Żegnamy prof. Piotra Francuza

Z żalem żegnamy prof. Piotra Francuza wybitnego psychologia, popularyzatora nauki, zawsze chętnego do pomocy, wspominamy go także z wystąpienia na naszej Kawiarni Naukowej z
grudnia 2014 roku, którą można obejrzeć na stronie naszego partnera Wszechnica: https://wszechnica.org.pl/wyklad/oko-mozg-sztuka-wyklad-prof-piotra-fran...


Profesor był dyrektorem Instytutu Psychologii KUL, członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, członkiem L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO). Był autorem i redaktorem ponad 20 książek z zakresu psychologii poznawczej i neuronauki, metodologii psychologii i komunikowania za pośrednictwem mediów wizualnych, audiowizualnych. Profesor został wyróżniony: Nagrodą im. Władysława Witwickiego, Nagrodą Teofrasta za najlepszą naukową książkę psychologiczną w roku 2013 (Imagia, w kierunku neurokognitywnej teorii obrazu), Nagrodą Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego "Copernicus Prize 2012" za wyróżniające osiągnięcia w rozwoju neuronauki w Polsce. Prof. Piotr Francuz w 2016 r. został wyróżniony przez Polską Akademię Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii.