Żegnamy Małgorzatę Kozłowską

Z żalem żegnamy Panią Małgorzatę Kozłowską Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, popularyzatorkę nauki, koordynatorkę Festiwalu Nauki w Warszawie.
Będzie nam Jej brakowało
sekretariat FN