Adaptacja architektury zabytkowej do nowych funkcji - rewaloryzacja wnętrz

Numer: 
414

Budynki zabytkowe można sklasyfikować ze względu na ich wartość historyczną,artystyczną i stan zachowania.

Architektura klasy Zamku Królewskiego czy Łazienek Królewskich ma najwyższą wartość artystyczną i kulturo-twórczą, a także podlega pieczołowitej rekonstrukcji i rewaloryzacji.

Zabytki takie jak:stare dworki, zakłady przemysłowe,kamienice,młyny, chłopskie chaty też warte są zachowania. Możemy tu wprowadzić nową funkcję,aby struktura zabytku nie podlegała dalszej degradacji. W dawnych zakładach przemysłowych powstają muzea lub galerie handlowe, w dworkach i chatach agroturystyka,w kamienicach miejsca integracji społecznej.Ważne jest, aby uwrażliwić ludzi na wartość historycznego otoczenia,struktury zabytkowej,detalu wykonanego w mienionych technologiach.Ważne jest,aby zabytki nie znikały z naszego krajobrazu tylko dalej nam służyły często nadając współczesnemu osiedlu indywidualnego charakteru.

Termin: 
poniedziałek, 23 Września, 2019 - 17:00 do niedziela, 29 Września, 2019 - 17:00
Opis skrócony: 
Zabytki, takie jak: dwory, zakłady przemysłowe,kamienice,młyny, etc. są warte zachowania. Możemy tu jednak wprowadzić nową funkcję... Zapraszamy na wystawę prac studentów kierunku Architektura.
mgr
Marek
Rojek
Miejsce wystawy: 
ul. Rejtana 16
02-516 Warszawa