Polska a strefa euro – szanse i zagrożenia

Numer: 
84

Traktat o Unii Europejskiej z 2002 roku ustanowił Unię Gospodarczą i Walutową (UGiW), której walutą jest euro. Jakie są uwarunkowania (kryteria) uczestnictwa w strefie euro (unii walutowej)? Jakie uznaje się korzyści krótkookresowe, a jakie długookresowe przyjęcia waluty euro? Szanse i zagrożenia oraz koszty przystąpienia do unii walutowej.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Traktat o Unii Europejskiej ustanowił Unię Gospodarczą i Walutową , której walutą jest euro. Jakie są uwarunkowania uczestnictwa w strefie euro. Szanse i zagrożenia przystąpienia do unii walutowej.
prof. dr hab.
Romuald
Poliński
Miejsce spotkania: 
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro