Rękopisy na wyciągnięcie ręki

Numer: 
415

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk posiada bogatą, unikatową kolekcję rękopisów cenionych pisarzy oraz ludzi nauki i kultury. Obok wersji rękopiśmiennych ich dzieł w naszych zbiorach znajduje się bardzo interesująca korespondencja. Część tej kolekcji została zgromadzona przez znanego warszawskiego bibliofila Jana Michalskiego, inne biblioteka zakupiła lub otrzymała w darze.

Celem wystawy jest pokazanie najcenniejszych obiektów zeskanowanych w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN). W gablotach będzie można obejrzeć oryginalne dokumenty, a na wydrukowanych planszach ich reprodukcje.

Trzyletni projekt OZwRCIN jest finansowany z funduszy europejskich. Biblioteka IBL PAN realizuje go razem z piętnastoma innymi instytutami naukowymi, które reprezentują niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Wspólnie tworzymy konsorcjum. Treści oraz dane udostępnione w repozytorium to materiały dawne jak również współczesne o wyjątkowym znaczeniu dla nauki i kultury. Dokumentują dotychczasowe kierunki rozwoju dyscyplin, którymi zajmują się partnerzy. Wykorzystuje się je w aktualnie prowadzonych badaniach. W bibliotece cyfrowej poza rękopisami użytkownik znajdzie m.in. starodruki, prace naukowe i popularnonaukowe (zgromadzone w czasopismach, seriach, książkach, materiałach archiwalnych), dokumentację badań, a także mikrofilmy, fotografie, dokumenty dźwiękowe, mapy, kartoteki. W ramach projektu zostanie zdigitalizowanych 145 992 obiektów.

Termin: 
piątek, 20 Września, 2019 - 10:00 do niedziela, 29 Września, 2019 - 14:30
Opis skrócony: 
Wystawa rękopisów ze zbiorów Biblioteki IBL PAN zdigilitalizowanych w ramach projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN)
dr
Martyna
Sabała
mgr
Lidia
Bakensztos
mgr
Ilona
Zięba
Miejsce wystawy: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro, przed salą im. Adama Mickiewicza (nr 144)