Czy komórki macierzyste są lekiem na wszystko?

Numer: 
745

Podczas wykładu przedstawione zostaną informacje o możliwościach wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu różnych chorób. Pokazane zostaną przykłady zatwierdzonych terapii, o udowodnionej naukowo skuteczności. Poruszona zostanie również kwestia ryzyka związanego ze stosowaniem niezatwierdzonych przez organy nadzorcze oraz niepotwierdzonych naukowo terapii komórkowych. Wykład ma na celu zwiększenie świadomości słuchaczy na temat realnych możliwości jakie daje wykorzystanie komórek macierzystych w praktyce klinicznej.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 10:30
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
W trakcie wykładu przestawione zostaną aktualne informacje na temat terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.
mgr
Zuzanna
Michalska
Miejsce spotkania: 
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki