język obcy nowożytny

Typ Tytuł Opis Dziedzinasortuj malejąco Termin
Lekcja festiwalowa Lokalizacja, internacjonalizacja, globalizacja? Tłumaczenie w czasach nowych mediów

W dzisiejszych czasach podobne treści mogą być prezentowane za pomocą różnorodnych środków przekazu. Filmy, gry wideo i strony internetowe potrafią przedstawić ważne zagadnienia nie tylko za pomocą języka, ale również połączenia ze sobą obrazu, dźwięku oraz coraz powszechniejszych możliwości interakcji z odbieranymi treściami. Dlatego też wielokrotnie teksty należące do tzw. "nowych mediów" na potrzeby odbiorców docelowych z innych stron świata są poddawane modyfikacjom sięgającym dalej niż tylko ich warstwa lingwistyczna. Dzięki nowym koncepcjom tworzenia takich tekstów możliwe są daleko idące ingerencje w ich warstwę graficzną, dźwiękową czy nawet fabularną. Z uwagi na to często zamiast tłumaczenia można usłyszeć o „globalizacji”, „internacjonalizacji” czy „lokalizacji” filmów lub gier wideo. Na podstawie przykładów takiej działalności związanej z tworzeniem nowych wersji językowych przekonamy się, czy są to różne nazwy tego samego procesu, czy można jednak wskazać istotne czynniki pozwalające odróżnić te procesy od siebie.

 • czw., 2020-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa On Plain Language – o prostym języku

Ten wykład będzie o prostym języku angielskim (tzw. plain English). W trakcie spotkania dowiesz się, jak pisać po angielsku, aby Twoi odbiorcy rozumieli, co chcesz im przekazać, już po pierwszym przeczytaniu twojego tekstu. Zobaczysz, jak budować zdania, jakiego słownictwa unikać, jak edytować tekst, aby był on jasny, przejrzysty i przystępny dla jego adresatów. Wiele firm, również w Polsce, wybiera ten sposób komunikacji ze swoimi klientami, gdyż prosty język buduje dobre relacje i czyni je przyjaznymi.

 • wt., 2020-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Steampunk: Patrzenie na przeszłość przez gogle przyszłości

Steampunk jest jednym z najbardziej popularnych nurtów literackich i medialnych związanych z XIX wiekiem. Łącząc wiedzę historyczną z nowoczesnymi perspektywami literackimi, steampunk pozwala w ciekawy i jednocześnie merytoryczny sposób opowiadać o epoce wiktoriańskiej. W ramach zajęć uczniowie zostaną zapoznani z najważniejszymi faktami dotyczącymi XIX wieku w Wielkiej Brytanii, zarówno historycznymi jak i literackimi. Podczas spotkania zostaną omówione najciekawsze przykłady steampunku obecnego w literaturze, grach komputerowych, filmie i komiksie. Pod koniec zajęć uczniowie będą również mogli wziąć udział w dyskusji na temat polskiego steampunku - czy istnieje polski steampunk? Jak można spojrzeć na polską literaturę i historię z nowoczesnej perspektywy?

 • wt., 2020-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Nowe media – nowa powieść?

Powieść umarła. Nie pierwszy już raz.

Ostatnio zgon powieści miał miejsce, kiedy forma papierowa przestała wieść prym na rynku czytelniczym, a coraz więcej z nas korzysta z różnego rodzajów urządzeń podczas lektury. Dodatkowo, nieobce są nam dziś takie zjawiska, jak e-powieść, hipertekst, twitteratura, opowiadanie w formie maili, SMSów lub aplikacji na smartfona. 

W jaki sposób różne zmiany technologiczne i medialne wpłynęły na powieść? Czy rzeczywiście doprowadziły do jej śmierci? A może wręcz przeciwnie tchnęły w nią kompletnie nowe życie?

Na te i inne pytania postaram się wam odpowiedzieć w trakcie mojego wykładu. Zapraszam!

 • pon., 2020-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Translating Jokes in Marvel Cinematic Universe Films – Do You Think You Can Make It Better?

Podczas ostatnich dziesięciu lat filmy wytwórni Marvel Studios stały się hollywoodzkimi hitami, które zyskują ogromne rzesze fanów na całym świecie. Aby jednak dotrzeć do takiej widowni, każdy film musi zostać odpowiednio przetłumaczony. Można wymienić wiele cech tych filmów, które decydują o ich kasowości, ale jedną z nich jest humor, który trafia zarówno do młodszych, jak i starszych widzów.

Podczas niniejszych warsztatów poznamy strategie tłumaczenia humoru, spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy zawsze można przetłumaczyć każdy żart i czy żarty w języku wyjściowym i docelowym mogą się znacznie od siebie różnić – zwłaszcza kiedy przekład ma formę napisów. Dokładnie przyjrzymy się także polskim tłumaczeniom fragmentów kilku filmów i popracujemy nad naszymi własnymi tłumaczeniami wybranych żartów z takich filmów jak Avengers czy Thor: Ragnarok.

 • śr., 2020-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Fonologia dialektów języka angielskiego

Czy wiesz, jak się mówi po angielsku w poszczególnych częściach świata? Czym konkretnie się różnią warianty języka angielskiego?

Na zajęciach omówione zostaną najważniejsze cechy wybranych dialektów języka angielskiego, takich jak irlandzki, australijski, Received Pronunciation (standardowy brytyjski angielski) czy General American. Każda odmiana zostanie zaprezentowana na nagraniu, po czym, przy udziale słuchaczy, przeanalizowane zostaną jej konkretne właściwości fonologiczne. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w naśladowaniu dialektów.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat różnorodności języka angielskiego.

 • pon., 2020-09-21 12:00
Lekcja festiwalowa Czy wystarczy znać 1000 słówek? Ilościowe aspekty znajomości słownictwa języka obcego

Wszyscy, którzy uczyli się kiedykolwiek języka obcego, przyznają, że bardzo ważną – jeśli nie najważniejszą – umiejętnością jest znajomość słownictwa. To ono pozwalaja przekazać to, co chcemy powiedzieć, i choć nie można pominąć znaczenia innych elementów wiedzy językowej (gramatyki czy wymowy), to bez wyrazów nie ma komunikacji. To dlatego naukę języka obcego zaczynamy najczęściej od zakupu słownika.

Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy z ilościowych aspektów znajomości słownictwa języka obcego. A przecież mierząc się z nowym zadaniem, warto zdawać sobie sprawę z jego rozmiaru. Celem tego spotkania jest przedstawienie faktów, które zdemistyfikują wyzwanie, przed którym staje każdy z nas, rozpoczynając naukę. Podczas wykładu uczestnicy poznają odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ile wyrazów jest w języku polskim i angielskim?
 2. Ile wyrazów w języku polskim znają uczestnicy wykładu?
 3. Ile wyrazów zna przeciętny użytkownik języka angielskiego?
 4. Ile wyrazów trzeba znać w języku angielskim, aby swobodnie rozmawiać, czytać i pisać w tym języku?
 5. W jaki sposób mierzy się te wartości?

Spotkanie będzie miało charakter wykładu z elementami warsztatu. Uczestnicy będą zachęcani do uczestnictwa we wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na wymienione powyżej pytania.

 • czw., 2020-09-24 11:00
 • czw., 2020-09-24 13:00
Lekcja festiwalowa Miejskie utopie Ameryki w XX wieku (Urban Utopias in 20th-century United States)

Celem wykładu jest przedstawienie głównych koncepcji urbanistycznych, które ukształtowały myślenie o przestrzeni miejskiej Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Wizje miast przyszłości, na przykład te zaproponowane przez Franka Lloyda Wrighta w latach 30. XX w., odzwierciedlają aspiracje i marzenia społeczeństwa amerykańskiego, ale również stanowią odpowiedź na negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne towarzyszące rozwojowi przemysłowej Ameryki. Wykład poświęcony będzie właśnie temu reformatorskiemu aspektowi utopii urbanistycznych, w szczególności odpowiedzi na pytanie, jak urbaniści i wizjonerzy przekładali takie postulaty, jak sprawiedliwość społeczna, indywidualizm czy wspólnotowość na język form przestrzennych.

 • śr., 2020-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Jak (się) uczyć, żeby … (się) nauczyć języka obcego

Uczenie się, jak również nauczanie języków obcych to bardzo złożone procesy wymagające interdyscyplinarnego podejścia, w tym zrozumienia funkcji i roli mózgu. Tytuł tego interaktywnego wykładu sugeruje, że poznanie języka obcego wymaga zaangażowania dwóch stron, nauczyciela i ucznia. Dlatego też w czasie spotkanie przyjrzymy się, w jaki sposób najważniejsze osiągnięcia neuronauki przyczyniają się do dydaktyki języków obcych i wspomagają zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Postaramy się również odpowiedzieć na następujące pytania: Czy uczenie się i nauczanie języków obcych mogą być przyjazne mózgowi?  Co najbardziej lubi mózg, kiedy uczymy (się), jak mówić, rozumieć, pisać, czytać w języku obcym? W jaki sposób należy uczyć (się)  poprawnej wymowy, gramatyki i słownictwa języka obcego tak, aby było to  kompatybilne z naturalnym sposobem funkcjonowania mózgu?

 • czw., 2020-09-24 10:30
Lekcja festiwalowa Grzeczność w komunikacji międzykulturowej – praktyka i teoria

W kontaktach z przedstawicielami innych kultur nie wystarczy znajomość wspólnego języka, aby skutecznie się porozumieć. Bardzo ważnym elementem komunikacji jest kompetencja w zakresie grzeczności językowej, czyli przyjętych w danej kulturze sposobów dziękowania, wypowiadania komplementów, przepraszania itd. Nasz miniwykład pokazuje przykładowe sytuacje nieporozumień powstałych w komunikacji pomiędzy Polką a Amerykaninem, którzy nie do końca zrozumieli się, pomimo iż oboje znają zarówno język polski, jak i angielski. Sytuacje te zostaną opatrzone komentarzami z punktu widzenia pragmatyki, czyli gałęzi językoznawstwa zajmującej się badaniami nad komunikacją.

 • wt., 2020-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Wprowadzenie do pisania akademickiego w języku angielskim

Na lekcji omówimy podstawy pisania tekstów akademickich w języku angielskim, skupiając się na zasadach stylu i słownictwie. Zajęcia będą miały formę teoretyczno-praktyczną. W trakcie lekcji uczniowie będą ćwiczyć edycję tekstów ze stylu potocznego na akademicki i napiszą krótki tekst. Zajęcia będą szczególnie pomocne dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów anglojęzycznych w kraju lub za granicą, ale także dla wszystkich, którzy chcą poszerzać swoje słownictwo i umiejętność tworzenia jasnych i zwięzłych tekstów.

 • pon., 2020-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Średniowieczna tradycja wizji sennych w Pieśni Ognia i Lodu George’a R. R. Martina

Prezentacja omawia wybrane przykłady wizji sennych z Pieśni Ognia i Lodu  George’a R. R. Martina na tle średniowiecznych koncepcji i teorii wyjaśniających ich znaczenie i implikacje. Ogólnie celem spotkania jest prześledzenie, jak ten konkretny aspekt intelektualnej kultury średniowiecza, zakorzeniony głęboko w kulturze i literaturze wieków średnich, wykorzystany został w najlepszym, współczesnym dziele wysokiej fantastyki.

Wywód rozpoczyna się od nawiązania do najbardziej wpływowych wczesnośredniowiecznych klasyfikacji doświadczenia sennego zawartych w dziełach Makrobiusza i Kalcydiusza, a następnie krótko omawia ich ewolucję od późnego średniowiecza, kiedy to myśl filozoficzna epoki podlegała zwiększonemu wpływowi arystotelesowskiego racjonalizmu, reprezentowanego głównie przez św. Tomasza z Akwinu.

Na tym tle kulturowym przeanalizujemy następnie kilka z kluczowych scen z dzieła Martina, gdzie motyw wizji sennej jest szczególnie istotny i gdzie średniowieczny kontekst kulturowy pozwala nam wzbogacić interpretację tego współczesnego tekstu.

W toku prezentacji omówione zostaną, między innymi, profetyczne wizje Brana Starka i Jojena Reeda, senne reminiscencje Eddarda Starka i Jaime’go Lannistera przywołujące wydarzenia z okresu Rebelii Roberta, wilcze sny Johna Snowa czy smocze sny Daenerys.

Prezentacja pozwoli dostrzec, jak średniowieczne terminy, takie jak insomnium, visum, somnium, visio, admonition, oracumlum, czy revelatio pozwalają wydobyć wiele nowych znaczeń z bogactwa opowieści Martina.

 • pon., 2020-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Subtitling for Beginners – How to Start your Adventure with Subtitling

Branża przekładu audiowizualnego rozwija się obecnie z dużą prędkością; jedną z najpopularniejszych form takiego przekładu są napisy, które w Polsce cieszą się ogromną popularnością dzięki, między innymi, dostępności licznych platform streamingowych. Ponadto, wiele społeczności internetowych angażuje się w przygotowywanie „fansubs”, czyli napisów tworzonych „przez fanów, dla fanów”.

Niniejsze warsztaty będą wprowadzeniem do fascynującego tematu tworzenia napisów. Poznamy bardziej lub mniej restrykcyjne zasady tego procesu i sprawdzimy, jak powinien wyglądać odpowiednio przygotowany przekład w takiej formie. Kiedy dopiero zaczynamy naszą przygody z tworzeniem napisów, mamy również wiele wątpliwości dotyczących konkretnych przypadków: Jakie informacje koniecznie powinny znaleźć się w napisach? Co możemy pominąć? Co zrobić z informacjami, które są ściśle związane z kulturą wyjściową? A co jeżeli bohaterowie mówią bardzo szybko? Razem poszukamy odpowiedzi na te pytania i przyjrzymy się licznym przykładom. Będziemy mieli także okazję spróbować swoich sił w samodzielnym tłumaczeniu tekstów do napisów.

 • śr., 2020-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Modyfikacje w adaptacjach angielskich utworów literackich

Podczas wykładu/konwersatorium uczestnicy zapoznają się z problemami i komplikacjami, jakie twórcy napotykają w trakcie przekładu i adaptacji na potrzeby innego medium jak np. film czy telewizja, dawnych oraz współczesnych dzieł literatury angielskiego obszaru językowego. Dodatkowo uczestnicy poznają strategie i rozwiązania stosowane przez różnych twórców w trakcie dostosowywania dzieła do nowej formy przekazu. Przedstawione będą także różne konsekwencje takiego transferu, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wpływające na oryginalny przekaz czy wrażenia docelowego odbiorcy. Na przykładzie wybranych tekstów oraz ich adaptacji na różne formy przekazu kulturowego omawiane będą problemy będące konsekwencją zastosowania różnych technik adaptacyjnych mających na celu ułatwienie przeniesienie dzieła, takiego jak powieść lub dzieło sceniczne, na nową formę przekazu. Omawiane będą takie zagadnienia jak problemy ze skutecznym przeniesieniem i utrzymaniem zawieszenia niewiary, problematyka przeniesienia pewnych koncepcji scenicznych i literackich na ekran, czy wpływ odmiennego obszaru kulturowego na ostateczny format oraz odbiór dzieła. Przybliżone będą też wybrane techniki adaptacyjne, np. transpozycja, przybliżenie czy ekwiwalencja, formy ich zastosowania oraz efekty intepretacyjne.

 • czw., 2020-09-24 11:00