Efekt cieplarniany

Numer: 
774

Wykład dotyczy szeroko pojętej definicji efektu cieplarnianego wraz z omówieniem jego wpływu na środowisko naturalne i życie na naszej planecie.

W wykładzie poruszony zostanie problem wzrostu średniej temperatury na Ziemi i wynikających z tego konsekwencji dla środowiska naturalnego. Omówiony zostanie wpływ działalności człowieka, związanej z rozwojem gospodarczym (m.in. zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych), przyczyniającej się bezpośrednio do zagrożeń globalnych, takich jak: wzrost temperatury na Ziemi, dziura ozonowa, czy kwaśne deszcze.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona podaniu i omówieniu ścisłej definicji efektu cieplarnianego, wraz ze szczegółową informacją o gazach cieplarniach i ich właściwościach fizyko-chemicznych oraz wpływie człowieka (działalność gospodarcza) na ich skład i strukturę.

Dodatkowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

  1. wpływ wzrostu temperatury na Ziemi na częstotliwość i skalę katastrof klimatycznych,
  2. rola i znaczenie lasów deszczowych dla stabilności klimatu,
  3. akty prawne UE i ONZ dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych,

Wykład zakończy się podaniem opinii wybitnych naukowców i polityków dotyczących problemu globalnego ocieplenia.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 09:30
wtorek, 26 Września, 2023 - 09:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Wykład jest poświęcony efektowi cieplarnianemu oraz jego wpływowi na środowisko naturalne i życie na naszej planecie.
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Miejsce spotkania: 
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Zbiórka w holu głównym.
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki