Biogeografia a lasy

Numer: 
612

Wykład i warsztaty przybliżające powiązania między przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat) a przystosowaniami biologicznymi podstawowych gatunków drzew leśnych (naturalny zasięg występowania).

Termin: 
piątek, 24 Września, 2021 - 09:00
Czas trwania: 
180 minut
Opis skrócony: 
Powiązanie między przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat) a przystosowaniami biologicznymi podstawowych gatunków drzew leśnych (naturalny zasięg występowania).
dr hab.
Małgorzata
Sułkowska
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce spotkania: 
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Stacjonarne