Żegnamy prof. Henryka Samsonowicza

Z ogromnym żalem żegnamy

Profesora Henryka Samsonowicza

Wybitnego historyka,

Przyjaciela Festiwalu Nauki w Warszawie

Niezapomnianego wykładowcę i uczestnika festiwalowych debat

Odszedł Wielki Naukowiec i Wspaniały Człowiek