Czy łatwo uczyć się ukraińskiego? Podobieństwa i różnice, czyli jak się dogadać?

Numer: 
702

Nasze spotkanie składa się z 2 części: krótkiego wykładu w formie prezentacji i warsztatów językowych.

Opowiemy o wspólnym słowiańskim pochodzeniu języka ukraińskiego i polskiego, a także o historyczno-kulturowym kontekście wzajemnych kontaktów. Przybliżymy charakter polsko-ukraińskich wpływów językowych, wrócimy też uwagę na najważniejsze podobieństwa i różnice między językiem ukraińskim i polskim.

Powiemy, które z cech językowych pomagają w nauce języka ukraińskiego, a które mogą okazać się „fałszywymi przyjaciółmi”.

Warsztaty posłużą zapoznaniu z alfabetem cyrylickim i nabyciu umiejętności zapisu swoich imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania po ukraińsku. Nauczymy też naszych słuchaczy podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku ukraińskim.

Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 12:00
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Poznajmy język sąsiada. Nasze spotkanie składa się z 2 części: krótkiego wykładu w formie prezentacji i warsztatów językowych.
Dodatkowe informacje: 
Liczba miejsc do 40 osób. Wykład i prezentacja rozdzielone przerwą.
prof. dr hab.
Irena
Mytnik
dr
Oksana
Przybysz
mgr
Marta
Saniewska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki