Co rośnie na chlebie, w cieście i w lesie? - zajęcia mikroskopowe

Numer: 
676

Podczas zajęć osoby uczestniczące zapoznają się z ogólnie pojętą różnorodnością grzybów (w szczególności mikroskopowych) i ich struktur rozmnażania. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli i miały szansę nauczyć się obsługi mikroskopu świetlnego oraz przygotować własne preparaty mikroskopowe z wybranego przedstawiciela grzyba wielkoowocnikowego, hodowli drożdży oraz kurzu. Ponadto będą mogli i mogły przeprowadzić obserwację preparatów strzępkowych grzybów mikroskopowych przygotowanych przez prowadzących oraz obejrzeć hodowlę prezentowanych przedstawicieli grzybów. Wszystkie aktywności poprzedzi krótka pogadanka dotycząca różnorodności grzybów i ich znaczenia ekologicznego.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas zajęć osoby uczestniczące będą miały szansę zapoznać się z różnorodnością struktur rozmnażania grzybów mikro- i makroskopowych przez przygotowanie preparatów i ich obserwację pod mikroskopem.
licencjat
Beniamin
Abramczyk
mgr
Grzegorz
Ostrowski
licencjat
Maksymilian
Nowak
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki