Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

Numer: 
57

W trakcie wykładu zostanie omówiony Model Standardowy - teoria opisująca oddziaływania cząstek elementarnych. Przedstawionych zostanie kilka przykładów badań, w których poszukiwane są sygnały Nowej Fizyki i nowych źródeł łamania symetrii materia-antymateria.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 17:00
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Omówię Model Standardowy - teorię opisującą oddziaływania cząstek elementarnych. Przedstawię eksperyment LHCb w CERN zajmujący się zagadką, co stało się z antymaterią we Wszechświecie.
dr
Artur
Ukleja
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
sala 0.06, wejście A, z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego.