Ceny Transferowe w Polsce

Numer: 
841

W warunkach międzynarodowej konkurencji i przenikających się porządków prawnych ustalenie właściwej wysokości zobowiązań podatkowych może być utrudnione. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu państwa zrzeszone w OECD podjęły wspólną inicjatywę – BEPS.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
BEPS - nowa rzeczywistość podatkowa.
doktorant
Grzegorz
Otczyk
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Stacjonarne