Badania opinii publicznej w społeczeństwach demokratycznych

Numer: 
902

W trakcie wykładu zostanie przedstawione zostanie pojęcie opinii publicznej oraz zróżnicowanie sposobów jej pojmowania w tradycji teoretycznej nauk społecznych. Zastanowimy się nad rolą badań opinii publicznej w systemach demokracji pośredniej, jako służących podejmowaniu i weryfikacji decyzji władzy, rekonstrukcji potrzeb społecznych, zbieraniu informacji o reakcji społeczeństwa na decyzje władz. Przedstawiona zostanie także teoria spirali milczenia Elisabeth Noelle-Neumann, mówiąca o tendencji ludzi do
ukrywania swoich poglądów, jeśli nie odpowiadają one poglądom większości, a co za tym idzie dowiedziemy, że badania opinii publicznej nie zawsze ujawniają rzeczywiste przekonania.

Forma: 
Termin: 
czwartek, 28 Września, 2023 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
W trakcie wykładu zostanie przedstawione zostanie pojęcie opinii publicznej oraz zróżnicowanie sposobów jej pojmowania w tradycji teoretycznej nauk społecznych.
dr
Katarzyna
Staszyńska-Zagórska
Miejsce spotkania: 
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki