Czy przemytnik książek może być bohaterem narodowym? O nieznanej historii Litwy

Numer: 
872

Druga połowa XIX wieku w dziejach ziem polskich i litewskich to nie tylko czas dramatycznych zmagań o zachowanie tożsamości narodowej i równocześnie wzmożonych represji pod zaborem rosyjskim. W ostatnich dekadach tego stulecia na Litwie powstał ruch polityczno-kulturowy, znany w historiografii pod nazwą ruchu odrodzenia narodowego, którego celem było rozbudzenie świadomości narodowej wśród mówiących po litewsku mieszkańców dawnego Wielkiego Księstwa. Ruch ten skupiał zarówno nieliczną miejską inteligencję deklarującą różnie rozumianą „litewskość”, jak i przedstawicieli warstwy chłopskiej. Bardzo ważnym przejawem jego aktywności była działalność „knygniešiai”, przemytników książek, objętych zakazem wydanym przez władze carskie. Zjawisko to, ze względu na swoją skalę, charakter i konsekwencje, było unikalne w Europie przełomu XIX i XX stulecia i jako takie zostało wyróżnione w 2004 roku przez UNESCO. Przemytnicy książek mieli ogromny udział w uformowaniu się koncepcji przyszłego suwerennego, samodzielnego państwa litewskiego i w jej realizacji.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 30 Września, 2022 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Opowieść o nieznanym, ale doniosłym epizodzie z dziejów kształtowania się nowoczesnego narodu litewskiego.
dr
Marcin
Niemojewski
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki