Zmierzyć góry

Numer: 
727

Wyznaczanie różnic wysokości oraz wkreślanie form krajobrazowych na mapy to jedno z zadań geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Najczęściej wykorzystywaną techniką są pomiary niwelacyjne – w prosty sposób pozwalające na wyznaczenie wysokości punktów charakterystycznych form krajobrazu – brzegów rzek, szczytów gór, dna wąwozów oraz obiektów inżynierskich – mostów, domów, chodników, jezdni … Jak zinterpretować wyniki pomiarów ? Jak rzędy liczb określających wysokości punktów zamienić w mapę ? Co to jest warstwica ? Czy kod paskowy (taki jak na towarach w sklepie :)) może być użyteczny przy określaniu różnic wysokości ? Na te i inne pytania związane z określaniem różnic wysokości odpowiemy w czasie zajęć. Uczestnicy dowiedzą się jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe. Pokażemy co to niwelator, łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki ? Razem sprawdzimy co wspólnego mają niwelator, kasa w supermarkecie i praca urzędnika ?

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
piątek, 30 Września, 2022 - 09:00
czwartek, 29 Września, 2022 - 11:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, co to są łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?
dr hab. inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
mgr
Ewa
Świerczyńska
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki