale chemiczne. Goście będą mogli także aktywnie uczestniczyć w eksperymentowaniu w jednej z sal laboratoryjnych, „sadząc” ogród chemiczny, czyszcząc przedmioty wykonane ze srebra, ugniatając płyn nienewtonowski, pisząc prądem, syntetyzując niezwykłą superlepką ciecz, zanurzając róże w ciekłym azocie, produkując chemiczną oranżadę, zmieniając barwę kwiatów kobaltowych, wykorzystując ziemniak do produkcji tlenu, montując ogniwa z ogórków i cytryn, przeprowadzając chromatografię, czy pisząc i odczytując listy z wykorzystaniem atramentu sympatycznego.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
12 lat
Dostępne do: 
80 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 10:00
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 12:00
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 14:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Pokazy eksperymentów pirotechnicznych, luminescencyjnych oraz inne doświadczenia chemiczne z aktywnym udziałem uczestników
Dodatkowe informacje: 
Zapisy telefoniczne od 25.09 do 27.09. w godz. 12-13, tel. 22 5526361 (jedna osoba może zarezerwować nie więcej niż 4 miejsca). Niepełnoletni uczestnicy (bez towarzystwa osób dorosłych) powinni mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.; formularz "Zgoda opiekuna" do pobrania na stronie www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/ .
Organizator: 
Wykonawca
dr
Agnieszka
Siporska
Wykonawca
dr
Iwona
Paleska
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa