Rzeczy, budynki, miasta w jednostkowym doświadczaniu codzienności

Numer: 
223

Tematem pierwszej części warsztatu będzie splecenie z rzeczami w naszym codziennych działaniach interpretowane przez Martina Heideggera jako poręczność; wprowadzenie w wykładnię poręczności skierowane zostanie na wyakcentowanie różnicy między obecnością i znaczeniem rzeczy w różnych modusach  bycia.  Heideggerowski namysł kładzie akcent na źródłowość doświadczenia. Codzienność jako obszar twórczej reprodukcji życia społecznego znajduje się w centrum  refleksji socjologicznej Michela de Certeau. W praktykowaniu miasta przez mieszkańców ujawnia on i eksponuje kłusowniczy potencjał realizujący się w kreatywnym i wybiórczym, (taktycznym) korzystaniu z rozwiązań (strategicznych) wyznaczonych przez widzących miasto „z góry” projektantów przestrzeni – architektów i urbanistów. Ostrze krytyki kieruje on w stronę utopijnego dyskursu nowoczesności, racjonalnego planowania, w którym zdewaloryzowane zostaje ucieleśnione praktykowanie codzienności jako np. chodzenia po mieście i budowania własnych narracji o jego przestrzeni. W drugiej części wykładu wątki teoretyczne poruszone w części pierwszej zostaną zebrane i stanowić będą ramę myślenia o codziennościach alternatywnych, o doświadczeniu życia powszedniego w ekowioskach. Na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w ponad dziesięciu tego typu społecznościach postaramy się opowiedzieć o niektórych codziennych praktykach i układach przestrzennych w środowisku, które jest nie tyle utopią, ile raczej heterotopią, której cechą charakterystyczną jest to, że właściwa społeczeństwu głównego nurtu optyka strategii i taktyk, kłusowania, zostaje zniwelowana, a codzienne czynności nabierają znaczenia i funkcji manifestu pewnego światopoglądu.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Dostępne do: 
120 lat
Termin: 
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Swoista bliskość z rzeczami i ucieleśnione praktyki obcowania z miastem stanowić więc będą motywy wykładu wzbogaconego o prezentację wyników badań nad alternatywnymi formami życia wspólnotowego.
Organizator: 
Współorganizator: 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Warszawski
Wykonawca
dr hab.
Magdalena
Borowska
Wykonawca
dr
Anna
Sieradzka-Kubacka
Wykonawca
mgr
Magdalena
Krasińska
Wykonawca
mgr
Marcin
Krassowski
Miejsce spotkania: 
Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sala 205. II piętro.