Poszukiwania Nowej Fizyki w najpiękniejszym eksperymencie przy LHC - LHCb

Numer: 
328

W trakcie wykładu zostanie omówiony Model Standardowy, teoria opisująca oddziaływania cząstek elementarnych. Przedstawionych zostanie kilka przykładów badań, w których poszukiwane są sygnały Nowej Fizyki i nowych źródeł łamania symetrii materia-antymateria.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 28 Września, 2019 - 11:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Omówię Model Standardowy, teorię opisującą oddziaływania cząstek elementarnych. Podam przykłady poszukiwania sygnałów Nowej Fizyki i nowych źródeł łamania symetrii materia-antymateria.
dr
Artur
Ukleja
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
sala 0.06, wejście A, z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego.