Aerozole wokół nas

Numer: 
798

Termin aerozol w potocznym rozumieniu tego słowa oznacza urządzenie do rozpraszania substancji zapachowych w powietrzu. W nazwie tej kryje się sporo prawdy, gdyż z reguły urządzenia tego typu generują chmurę kropel, które odparowując rozprzestrzeniają substancje zapachowe. Chmura kropel zawieszonych w powietrzu tworzy układ zwany aerozolem, a więc stosowany skrót myślowy nie pozbawiony jest podstaw fizycznych. Aerozole są to układy koloidalne (gazozole), w których fazę ciągłą stanowi powietrze, a fazę rozproszoną cząstki ciała stałego lub krople cieczy. Podczas wdechu do organizmu wprowadzamy więc cząstki aerozolowe zawieszone w powietrzu, które mogą wywoływać niepożądane efekty zdrowotne. Jednocześnie zauważono, że aerozole mogą być wykorzystywane, jako środek leczniczy. Wdychanie dymów powstałych ze spalania ziół i okadzanie, praktykowane już 4000 lat temu, można potraktować, jako pierwotne formy aeroloterapii – gdzie lek wprowadzany jest do układu oddechowego w formie aerozolu. W trakcie wykładu poruszone zostaną zagadnienie związane z transportem i depozycją cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka. Omówione zostaną mechanizmy obronne układu oddechowego przed cząstkami oraz sposoby oczyszczania powietrza chroniące bezpośrednio nasz układ oddechowy. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń dozujących leki do układu oddechowego (inhalatorów).

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 26 Września, 2022 - 12:30
środa, 28 Września, 2022 - 12:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Aerozole wdychane do układu oddechowego wywołać mogą efekty niepożądane, jednocześnie tą drogą do organizmy można wprowadzać leki. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia pozwalające na opis zjawiska.
prof. dr hab. inż.
Arkadiusz
Moskal
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki