Czym jest populizm? O trudnej sztuce definiowana pojęć w socjologii

Numer: 
873

Populizm to jedno z „najgorętszych” pojęć politycznych ostatnich lat. Choć jest na ustach wielu komentatorów politycznych, to pozostaje niejasne i niedodefiniowane. Dziennikarze alarmują opinię publiczną w związku z kolejnymi sukcesami populistycznych partii, politycy różnych partii wzajemnie zarzucają sobie populizm, a badacze wciąż zachodzą w głowę na tym, czym populizm właściwie jest i jak go badać. Podczas zajęć uruchomimy wspólnie socjologiczną wyobraźnię, żeby zastanowić się jak rozumieć pojęcie populizmu, jaką rolę odgrywa ono w opisie dzisiejszej polityki i w jakie relacje wchodzi z różnymi innymi pojęciami, takimi jak nacjonalizm czy konserwatyzm. Te rozważania posłużą ogólniejszej refleksji o definiowaniu terminów opisujących zjawiska społeczne. Razem zastanowimy się nad tym, jakie kryteria powinna spełniać dobra definicja i jak skonstruować ją w taki sposób, by dobrze ująć często niezwykle skomplikowaną materię, którą zajmują się socjologowie.

Zajęcia będą miały formę dyskusji, uzupełnionej przez pokaz wycinków z wypowiedzi polityków, żeby zilustrować omawiane zjawiska. 

Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 11:00
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Podczas zajęć zastanowimy się wspólnie czym jest populizm oraz, szerzej, jak definiować pojęcia pojawiające się w dyskursie publicznym, aby lepiej zrozumieć różne zjawiska społeczne.
Organizator: 
mgr
Michał
Nawrocki
Miejsce spotkania: 
Preferowane spotkanie w szkole, ale istnieje możliwość organizacji lekcji w siedzibie Wydziału Socjologii (Karowa 18) po wcześniejszym uzgodnieniu.
Stacjonarne w szkole