Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN

Numer: 
799

   Wielki Zderzacz Hadronów (inaczej akcelerator cząstek) został uruchomiony we wrześniu 2008 roku w miedzynarodowym ośrodku fizyki wielkich energii w CERN pod Genewą. Wewnątrz akceleratora są przyspieszane w przeciwnych kierunkach dwie wysokoenergetyczne wiązki cząstek (głównie protony) do szybkości światła. Następnie cząstki te są ze sobą zderzane w czterech punktach i ich produkty rozpadu są mierzone przez detektory cząstek: ATLAS, CMS, ALICE i LHCb. Każdy z detektorów ma swoje przeznaczenie do badania określonej fizyki cząstek elementarnych. Jednym z celów detektora LHCb jest rejestracja cząstek zawierających ciężkie kwarki piękne i powabne oraz badania łamania symetrii materia-antymateria w rozpadach tych cząstek. Łamanie symetrii przestrzenno-ładunkowej jest jedną z najmniej poznanych części modelu standardowego i tym samym jedną z największych zagadek współczesnej fizyki. Jeżeli nasz wszechświat powstał w wyniku wielkiego wybuchu to w nieskończenie małym obszarze przestrzeni energia zamieniła się w równe ilości materii i antymaterii. W miarę jak wszechświat rozszerzał się i oziębiał zmieniały się jego składniki. W ułamku sekundy cała antymateria znikła, zamieniając się w energię promieniowania (fotony) w procesie anihilacji z materią. Pozostała tylko niewielka nadwyżka materii (kilka protonów na 10 miliardów anihilacji). Z tej małej resztki powstał cały nasz wszechświat z miliardami galaktyk, gwiazdami, Słońcem, Ziemią i życiem na Ziemi. Nie wiemy jak powstała ta mała nadwyżka materii, z której jesteśmy zbudowani. Wiemy jednak, że do jej uzyskania potrzebne były oddziaływania łamiące symetrię między materią i antymaterią.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 26 Września, 2023 - 09:00
wtorek, 26 Września, 2023 - 10:30
wtorek, 26 Września, 2023 - 12:00
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 09:00
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 10:30
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 12:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
To, co stało się z antymaterią we wszechświecie jest jedną z największych zakadek współczesnej fizyki. Eksperyment LHCb podjął się odpowiedzi na tę zagadkę.
Współorganizator: 
Wydział Fizyki UW
dr hab.
Artur
Ukleja
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
Wydział Fizyki UW (wejście do budynku od ul. Pogorzelskiego)
Stacjonarne

©2022 Festiwal Nauki